• Raspisan oglas za 1 izvršitelja na radno mjesto referent za blagajnu i proračunske rashode

  Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti Grada Belog Manastira raspisala je oglas za 1 izvršitelja na radno mjesto referent za blagajnu i proračunske rashode koji je objavljen putem Zavoda za zapošljavanje Beli Manastir.

  Tekst oglasa, opis poslova, podatke o plaći te provjeri znanja i sposobnosti, pravne izvore za pripremu za testiranje i druge podatke možete preuzeti na nižim poveznicama.

  objava oglasa kod zavoda za zapos

  Podaci o plaći i provjeri znanja i sposobnosti, pravni izvori za pripremu za testiranje i drugi podaci vezani za oglas.

  U cilju utvrđivanja interesa kvalitetnih projektnih aktivnosti i potreba za korištenjem poslovnog prostora i potreba projektiranja objekta poduzetničkog inkubatora i akceleratora Grad Beli Manastir objavljuje

  POZIV ZA ISKAZ INTERESA

  za uključivanje u projekt Poduzetničkog inkubatora i akceleratora u Poslovnoj zoni Grada Belog Manastira

  Grad Beli Manastir – poziv za iskaz interesa

  Preuzimanje

  Kompletan tekst poziva

  Prijavni obrazac

  Dana 11. prosinca 2013. godine održana je 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 09,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

  Gradsko vijeće donijelo je Odluku o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2014. godinu sa projekcijom za 2015. i 2016. godinu kao i Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu za područje Grada Belog Manastira i Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Belog Manastira za 2014. godinu, te Odluku o izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja Javnog groblja Beli Manastir.

  Gradsko vijeće donijelo je svoj Program rada za 2014. godinu.

  Nadalje, Gradsko vijeće donijelo je: Pravilnik o nabavi roba, radova i usluga do vrijednosti na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, Odluku o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti – javne rasvjete na području Grada Belog Manastira, temeljem pisanog ugovora, Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića “Cvrčak” Beli Manastir, Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Beli Manastir, KLASA: 023-01/13-02/100, URBROJ: 2100/01-04/13-02/05 od 21. studenoga 2013. godine na Dodatak broj 2 uz Ugovor o dugoročnom kreditu broj 080125280951 od 28. siječnja 2008. godine zaključen između OTP banka Hrvatska dioničko društvo Zadar, Dom za starije i nemoćne osobe “Baranjsko sunce” Beli Manastir, Dječji vrtić “Cvrčak” Beli Manastir, Anke Gregoran, Beli Manastir i Ustanova za zdravstvenu njegu “Baranja u srcu” Beli Manastir, Zaključak o prijenosu u vlasništvo vatrogasnog vozila VP 10 000/500 autocisterne interni tip C Javnoj profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Belog Manastira, Zaključak o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o javnoj nabavi robe u postupku javne nabave komunalne opreme – kompostera zapremine minimalno 350 litara, Zaključak o davanju suglasnosti na dopunu ugovornog troškovnika kao sastavnog dijela Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova – dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Belog Manastira, KLASA: 363-02/13-01/02, URBROJ: 2100/01-01-03-13-9 od 10. travnja 2013. godine, Zaključak o prihvaćanju provedbe programa “Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama” i Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za financije i Proračun.

  Što se tiče zaštite i spašavanja, Gradsko vijeće donijelo je Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Belog Manastira u 2013. godini, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Belog Manastira u 2014. godini, Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Belog Manastira, te Odluku o donošenju Plana zaštite i spašavanja / Plana civilne zaštite / Grada Belog Manastira.

  Gradonačelnik je vijećnicima Gradskog vijeća Grada Belog Manastira podnio informaciju o stanju sudskih sporova (ZIPOS – ZOIS, RH – PROGRES – GRAD BELI MANASTIR).

  Službeni Glasnik broj 10, 2013

  Temeljem članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12) i Odluke o davanju u zakup zapuštenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Belog Manastira unutar građevinskog područja KLASA: 320-02/13-01/20, URBROJ: 2100/01-01-03-13-15 od 9. prosinca 2013. godine, gradonačelnik Grada Belog Manastira raspisuje

  NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP

  zapuštenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Belog Manastira unutar građevinskog područja

  Kompletan natječaj možete preuzeti ovdje.

  Javni natjecaj polj zemljiste 2 za web

  Prvu nagradu za pojedinačnu fotografiju osvojio je Željko Salai, naziv fotografije: Beli Manastir – Trg Slobode 2013-5

   Ocjenjivački sud u sastavu Deže Kučera, predsjednik Foto-kino kluba Baranja-film Beli Manastir, Edo Jurić, ravnatelj Centra za kulturu Grada Belog Manastira i Josip Farkaš, tajnik Foto-kino kluba Baranja-film Beli Manastir sastali su se u petak 6. prosinca te odabrali tri najljepše fotografije Grada Belog Manastira i 35 fotografija koje će biti izložene i prikazane javnosti na prigodnoj izložbi fotografija.

  Na objavljeni natječaj Grada Belog Manastira od 17. 10. 2013. godine, nagradne igre pod nazivom “Fotografije grada Belog Manastira za gradsku web stranicu ” odazvalo se pet autora s ukupno 328 fotografija.

  Najuspješnijim autorima dodijelit će se sljedeće nagrade:

  Prvu nagradu za pojedinačnu fotografiju osvojio je Željko Salai, naziv fotografije: Beli Manastir – Trg Slobode 2013-5

  Drugu nagradu za pojedinačnu fotografiju osvojila je Danijela Benić, naziv fotografije: No.-24

  Treću nagradu za pojedinačnu fotografiju osvojila je Maja Tomšić, naziv fotografije: Beli Manastir – Foto-Mara.

  Podsjetimo, cilj ove nagradne igre koju je organizirao Grad Beli Manastir bio je potaknuti građane Belog Manastira, profesionalce i amatere, da svoje fotografije o Belom Manastiru i prigradskim naseljima te Poslovne zone Beli Manastir, kao i svih fotografija na temu turizma i kulture sa područja Grada, sudjelovanjem u nagradnoj igri daruju Gradu Belom Manastiru za novu gradsku web stranicu. Izložba fotografija kao i svečana dodjela nagrada bit će upriličene u narednom periodu.

  Predsjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Jadranka Sabljak sazvala je 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za srijedu 11. prosinca 2013. godine u 09,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Gradske uprave Grada Belog Manastira, a poziv za sjednicu možete preuzeti ovdje.

  poziv za 7 sjednicu

  ponistenje

  stipendije 2013_2014

  ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA BELOG MANASTIRA OBJAVLJUJE

  JAVNI NATJEČAJ ZA UGOSTITELJSKI PROSTOR U NASTAVNO – ŠPORTSKOJ DVORANI BELI MANASTIR

  Kompletan natječaj u prilogu.

  zsunatjecaj

  Gradonačelnik nagradio najbolje učenike i sportašeGradonačelnik Grada Belog Manastira Ivan Doboš u sklopu obilježavanja Dana Grada, jučer je u gradskoj vijećnici zajedno sa svojim suradnicima, Predragom Stojanovićem, Zoranom Kranjčecom i Markom Bogatićem te predsjednicom Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Jadrankom Sabljak primio nadarene učenike, sportaše i njihove mentore.

  Dvadesetak mladih sportaša i učenika koji su na državnoj i međunarodnoj razini natjecanja, susreta i smotri u prošloj školskoj godini postigli jedno od prva tri mjesta, gradonačelnik je darivao monografijom Grada Belog Manastira. Čestitao im je na izvrsnim dosadašnjim uspjesima te zaželio mnogo uspjeha u daljnjim pothvatima. Zahvalio se i njihovim mentorima koji su svojom podrškom također zaslužni za njihove uspjehe. Ovi mladi ljudi dokaz su kako se upornim radom i trudom, a prije svega velikom voljom i zalaganjem mogu postići veliki rezultati., rekao je gradonačelnik Doboš. Grad će nastojati da se ovakvi događaji u sklopu obilježavanja Dana grada održavaju i u budućnosti s ciljem očuvanja tradicije nagrađivanja onih koji su najzaslužniji u ostvarivanju izvrsnih rezultata na područjima znanosti i sporta. Tako će već sljedeće godine Grad donijeti nove pravilnike i odredbe u kojima će se cijeniti i nagrađivati postignuti uspjesi mladih ljudi.

