JAVNOST RADA

JAVNOST RADA Rad Gradskog vijeća, gradonačelnika i upravnih tijela Grada je javan osim u slučajevima predviđenim Poslovnikom, kada je javnost isključena. Javnost rada navedenih gradskih tijela osigurava se: – javnim održavanjem sjednica, – izvješćivanjem o radu putem...

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA Korisnik ostvaruje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Grad Beli Manastir podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Usmeni zahtjev u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti...

OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA

OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA A) OPĆI AKTI I ODLUKE B) NACRTI OPĆIH AKATA C) GODIŠNJI PLANOVI, PROGRAMI, STRATEGIJE, UPUTE, IZVJEŠTAJI O RADU, FINANCIJSKA IZVJEŠĆA I DRUGI DOKUMENTI D) PODACI O IZVORU FINANCIRANJA, PRORAČUN I IZVRŠENJE PRORAČUNA E) INFORMACIJE O...