  Nagrađeni sportaši su Ivan Petrićević (Streljačka udruga „Mars“ Beli Manastir) te njegov mentor Davor Krušelj. Mario Banek (Stolnoteniski klub Beli Manastir), mentor Živko Jalšovec, Luka Ivković (Orijentacijski klub Sova, Šećerana), mentor Nikola Pajčin, te Nemanja Damjanović (Rukometni klub, Beli Manastir).
  Iz osnovne škole Dr. Franjo Tuđman, Beli Manastir nagrađena je Milana Medić i njezina mentorica Zdenka Baković za sudjelovanje na državnoj smotri Lidrano.

  Iz Gimnazije, Beli Manastir nagrađen je Vasilije Perović za osvojeno prvo mjesto na županijskim natjecanjima iz informatike i fizike, za treće mjesto na državnom natjecanju iz fizike, te za prvo mjesto na Državnom turniru mladih fizičara i 14. mjesto na Svjetskom prvenstvu mladih fizičara na Tajvanu. Mentorice: prof. Sanja Erkapić i prof. Ljiljanja Jeftimir.

  Nikola Stojanović osvojio je prvo mjesto na županijskom i treće mjesto na državnom natjecanju iz astronomije, mentor: prof. Milan Stojanović. Marko Živkov nagrađen je za prvo mjesto na županijskom natjecanju iz biologije i drugo mjesto na županijskom natjecanju iz informatike, mentorice: prof. Anica Novokmet i prof. Ljiljana Jeftimir. Edi Kučera osvojio je prvo mjesto na županijskom natjecanju iz biologije, mentorica prof. Anica Novokmet.

  Iz Prve srednje škole, Beli Manastir nagrađeni su učenici koji su sudjelovali na državnoj smotri iz prometne kulture: Goran Suhina, Anamarija Beti i Danilo Radovanović, mentor Goran Topalović.

  Iz Druge srednje škole, Beli Manastir nagrađeni su učenici koji su sudjelovali na držvnoj smotri iz građanskog odgoja – projekt građanin. Učenici su: Jožef Balog, Anna Gerber, Mateja Jakšić i Jelena Šimunić, mentorica Jasminka Berend.

  Foto galeriju događanja pogledajte ovdje

  Stanouprava“Stanouprava” d.o.o. Beli Manastir osnovana je Odlukom Gradskog vijeća Grada Belog Manastira, klasa:371-01/98-01/02, Ur.br: 2100-01-01-98-1, od 30.03.1998. godine. Javnobilježničkom Izjavom o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću koju je po ovlaštenju potpisao tada predsjednik Gradskog vijeća, izvršena je registracija Društva kod Trgovačkog suda u Osijeku, Rješenjem istog suda Tt-98/768-4 od 25. lipnja 1998. godine.
  Sjedište Društva je na adresi 31300 Beli Manastir, ulica Kralja Tomislava 53.
  Organi Društva su: Uprava – direktor, nadzorni odbor i Skupština.
  Temeljni kapital društva je 36.191,93 kune.

  Djelatnosti

  Kao prinudni upravitelj temeljem clanka 385. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, „Stanouprava” d.o.o. Beli Manastir obavlja poslove prinudne uprave održavanja zgrada na podrucju Grada Belog Manastira, Opcine Darda, Opcine Bilje, Opcine Kneževi Vinogradi, Opcine Draž, Opcine Popovac, Opcine Ceminac, Opcine Petlovac i Opcine Jagodnjak.

  U sustavu upravljanja stambenim i poslovnim fondom, kod „Stanouprave” d.o.o. Beli Manastir kao upravitelja zgrada nalazi se ukupno 1829 stanova i 73 poslovna prostora.

  Registrirana djelatnost Društva je:

  1. poslovanje nekretninama
  2. čiščenje svih vrsta objekata
  3. promet nekretninama, osim nekretnina u vlasništvu Grada
  4. gradenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom
  5. knjigovodstveni i računovodstveni poslovi
  6. upravljanje kotlovnicama
  7. opskrba toplinskom energijom
  8. organizacija usluge smještaja i prehrane u sklopu organiziranog odmora djece u
   ugostiteljskom objektu zatvorenog tipa – odmaralištu za djecu

  Kontakti

  “Stanouprava” d.o.o. Beli Manastir
      Ulica Kralja Tomislava 53
  31300 Beli Manastir
  e-mail: stanouprava@stanouprava.hr
  web adresa: www.stanouprava.hr
       
    Direktor društva

  telefoni: 031/ 701-376

  031/ 705-162,

  098/253-354

  fax. 031/701-349

       
    Pravna služba telefon: 031/705-163
       
    Računovodstvo telefon: 031/705-161
       
    Služba tehničkih poslova telefon: 031/705-163

  Baranjski vodovodBaranjski vodovodBaranjski vodovodBaranjski vodovodBaranjski vodovod
  Baranjski Vodovod d.o.o. sa sjedištem u Belom Manastiru, Alojzija Stepinca 7, osnovan je dana 12. Ožujka 2002. godine od strane: Grada Belog Manastira, općina Kneževi Vinogradi, Draž, Popovac, Petlovac i Čeminac.

  Temeljna djelatnost našeg Društva je vodoopskrba i odvodnja. Baranjski vodovod upravlja sustavom opskrbe sa:

  1. 400km vodovodnih cjevovoda
  2. 40km sustava odvodnje
  3. 3 vodovodna crpilišta
  4. 2 UPOV-a
  5. Voznim parkom cisterna za mobilni priključak

  Baranjski vodovod upravlja sustavom odvodnje i opskrbe na području 6 jedinica lokalne samouprave sa 28.000 stanovnika. Zaposleno je 68 djelatnika koji su organizirani kroz tri osnovna područja rada:

  1. Vodoopskrba
  2. Odvodnja
  3. Razvoj i unaprijeđenje

  Tvrtka smo sa tendencijom stalne modernizacije, razvoja i unaprjeđenja naših usluga i odnosa prema korisnicima.

  Kontakti

  BARANJSKI VODOVOD d.o.o.
  Ulica Alojzija Stepinca 7 – 31300 Beli Manastir
  Telefon:+385 31 790 500
  E-mail:info@baranjski-vodovod.hr
  WEB: www.baranjski-vodovod.hr
  Radno vrijeme: PON – PET
  07.00 – 15.00

  Javna profesionalna vatrogasna postrojbaJavna profesionalna vatrogasna postrojbaJavna profesionalna vatrogasna postrojba Grada Belog Manastira javna je ustanova koju je osnovao Grad Beli Manastir 01.04.2000. godine koja u okviru vatrogasne djelatnosti skrbi o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem i djelovanjem učinkovite vatrogasne službe.
  Osim područja Grada Belog Manastira, postrojba pokriva i područja općina: Darda, Draž, Čeminac, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac, Popovac.
  Za Općinu Bilje postrojba obavlja dojavu vatrogasnih intervencija na 93 od 00-24 sata.

  Povijest postrojbe

  U Gradu Belom Manastiru vatrogasnu djelatnost obavlja Dobrovoljno vatrogasno društvo Beli Manastir od 1928. godine.

  Vatrogasni dom u ulici Vladana Desnice 2, izgrađen je 1965. godine.

  Izvršen je preustroj i osnovana profesionalna vatrogasna postrojba 01. travnja 1968. godine pod nazivom “Stalna vatrogasna straža” sa 14 uposlenih vatrogasaca koja djeluje do 1971. godine, kada je postrojba promijenila naziv u “Vatrogasni centar Beli Manastir”. Uz promjenu naziva u postrojbi je povećan obim poslova (djelatnosti) jer u sklopu vatrogasne djelatnosti djeluje Hitna pomoć sa 5 vozila i vozačima. Liječnička ekipa je u Domu zdravlja Beli Manastir.U postrojbi djeluje i servis za osobna vozila (automehaničarski, autolimarski i autolakirerski radovi). Povećan je i broj zaposlenih na 27 izvršitelja.

  Vatrogasni centar Beli Manastir ponovno mijenja naziv 1979. godine u “Profesionalna vatrogasna jedinica općine Beli Manastir”. Po sili zakona, Hitna pomoć vraća se u Dom zdravlja, a prestaje raditi i servis za osobna vozila.

  Profesionalna vatrogasna jedinica općine Beli Manastir djeluje do agresije na Baranju i R. Hrvatsku 1991. godine. Dio radnika prognan je iz Baranje, a dio je ostao raditi u Postrojbi.

  Zapovjednici u vatrogasnoj Postrojbi od osnutka do domovinskog rata bili su: Svetozar Vakanjac, Ivan Kolarić v.d., Stevan Medić, Rudolf Tkalec i Franjo Bartolić.

  Mirnom reintegracijom Hrvatskog Podunavlja i Baranja je vraćena u ustavnopravni poredak Republike Hrvatske. Kako su profesionalne vatrogasne postrojbe na slobodnom teritoriju R. Hrvatske još 1994. godine postale sustavni dio MUP – a, tako je i bivšu Profesionalnu vatrogasnu jedinicu općine Beli Manastir preuzelo MUP i to 15. listopada 1997. godine.

  Vatrogasna postaja Beli Manastir u sustavu Vatrogasne postrojbe Osijek djeluje do 31. 12.1999. godine.

  Temeljem Zakona o Vatrogastvu N.N. 106/99 koji se primjenjuje od 01. siječnja 2000. godine, vatrogasne postrojbe – postaje i ispostave MUP – a nastavljaju s radom kao javne vatrogasne postrojbe za područje Općine ili Grada koje se osnivaju kao javne ustanove. Poglavarstvo Grada Belog Manastira na sjednici održanoj dana 26. siječnja 2000. godine donijelo je ODLUKU o osnivanju Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Belog Manastira, klasa: 214-01/99-01/04, ur. br.:2100-01-04-99-1.

  Trenutno je u postrojbi uposleno 20 radnika.

  Kontakti

  Javna profesionalna vatrogasna postrojba Grada Belog Manastira
  Vladana Desnice 2 – 31300 Beli Manastir
  telefon: 031/701-103
  fax: 031/700-593
  e-mail: vatrogascibm@gmail.com
  web adresa: www.vatrogasci-bm.hr
  Zapovjednik: Goran Bartolić telefon: 098/281-310
  Zamjenik zapovjednika: Daniel Časar telefon: 099/730 48 41
  Administrativni referent: Gordana Sabol telefon: 031/700-593

  Baranjska čistoćaBaranjska čistoćaBaranjska čistoćaBaranjska čistoćaBaranjska čistoća
  “Baranjska čistoća” d.o.o. utemeljena je 2005. godine kao trgovačko društvo u većinskom vlasništvu Grada Belog Manastira. Društvo je nastalo kao uspješan projekat objedinjavanja svih baranjskih jedinica lokalne samouprave u težnji rješavanja problema zaštite okoliša. Tako Društvo redovito odvozi otpad na području cijele Baranje prema utvrđenom rasporedu i odlaže ga na jedinom registriranom i saniranom odlagalištu u krugu 30 km, odnosno, na Gradskom odlagalištu u Belom Manastiru. “Baranjska čistoća” d.o.o. trenutačno zapošljava 39 djelatnika, koji svojim znanjem, vještinama i obučenošću, redovito odrađuju postavljene zadaće za koje je tvrtka registrirana. Tvrtka posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom, kao i sve druge za rad neophodne licence. Uz navedenu komunalnu djelatnost, “Baranjska čistoća” d.o.o. obavlja i poslove vezane za upravu groblja (održavanje i čišćenje groblja, pokop pokojnika, prijevoz i prodaju pogrebne opreme).

  Djelatnosti za koje „Baranjska čistoća” d.o.o. ima registraciju

  Održavanje čistoće (čišćenje javnih površina te skupljanje i odvoz komunalnog otpada na uređena odlagališta).

  Odlaganje komunalnog otpada ( obrađivanje i trajno odlaganje komunalnog otpada na odlagališta komunalnog otpada te saniranje i zatvaranje odlagališta) Održavanje nerazvrstanih cesta (održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa te gospodarenje cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste).

  1. Skupljanje i odvoz drugog smeća.
  2. Sanitarne, pomoćne i slične djelatnosti.
  3. Promidžba (reklama i propaganda).
  4. Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka.
  5. Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka.
  6. Pripremni radovi na gradilištu.
  7. Rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi.
  8. Izgradnja građevinskih objekata i dijelova objekata.
  9. Iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo.
  10. Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme.
  11. Čišćenje svih vrsta objekata.
  12. Pogrebne i srodne djelatnosti.
  13. Kupnja i prodaja robe.
  14. Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu.
  15. Izgradnja grobnica i grobnih mjesta.
  16. Postavljanje nadgrobnih spomenika.
  17. Preuzimanje, opremanje i prijevoz umrle osobe do mjesta ukopa ili kremiranja.
  18. Održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika.
  19. Vođenje grobljanskih knjiga.
  20. Održavanje javnih površina.

  Kontakti

  „Baranjska čistoća” d.o.o.
  Ulica Republike 11 – 31300 Beli Manastir
  Web stranica:www.baranjskacistoca.hr
  E mail: info@baranjskacistoca.hr
  Odvoz otpada služba za korisnike Tel. Centrala: 031/700-810
  Tel. Racunovodstvo: 031/700-828
  Tel. Blagajna: 031/700-822
  Tel. Korisnici-pravne osobe: 031/700-825
  Tel. Korisnici-fizicke osobe: 031/701-560
  Tel. Odvoz otpada: 031/701-561
  Fax. 031/700-809
  UPRAVA Groblja Tel. 031/705-311
  Dežurni telefon: 099/672-1205
  Radno vrijeme: PON – PET
  07:00 – 15:00

  Jučer, 7 studenog u prostorijama male gradske vijećnice održano je smotriranje pripadnika postrojbe – Tima civilne zaštite opće namjene Grada Belog Manastira. Smotriranje je održano s ciljem popune postrojbe i odabira pripadnika, njihove provjere odaziva, neposredne ocjene sposobnosti svakog pripadnika, prikupljanje potrebnih podataka i informacija vezanih za pripadnost civilnoj zaštiti, potpisivanje izjave o prihvaćanju prava i obveza pripadnika te priopćavanje rasporeda u postrojbu, upoznavanjem sa sustavom zaštite i spašavanja, dužnostima i zadaćama pripadnika postrojbi civilne zaštite, ustrojem, osposobljavanjem i opremanjem kao i načinom pozivanja i mobilizacije.

  Na sastanku su bili prisutni gradonačelnik Ivan Doboš i njegovi suradnici Marko Bogatić i Zoran Kranjčec, vd. pročelnika Službe gradonačelnika i Gradskog vijeća Zdenko Topalović te pripadnici tima i povjerenici CZ.

  ured-za-udruge

  ministarstvo-graditeljstva-prostornog-uredjenja

  11. studeni, Dan Grada Belog Manastira

  Grad Beli Manastir pripremio je bogat program povodom proslave Dana grada i blagdana zaštitnika Sv.Martina biskupa koji se obilježava 11. studenog. Brojna događanja već su krenula, a mjesec studeni bit će bogat raznim događanjima, izložbama, promocijama, koncertima, sportskim natjecanjima i velikom manifestacijom na sam Dan Grada 11. studenog. Građani i posjetitelji moći će posjetiti sajam tradicionalnih domaćih proizvoda i suvenira, na gradskom Trgu Slobode. Kao i svake godine kuhati će se grah za sve građane, održati će se blagoslov vina u dvorištu Crkve sv. Martina biskupa, na gradskom trgu prikazati će se oživljavanje legende o sv. Martinu biskupu u izvedbi članova DZMH – a Beli Manastir.

  U ponedjeljak 4. studenog službeno je započeo program obilježavanja Dana Grada svečanom promocijom knjige “Osmanska Baranja” koju su organizirali Zavod za baranjsku povjesnicu i Centar za kulturu Grada Belog Manastira. Autori knjige su povijesničar prof. Davorin Taslidžić i studentica povijesti na Filozofskom fakultetu Tuzla Daniela Taslidžić Herman. Gradonačelnik Belog Manastira Ivan Doboš pozdravio je sve goste i sve prisutne, te autorima čestitao i poželio uspješnu budućnost u daljnjem pisanju i svjedočenju povijesnih razdoblja Baranje. O knjizi su govorili i recenzenti profesor emeritus Salih Kulenović iz Tuzle, prof.dr.sc. Senaid Hadžić koji osim što predaje povijest na Tuzlanskom Filozofskom fakultetu je ujedno i ministar trgovine, turizma i saobraćaja Federacije BiH Vlade Tuzlanskog kantona, doc.dr.sc. EdinMutapčić sa Pravnog fakulteta Tuzla, prof.dr.sc. Ivan Balta, redovni profesor u trajnom zvanju iz Osijeka te urednik doc.sc. Zlatko Đukić (Osijek) i urednik sveska Edo Jurić, prof. Tema knjige opisuje povijesna zbivanja 16. i 17. stoljeća na području Baranje.

  Jučer, 5. studenog u prostorijama Velike vijećnice održano je predstavljanje 9. broja godišnjaka Ogranka Matice Hrvatske, Beli Manastir. Danas je na programu predstavljanje knjige Dubravke Božić Bogović pod nazivom “Rođenje, brak i smrt- stanovništvo južne Baranje u 18. stoljeću”. Promocija će se održati u prostorijama Velike vijećnice, zgrada P+8 u Belom Manastiru s početkom u 19 sati.

  Pregled ostalih događanja koji se održavaju sve do 22. studenog u našem Gradu pogledajte ovdje

  Gradonačelnik Ivan Doboš i dogradonačelnik Predrag Stojanović u ponedjeljak, 4. studenog posjetili su tradicionalni 6. po redu Sajam poslova Osječko-baranjske županije koji organiziraju Hrvatski zavod za zapošljavanje Područna služba Osijek u suradnji s lokalnim partnerima, a koji se održava u 20 gradova u Hrvatskoj. Ove je godine po prvi puta u sklopu sajma održan i Europski dan poslova u RH budući da je Republika Hrvatska od 01. srpnja članica Europske unije.

  Sajam je održan u Sportskoj dvorani Elektrotehničke i prometne škole u Osijeku, S područja, Baranje na Sajmu je sudjelovala tvrtka Belje d.d., Tvrtka Crown Coll d.o.o., Beli Manastir, Termotehnika, Beli Manastir, Starco d.o.o, Beli Manastir, te Florijan- dimnjačarske usluge, Luč. U suradnji Zavoda za zapošljavanje i Grada Belog Manastira, na Sajam je organizirano otišlo 30 tak nezaposlenih koji su u evidenciji belomanastirske Ispostave. Osim što su obišli sajam i porazgovarali sa poduzetnicima gradonačelnik Ivan Doboš, dogradonačelnik Predrag Stojanović i voditeljica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Osijek, ispostave Beli Manastir Nada Šinko prisustvovali su prezentaciji i radionici EURES portala , EURES- sloboda kretanja ljudi u EU. Tema radionice bile je:Slobodno kretanje radnika u Europskoj uniji od kada je Republika Hrvatska članica Europske unije, zemlje za koje ne trebaju radne dozvole, što je to EURES i koja je uloga EURES savjetnika. Eures portal – kako si olakšati pronalazak posla u zemljama EPG i kako lakše doći do informacija o uvjetima života i rada u zemljama EPG.

  rsz_preuzmi_1

  baranjska-cistoca-linkbaranjski-vodovod-linkstanouprava-linkvatrogasna-postrojba-linkbara_logo_hr22835646_1575714132449383_888618818_nosnovna glazbena skoladjecji vrtic cvrcakgradska knjiznica

  ured-ljudska-prava-manjine

  ministarstvo-znanosti-obrazovanja-sporta

  ministarstvo-kulture

  ministarstvo-turizmahrvatska-turisticka-zajednicaturisticka-zajednica-baranje

  ministarstvo-gospodarstvaministarstvo-poduzetništva-obrtaagencija-konkurentnost-investicije

  Do sada smo zaključili 35 ugovora sa ulagačima iz raznih područja djelatnosti sa područja cijele Hrvatske. Na sedam parcela ulagači su dovršili izgradnju svojih objekata i njih šest je već započelo sa radom.

  To su slijedeće tvrtke:

  Poslovna zona Šećerana – Sjever

  Poslovna zona Jug

  MRAMOR kamenoklesarski obrt, vl. Josip Denih
  Djelatnost: Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
  Godina osnivanja: 2003.
  A: Ivana Mažuranića 1B, , 31300 Beli Manastir
  OIB:MB:92100929
  BIOPLAST d.o.o. Beli Manastir – za proizvodnju, trgovinu i usluge
  Godina osnivanja: 2006.
  Matični broj: 2028964
  OIB: 77149906110
  SLONJA d.o.o.
  Djelatnost:Pogrebne usluge-oprema, Cvjećarstvo
  A: Osječka 7 A, 31300 Beli Manastir
  T: +385 31 700 910
  OIB:33877257969
  Matični broj:1337017
   

  Poslovna zona Zapad

  ELEKTRO-BELI MANASTIR d.o.o.
  Djelatnost: Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo
  OIB: 32037356678
  MB: 01326678
  Godina osnivanja: 1997.
  Veličina: Mali poduzetnik
  A: Kralja Petra Svačića 21, 31000 Beli Manastir
  T: +385 31 703457 // +385 31705 061
  www.elektro.hr
  ECOCORTEC d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
  MB: 1891782
  A: Bele Bartoka 29, 31300 Beli Manastir
  T: +385 31 705 011
  F: +385 31 705 012
  www.ecocortec.hr
  TRAK d.o.o.
  Bele Bartoka bb Poslovna zona, 31300 Beli Manastir
  T: +385 31 701 060
  F: +385 31 701 061
  M: +385 98 356 845
  E: trak@os.t-com.hr
  MODICA MEREO d.o.o.
  Djelatnost:Proizvodnja osvježavajućih napitaka; proizvodnja mineralne i drugih flaširanih voda
  OIB:70609190357
  MB:01925733
  Godina osnivanja: 2005.
  A: Valpovačka bb, 31300Beli Manastir
  T: +385 31 573521 // +385 31 1700300
  Tehno-Filter d.o.o.
  Djelatnost: Proizvodnja industrijske ventilacije, aspiracije i ventilatora
  OIB: 83620078781
  A: Valpovačka 24, 31300 Beli Manastir
  T: +385 31 701 211
  F: +385 31 701 199
  E: kontakt@tehno-filter.hr
  www.tehno-filter.hr
  Lumar d.o.o.
  A: Našička 2, 31300 Beli Manastir
  T: + 385 31 700 492
  F: + 385 31 700 466
  E: lumar@lumar.hr
  www.lumar.hr
  ZADRAVEC d.o.o.
  Djelatnost: Građevinski radovi – kompletni
  A: Silvija Strahimira Kranjčevića 2 31301, Branjin Vrh
  T +385 98 169 4409
  NIKI trgovački obrt, vl. Milan Nikšić
  Djelatnost: Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima
  Godina osnivanja: 2000.
  MBS: 91820359
  A: Dobriše Cesarića 0/bb, Mece
  Media Box d.o.o.
  Djelatnost: 4719, Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
  OIB: 21526806098
  MB: 01367196
  Godina osnivanja:1998.
  A: Valpovačka BB, Beli Manastir
  t: +385 91 46 91 557 // +385 91 22 33 555
  Eko Vrelo d.o.o.
  A: Valpovačka b.b., 31300 Beli Manastir
  Tel: +385 (0)31 704039
  Fax: +385 (0)31 704048
  Press kontakt: press@ekovrelo.hr
  Turizam kontakt: turizam@ekovrelo.hr
  Narudžbe: narudzba@ekovrelo.hr
  Prodaja i reklamacije: prodaja@ekovrelo.hr
  Suradnja: partner@ekovrelo.hr
  Komentari: info@ekovrelo.hr
  www.ekovrelo.hr
  Izgradnja-Zuber d.o.o. za građevinarstvo i usluge
  A: Borisa Kidriča 60, 31324 Jagodnjak
  T: 031 745 242
  F: 031 745 520
  E: izgradnja-zuber@net.hr
  izgradnja-zuber.hr
  NOVATRIX d.o.o.
  Djelatnost:Caffe bar
  OIB:95004922385
  Matični broj:1323237
  A:Kralja Zvonimira 8, 31300 Beli Manastir
  T/F: +385 31 701 384
  DAROSY d.o.o.
  Djelatnost:Pića-proizvodnja-prodaja
  OIB:37696369744
  MB:3617475
  A: Valpovačka 4, 31300 Beli Manastir
  T: +385 31 700 799

  Poduzetnici koji nisu direktno u Poslovnim zonama

  DEVAS MEDIA d.o.o.
  Djelatnost: Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu)
  OIB: 74219666779
  MB: 02157624
  Godina osnivanja: 2006.
  A: Sunčana 21, 31300 Beli Manastir
  T: +385 99 291 5352 // +385 31 701 205
  www.devas-media.hr
  Vojtek oprema d.o.o.
  A: Bele Bartoka 13, 31300 Beli Manastir
  T: +385 31 700 267
  E: vojtek@vojtek.hr
  www.vojtek.hr
  MANASTIR-TEKS D.O.O. (BENNETON)
  MB : 2103931
  OIB: 03162733635
  A: Bele Bartoka 13, 31300 Beli Manastir
  T: +385 31 700 574
  F: +385 31 700 575
  E: info@manastirdoo.com
  STARCO BELI MANASTIR d.o.o.
  – proizvodnja čeličnih naplataka za radne i poljoprivredne strojeve, čelične felge
  Djelatnost:Poljoprivredni strojevi i oprema
  OIB:80334990436
  Matični broj:1651277
  A: Osječka 1A, 31300 Beli Manastir
  T: +385 31 710 000
  F: +385 31 710 001
  www.starco.com
  DI-BI
  A: Ulica Bele Bartoka 31, 31300 Beli Manastir
  T: +385 31 704 027
  PC “Baranjka”
  Djelatnost: Sjemenarstvo
  A: Ulica Bele Bartoka bb, 31300 Beli Manastir
  T: +385 31 704 070

  Za usmene informacije vezane uz poslovanje u poslovnoj zoni Grada Belog Manastira obratite nam se na: +385 31 710 225 ili +385 31 710 200 !

  Postupak

  Uputiti pismo namjere Poglavarstvu Grada koje sadržava između ostalog i slijedeće:

  – opis djelatnosti kojom poduzetnik želi ući u Zonu
  – kratak opis dosadašnjih aktivnosti poduzeća
  – planirana visina ulaganja u objekte i opremu u Zoni
  – planirani broj novozaposlenih nakon pokretanja gospodarskih aktivnosti u Zoni
  – potrebna angažirana snaga za pokretanje proizvodnje izražena u Kwh.
  – potrebna veličina zemljišta (čestice) u Zoni

  Odluka Poglavarstva o prihvaćanju pisma namjere poduzetnika.

  Zaključivanje ugovora o ustupanju prava služnosti s pravom građenja na odabranoj čestici u Zoni

  Zaključivanje ugovora o prijenosu prava vlasništva bez naknade nakon ispunjavanja obveza iz ugovora o pravu služnosti s pravom građenja

  Uvjeti

  Zaposliti pokretanjem proizvodnje u Zoni nezaposlene s područja Grada Belog Manastira.

  Broj novozaposlenih u Zoni u odnosu na veličinu dobivene čestice mora biti prosječno u odnosu 4 zaposlena na 1.000,00 m2 zemljišta

  Izgraditi objekte u vrijednosti i za oblik proizvodnje koji je predviđen ugovorom o ustupanju prava služnosti s pravom građenja

  Završetak ulaganja i pokretanje proizvodnje u roku od godine dana od dana zaključivanja ugovora odnosno dana završetka komunalnog opremanja ustupljene čestice u Zoni

  Za usmene informacije vezane uz poslovanje u poslovnoj zoni Grada Belog Manastira obratite nam se na: +385 31 710 225 ili +385 31 710 200 !

  Donacije i sponzorstava, 2013

  Za pregled karata potrebno je imati instaliran Autocad viewer koji možete preuzeti ovdje

  Prostorni plan uređenja Grada Belog Manastira
  PPUG Beli Manastir Usvojeni plan, 03.07.2006. PDF
  Karte Općine
  Korištenje i namjena prostora DWF
  Promet DWF
  Pošta i telekomunikacije DWF
  Plin DWF
  Elektroenergetika DWF
  Vodnogospodarstvo DWF
  Uvjeti korištenja i zaštite prostora DWF
  Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite DWF
  Karte naselja
  Beli Manastir DWF
  Branjin Vrh DWF
  Šećerana DWF
  Šumarina DWF
  Naselje povremenog stanovanja – Brdo DWF
  Farma Mala Karašica i groblje DWF
  Groblje Adica DWF
  Urbanistički plan uređenja Belog Manastira
  Urbanistički plan uređenja Belog Manastira PDF
  1. Korištenje i namjena površina DWF
  2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža
  a. Promet DWF
  b. Pošta i telekomunikacije DWF
  c. Plinoopskrba DWF
  d. Elektroenergetika DWF
  e. Vodoopskrba DWF
  f. Odvodnja otpadnih voda DWF
  3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
  a. Uvjeti korištenja i područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite DWF
  b. Oblici korištenja DWF
  4 Način i uvjeti gradnje
  Urbanistički plan uređenja Šećerane
  Urbanistički plan uređenja Šećerane PDF
  Korištenje i namjena površina DWF

  Temeljem Zaključka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup krovnih površina zgrada javnih namjena na području Grada Belog Manastira radi postavljanja fotonaponskih sustava (solarnih elektrana) KLASA: 947-02/13-01/01, URBROJ: 2100/01-01-03-13-1 od 28. listopada 2013. godine, gradonačelnik Grada Belog Manastira raspisuje

  JAVNI NATJEČAJ

  za davanje u zakup krovnih površina zgrada javnih namjena na području Grada Belog Manastira radi postavljanja fotonaponskih sustava (solarnih elektrana)

  Kopmletan natječaj možete preuzeti ovdje

  Natječaj za davanje u zakup krovnih površina zgrada javnih namjena na području Grada Belog Manastira radi postavljanja fotonaponskih sustava (solarnih elektrana)

  Partnerski sporazum, Žepće 2013U Žepču (BIH) u četvrtak, 31. listopada 2013 godine potpisane su partnerske izjave između Razvojne agencije Žepče, Udruge NVO EKO – Leonardo iz Lopara i gradonačelnika Grada Belog Manastira Ivana Doboša. Potpisanim partnerskim izjavama definira se suradnja navedene organizacije i grada te udruge NVO EKO – Leonardo iz Lopara u projektu prekogranične suradnje EU _ IPA prekogranični program Hrvatska – Bosna i Hercegovina 2007 – 2013 pod službenim nazivom CONTOURE – Creating cross border area of tourism excellence. Točnije zajedničke suradnje u stvaranju zajedničkog gospodarskog prostora i zajedničke turističke ponude kroz razvoj multifunkcionalnih staza, podprojekt Multifunkcionalne staze na brdu banska kosa.

  Partnerski sporazum, Žepće 2013Ispred Razvojne agencije Žepče izjavu je potpisala gđa. Branka Janko, a svečanosti potpisivanja nazočio je i načelnik Općine Žepče Mato Zovko te belomanastirski dogradonačelnik Zoran Kranjčec.

  Glavni nositelj projekta je Razvojna agencija Žepče, a partneri uz Grad Beli Manastir su: TZ Baranje sa hrvatske strane te NVO EKO – Leonardo Priboj i Udruženje ¨Spori turizam¨ Žepče sa strane BIH.

  Na sjednici Gradskog vijeća, Grada Belog Manastira održanoj 30. listopada pod predsjedavanjem Predsjednice Jadranke Sabljak razmatrano je 7. točaka dnevnog reda. Nakon prve točke dnevnoga reda pristupilo se usvajanju izvješća Mandatne komisije povodom stavljanja mandata članova Gradskog vijeća Miroslava Dragaša i Krunoslava Perišina u mirovanje iz osobnih razloga. Određeno je da će gospodina Dragaša mijenjati zamjenica Snježana Vuković, a gospodina Perišina, Josip Burgund koji su ujedno i pred svim članovima vijeća položili prisegu.

  Većinom glasova usvojena je Odluka o trećim izmjenama i dopunama Proračuna grada Belog Manastra za 2013.godinu, a projekcijom za 2014. i 2015. godinu. Ovim smanjenjem rebalansa proračuna, planiranih prihoda, iznos je od 39,291.672,31 kuna. Slijedom toga za rashode koji će nastati u 2013. godini osigurava se iznos od 39,229.467,63 kune. O Prijedlogu odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Belog Manastira odlučeno je da je ovogodišnja dobitnica Povelje grada za dugogodišnji rad Lidija Šumiga, predložena od strane Osnovne škole Dr. Franjo Tuđman i Društva Naša Djeca iz Belog Manastira.

  Službeni glasnik, broj 1/2013
  Službeni glasnik, broj 2/2013
  Službeni glasnik, broj 3/2013
  Službeni glasnik, broj 4/2013
  Službeni glasnik, broj 5/2013
  Službeni glasnik, broj 6/2013
  Službeni glasnik, broj 7/2013
  Službeni glasnik, broj 8/2013
  Službeni glasnik, broj 9/2013
  Službeni glasnik, broj 10/2013
  Službeni glasnik, broj 11/2013

  Službeni glasnik, broj 1/2012
  Službeni glasnik, broj 2/2012
  Službeni glasnik, broj 3/2012
  Službeni glasnik, broj 4/2012
  Službeni glasnik, broj 5/2012
  Službeni glasnik, broj 6/2012

  Službeni glasnik, broj 1/2011
  Službeni glasnik, broj 2/2011
  Službeni glasnik, broj 3/2011
  Službeni glasnik, broj 4/2011
  Službeni glasnik, broj 5/2011
  Službeni glasnik, broj 6/2011
  Službeni glasnik, broj 7/2011
  Službeni glasnik, broj 8/2011

  Temeljem članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12) i Odluke o davanju u zakup zapuštenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Belog Manastira unutar građevinskog područja KLASA: 320-02/13-01/20, URBROJ: 2100/01-01-03-13-1 od 28. listopada 2013. godine, gradonačelnik Grada Belog Manastira raspisuje

  NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP

  zapuštenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Belog Manastira unutar građevinskog područja

  NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP zapuštenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Belog Manastira unutar građevinskog područja

  Službeni glasnik, broj 1/2010
  Službeni glasnik, broj 2/2010
  Službeni glasnik, broj 3/2010
  Službeni glasnik, broj 4/2010
  Službeni glasnik, broj 5/2010
  Službeni glasnik, broj 6/2010
  Službeni glasnik, broj 7/2010
  Službeni glasnik, broj 8/2010
  Službeni glasnik, broj 9/2010
  Službeni glasnik, broj 10/2010
  Službeni glasnik, broj 11/2010

  Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Belog Manastira, kao i poslova državne uprave prenesenih na Grad Beli Manastir, ustrojavaju se upravna tijela.

  Upravna tijela ustrojavaju se u skladu s rasporedom i opsegom poslova i prema srodnosti i organizacijskoj povezanosti tih poslova, kao upravni odjeli i službe.

   

  USTROJSTVO GRADSKE UPRAVE

   

  Gradsku upravu Grada Belog Manastira čine tri upravna tijela Grada Belog Manastira:

   

  1. Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove
  2. Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti
  3. Služba gradonačelnika i Gradskog vijeća.

   

  U okviru Upravnog odjela za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove djeluju dva pododjela:

  – Pododjel za upravne i imovinsko-pravne poslove
  – Pododjel za nominiranje i upravljanje projektima

   

  U okviru Upravnog odjela za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti djeluju dva pododjela:

  – Pododjel za društvene djelatnosti
  – Pododjel za proračun i financije

  Služba gradonačelnika i Gradskog vijeća obavlja stručne, administrativne i druge poslove gradonačelnika, Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela i stručne poslove za mjesne odbore s područja Grada. Osim navedenih poslova, Služba gradonačelnika i Gradskog vijeća obavlja i protokolarne i informativne poslove, kadrovske, pomoćno-tehničke i ostale zajedničke poslove.


  K O N T A K T

  Grad Beli Manastir
  Kralja Tomislava 53
  31300 Beli Manastir

   

  K O N T A K T I
  Pisarnica
  e: pisarnica@beli-manastir.hr

   

  v.d. pročelnika
  Zdenko Topalović

  t: +385 31 710 202
  e: zdenko@beli-manastir.hr

   

  Viša savjetnica za
  normativno-analitičke poslove
  Andreja Kovač

  t: +385 31 710 204
  e: andreja@beli-manastir.hr

   

  Administrativna tajnica
  Anita Tkalčević

  t: +385 31 710 200
  e: anita@beli-manastir.hr

   

  Referentica za administrativne poslove
  Sajonara Findžanović

  t: +385 31 710 204
  e: sajonara@beli-manastir.hr

   

  Referentica za uredsko poslovanje
  Jasmina Perger

  t: +385 31 710 220
  e: j.perger@beli-manastir.hr

   

  Spremačica
  Rozalija Vereš

  U Upravnom odjelu za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove obavljaju se sljedeći poslovi:

  – uređenje naselja i stanovanje,
  – prostorno i urbanističko planiranje,
  – komunalno gospodarstvo,
  – zaštita i unapređenje prirodnog okoliša,
  – promet na svom području,
  – priprema zemljišta za izgradnju
  – priprema izrade projektne dokumentacije,
  – stambeni poslovi,
  – priprema i izrada projekata koji bi se sufinancirali iz strukturnih i kohezijskih fondova Europske unije,
  – implementacija navedenih projekata,
  – uspostavljanje i poticanje prekogranične suradnje i suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, radi izrade i provedbe navedenih projekata,
  – te ostali poslovi sukladno posebnim zakonima i drugim aktima.

   

  K O N T A K T I

  e: graditeljstvo@beli-manastir.hr

   

  Pročelnica
  Kornelija Pacanović Zvečevac
  t: +385 31 710 210
  e: k.zvecevac@beli-manastir.hr

   

  Voditeljica pododjela za upravne i imovinsko-pravne poslove
  Tatjana Novak-Belić
  t: +385 31 710 209
  e: t.novak@beli-manastir.hr

   

  Samostalni upravni referent za prostorno uređenje
  Marko Đurin
  t: +385 31 710 206
  e: marko@beli-manastir.hr

   

  Stručni suradnik za komunalno uređenje
  Stipo Brdarić
  t: +385 31 710 208
  e: s.brdaric@beli-manastir.hr

   

  Referent – komunalni redar
  Ivan Lovrenčić
  t: +385 31 710 208
  e: i.lovrencic@beli-manastir.hr

   

  Voditeljica pododjela za nominiranje i upravljanje projektima
  Laura Blagus Tenjeri
  t: +385 31 710 211
  e: l.tenjeri@beli-manastir.hr

   

  Stručna suradnica za projekte
  Ana Rebrina
  t: +385 31 710 211
  e: a.rebrina@beli-manastir.hr

   

  Viša referentica za upravne i imovinsko-pravne poslove
  Ivana Vadlja Feher
  t: +385 31 710 206
  e: i.feher@beli-manastir.hr

   

  Viša stručna suradnica za projekte
  Ana Barišin Jeger
  t:
  e: a.jeger@beli-manastir.hr

  U Upravnom odjelu za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti obavljaju se sljedeći poslovi:

  – poticanje razvoja gospodarstva, poduzetništva i korištenja imovine Grada,
  – poslovi u svezi gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,
  – vođenje financijskog i materijalnog poslovanja Grada,
  – izrada i izvršavanje Proračuna i godišnjeg obračuna Proračuna Grada,
  – razrez i naplata prihoda koji pripadaju Gradu,
  – obavljanje računovodstvenih poslova,
  – vođenje knjigovodstvenih evidencija i osiguranja imovine,
  – naplata odštetnih zahtjeva za nastale štete i drugi poslovi vezani za financijsko poslovanje Grada,
  – poticanje poduzetničkih aktivnosti putem posebnih programa od interesa za Grad,
  – poslovi iz oblasti društvenih djelatnosti: kulture, tehničke kulture i športa, brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva i udruga građana.


  K O N T A K T I

  Pročelnica
  Sonja Veseli

  t: +385 31 710 225
  e: sonja@beli-manastir.hr

   

  Voditeljica pododjela za financije i proračun djelatnosti
  Katica Krušelj

  t: +385 31 710 224
  e: katica@beli-manastir.hr

   

  Viši savjetnik za gospodarstvo i društvene djelatnosti
  Ljubomir Horvat

  t: +385 31 710 207
  e: ljubomir@beli-manastir.hr

   

  Viši stručni suradnik za gospodarstvo
  Petar Tokić

  t: +385 31 710 214
  e: petar@beli-manastir.hr

   

  Referentica za blagajnu i proračunske rashode
  Snežana Gerdešić

  t: +385 31 710 223
  e: snezana@beli-manastir.hr

   

  Referentica obračuna i naplate prihoda
  Zvezdana Blagojević

  t: +385 31 710 205
  e: zvezdana@beli-manastir.hr

   

  Referentica obračuna i naplate prihoda
  Marica Knežević

  t: +385 31 710 216
  e: marica@beli-manastir.hr

   

  Referentica za obračun plaća i naknada

  Tomislav Rob

  Drage sugrađanke, sugrađani i prijatelji Belog Manastira,

  u ime Grada Belog Manastira želim Vam dobrodošlicu na naše službene stranice.
  više

  Službeni glasnik, broj 1/2009
  Službeni glasnik, broj 2/2009
  Službeni glasnik, broj 3/2009
  Službeni glasnik, broj 4/2009
  Službeni glasnik, broj 5/2009
  Službeni glasnik, broj 6/2009
  Službeni glasnik, broj 7/2009
  Službeni glasnik, broj 8/2009
  Službeni glasnik, broj 9/2009

  Službeni glasnik, broj 1/2008
  Službeni glasnik, broj 2/2008
  Službeni glasnik, broj 3/2008
  Službeni glasnik, broj 4/2008
  Službeni glasnik, broj 5/2008
  Službeni glasnik, broj 6/2008
  Službeni glasnik, broj 7/2008
  Službeni glasnik, broj 8/2008
  Službeni glasnik, broj 9/2008

  Službeni glasnik, broj 1/2007
  Službeni glasnik, broj 2/2007
  Službeni glasnik, broj 3/2007
  Službeni glasnik, broj 4/2007
  Službeni glasnik, broj 5/2007
  Službeni glasnik, broj 6/2007
  Službeni glasnik, broj 7/2007

  Predsjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Jadranka Sabljak sazvala je 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za srijedu 30. listopada 2013. godine u 17,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Gradske uprave Grada Belog Manastira, a poziv za sjednicu možete preuzeti ovdje.

  Poziv 5. sjednica Gradskog vijeca

  Sukladno članku 23. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“, broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12 i 7/13) jedinice lokalne samouprave dužne su jednom godišnje dostaviti evidenciju pristiglih zahtjeva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje.

  U cilju prikupljanja podataka o zainteresiranosti građana Grada Belog Manastira za jedan od programa POS-a, pozivamo sve zainteresirane građane da izraze svoj interes putem ove Ankete.

  Anketni obrazac može se preuzeti na web stranicama Grada Belog Manastira: www.beli-manastir.hr ili u Upravnom odjelu za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira, Ulica kralja Tomislava 53, soba br. 209 u radno vrijeme gradske uprave (ponedjeljak-petak od 7:00-15:00 sati.)

  Rok za dostavu popunjenog anketnog upitnika je 31. listopada 2013. godine.

  Detaljnije informacije o Programu dostupne su na web stranicama Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama: www.apn.hr

  Grad Beli Manastir organizira nagradnu igru pod nazivom “Fotografije Grada Belog Manastira za gradsku web stranicu”.

  Rezultat ove nagradne biti će galerija fotografija za novu web stranicu Grada Belog Manastira kao i prigodna izložba fotografija uz dodjelu nagrada za najbolje fotografije koja će biti priređena i postavljena u okviru programa proslave Dana grada, u Belom Manastiru, tijekom studenog 2013. godine.

  Cilj ove nagradne igre je potaknuti građane Belog Manastira, profesionalce i amatere, da svoje fotografije o Belom Manastiru i prigradskim naseljima te Poslovne zone Beli Manastir, kao i svih fotografija na temu turizma i kulture sa područja Grada, sudjelovanjem u nagradnoj igri daruju Gradu Belom Manastiru za novu gradsku web stranicu.

  SUDIONICI: U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi zainteresirani građani od 5 do 105 godina.

  NAČIN PRIJAVE: Građani, sudionici nagradne igre prijavljuju se samostalno.

  TEMA: Tema nagradne igre je „Grad Beli Manastir sa prigradskim naseljima, Poslovna zona Beli Manastir, turizam i kultura“.

  VRSTE: Dopuštene su fotografije visoke rezolucije u jpg ili tiff formatu koje će služiti za galeriju web stranice.

  OPREMA: Svaki CD sa fotografijama mora sadržavati podatke o sudioniku natječaja: Ime i prezime, adresu, kontakt e-mail i telefon, ime objekta (lokacije), te godinu nastanka fotografije.

  BROJ RADOVA: Svaki sudionik natječaja mora na natječaj prijaviti najmanje 30 fotografija.

  OCJENJIVAČKI SUD: Ocjenjivački sud će imenovati organizator natječaja.

  NAGRADE: Po jedna prva, druga i treća nagrada. Pojedinac može dobiti samo jednu nagradu.

  Organizatori će dodijeliti slijedeće nagrade:

  1. mjesto: fotoaparat Olympus SZ-30MR, srebrni

  2. mjesto: tablet PRESTIGIO PMP3970B duo

  3. mjesto: USB flash drive 16 GB TAKEMS MEM-DRIVE + KINGSTON kartica micro SDHC 16 GB, class 4

  IZLOŽBA I DODJELA NAGRADA:Izložba fotografija i dodjela nagrada bit će priređena tijekom studenog 2013. godine u okviru programa proslave Dana grada u Belom Manastiru

  PRIJAVA I ROK: Prijaviti se na natječaj moguće je – izravnom dostavom fotografija na CD-u. Posljednji dan za prijam fotografija je 04. studeni 2013. godine.

  OSTALI VAŽNI PODACI: Sudionici natječaja dostavom fotografija daju osobnu suglasnost da fotografije prelaze u vlasništvo Grada Belog Manastira koji u potpunosti može raspolagati sa istima. Fotografije se moraju odnositi na Grad Beli Manastir, prigradska naselja Branjin Vrh, Šećeranu i Šumarinu, Poslovnu zonu Beli Manastir kao i na turizam i kulturu sa područja Grada.

  ADRESA:
  Fotografije se dostavljaju na slijedeću adresu: Grad Beli Manastir, K. Tomislava 53, 31 300 Beli Manastir

  INFORMACIJE:
  ANITA TKALČEVIĆ Telefon: 031/710-200 e-mail: anita@beli-manastir.hr

  Temeljem članka 72. stavak 1. točka 7. Statuta Grada Belog Manastira (“Službeni glasnik Grada Belog Manastira”, broj: 4/09, 6/09, 1/13 i 3/13-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Belog Manastira raspisuje

  N A T J E Č A J

  za dodjelu stipendija Grada Belog Manastira za školsku godinu 2013/2014.

  nadarenim studentima
  studentima koji su sami stradalnici ili su djeca stradalnika Domovinskog rata
  studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja
  s osnova socijalnog statusa

  Zastava Grada Belog Manastira
  Izgled i oblik grba i zastave Grada Belog manastira određeni su Člankom 5. Statuta Grada Belog Manastira.

  Grb Grada Belog Manastira sadrži lik Svetog Martina na plavoj pozadini kako stoji na kamenoj utvrdi u odori rimskog vojnika i u desnoj ruci drži zlatni križ, a u lijevoj odrezani komad crvenog plašta.

  Zastava Grada Belog Manastira omjera je 1:2 i ima podlogu plave boje s grbom Grada Belog Manastira u sredini.

  Mjesni odbor Beli Manastir  
  Predsjednik Zoran Lovrenčić
  Adresa K.P.Krešimira IV 55, 31000 Beli Manastir
  Tel: +385 99 269 83 33

   

   
  Mjesni odbor Branjin Vrh  
  Predsjednik: Davor Mucić
  Adresa: Ljudevita Posavskog 1e, 31301 Branjin Vrh
  Tel: +385 98 534 981
     
  Mjesni odbor Šecerana  
  Predsjednik Dario Vargek
  Adresa: I. Kršnjavog 9, 31000 Šećerana
  Tel: +385 98 786 540
     
  Mjesni odbor Šumarina  
  Predsjednik: Janoš Kalozy
  Adresa: I.B.Mažuranić 26, 31300 Šumarina
  Tel: +385 98 281 829

  Konačni rezultati za Gradsko vijeće grada Belog Manastira

  Konačni rezultati za vijeća Mjesnih odbora

  Konačni rezultati za izbor gradonačelnika grada Belog Manastira i zamjenika gradonačelnika iz reda srpske nacionalne manjine

   

  Gradonačelnik

  TomislavRob
  Tomislav Rob
  t: +385 31 710 200
  e: gradonacelnik@beli-manastir.hr

  Zamjenici gradonačelnika

  IvanaBandovPaulić GoranHes xy
  Ivana Bandov Paulić Goran Hes Predrag Stojanović
  t: +385 31 710 200
  e: ivana.bandov.paulic@beli-manastir.hr
  t: +385 31 710 200
  e: goran.hes@beli-manastir.hr
  t: +385 31 710 200
  e: predrag.stojanovic@beli-manastir.hr

  Administrativna tajnica

  anita_165x180
  Anita Tkalčević
  t: +385 31 710 200
  e: anita@beli-manastir.hr

  Tomislav Rob

  Tomislav Rob, gradonačelnik, rođen je 1973. godine u Kneževu, oženjen je i ima dva sina. 1991. godine, s 18 godina postao je dragovoljac Domovinskog rata, a u Hrvatskoj vojsci proveo je šest godina. Nakon vojske od 1997. godine radio je u Carinskoj Upravi na različitim radnim mjestima.

  Zamjenici gradonačelnika

  IvanaBandovPaulić GoranHes xy
  Ivana Bandov Paulić Goran Hes Predrag Stojanović
  t: +385 31 710 200
  e: ivana.bandov.paulic@beli-manastir.hr
  t: +385 31 710 200
  e: goran.hes@beli-manastir.hr
  t: +385 31 710 200
  e: predrag.stojanovic@beli-manastir.hr

  Baranja, mistična i privlačna, uronjena u boje i mirise zastale u vremenu

  Zašto za svoje poslovanje odabrati poslovnu zonu Beli Manastir?

  Dana 03. listopada 2013. godine održana je 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 9,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru. Na istoj sjednici razmatrana su i usvojena izvješća o radu i financijskom poslovanju za prošlu godinu Umjetničke škole Beli Manastir i Turističke zajednice Baranje Beli Manastir, a odbijena su izvješća o radu i financijskom poslovanju za prošlu godinu sljedećih trgovačkih društava: “Baranjska čistoća” d.o.o. Beli Manastir, “Baranjski vodovod” d.o.o. Beli Manastir, “Poduzetnički centar Beli Manastir” d.o.o., “Radio Baranja” d.o.o. Beli Manastir i “Stanouprava” d.o.o. Beli Manastir.

  Gradsko vijeće donijelo je Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za razdoblje od 01.01. do 30.06.2013. godine i Zaključak o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Belog Manastira za razdoblje I-VI. 2013. godine, te usvojilo izvješća gradonačelnika Grada Belog Manastira o utrošku tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 01.05. do 31.08.2013. godine.

  Nadalje, Gradsko vijeće Grada Belog Manastira donijelo je i sljedeće akte:

  Odluku o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti – javne rasvjete na području Grada Belog Manastira temeljem pisanog ugovora.

  Odluku o priključenju na komunalne vodne građevine.

  Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Centra za kulturu Grada Belog Manastira.

  Zaključak o određivanju predstavnika u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske.

  Zaključak o davanju suglasnosti za zasnivanje založnog prava na k.č.br. 3040/8, u naravi oranica Našička ulica, površine 1.499 m2 k.o. Beli Manastir – Poslovna zona Beli Manastir.

  Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Umjetničke škole Beli Manastir o iznosu participacije za školsku 2013./2014. godinu.

  Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Umjetničke škole Beli Manastir o cijeni upisa drugog programa za školsku 2013./2014. godinu.

  Zaključak o ustupanju autocisterne (vatrogasnog vozila VP 10 000/500) interni tip C bez naknade Javnoj profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Belog Manastira.

  Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Belog Manastira za 2014. godinu.

  Zaključak o odbijanju prijedloga vijećnika Rόberta Jankovicsa u svezi izmjena članka 83. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira.

  Izvješća i donesene akte možete pronaći u Službenom glasniku broj 7/2013

  Poslovna zona Beli Manastir, punog naziva “Zona obrta, malog i srednjeg poduzetništva” sastoji se od 3 lokacije:

   1. ZONA SJEVER: nalazi se na putu prema Republici Mađarskoj (državna cesta D7), obuhvaća dvije odvojene lokacije, jednu na površini od 73.454 m2 a drugu na 178.700 m2.

   

   1. ZONA JUG: nalazi se na putu prema gradu Osijeku (državna cesta D7), obuhvaća prostor od 201.345 m2. Prosječna veličina parcela je oko 2.800 m2, a u zoni ima 35 formiranih građevinskih parcela.

   

  1. ZONA ZAPAD: nalazi se na putu prema gradovima Belišću i Valpovu (državna cesta D517), obuhvaća prostor od 182.422 m2. Podijeljena je na 45 građevinskih parcela pojedinačne površine u rasponu od 1.500 m2 do 5000 m2. Ova je lokacija u potpunosti komunalno opremljena:

   – Internet (dostupna brzina od čak 100 mbit/s)
   – Telefon
   – Plin
   – Struja
   – Vodoopskrba
   – Odvodnja otpadnih voda
   – Ceste (80%)


  Korisnici poslovne zone Beli Manastir


  Predsjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Jadranka Sabljak sazvala je 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za četvrtak 03. listopada 2013. godine u 09,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Gradske uprave Grada Belog Manastira.
  Poziv za sjednicu možete preuzeti ovdje.

  Poziv-Za-4-Sjednicu-Gradskog-Vijeca

  Pozivaju se svi građani Grada Belog Manastira da pošalju poticaje za dodjelu javnih priznanja Grada Belog Manastira i to Zlatne plakete “Sveti Martin” i Povelje Grada Belog Manastira do 01. listopada 2013. godine. Priznanja će se dodijeliti povodom Dana Grada, na dan Svetog Martina, 11. studenog 2013. godine. Sve informacije o javnim priznanjima i poticaju nalaze se u tekstu javnog poziva, koji možete preuzeti ovdje

  Poticaj za dodjelu javnih priznanja Grada Belog Manastira

  Gradonačelnik Grada Belog Manastira na temelju članka 72. točka 4. i 7. Statuta Grada Belog Manastira („Službeni glasnik Grada Belog Manastira“ broj: 4/09 i 6/09),objavljuje:

  P O Z I V
  ZA PREDLAGANJE PROJEKATA I AKTIVNOSTI RADI SUFINANCIRANJA IZ PRORAČUNA GRADA TIJEKOM RAZDOBLJA 2014 DO 2016. GODINE

  Projekti se mogu predlagati isključivo na propisanim obrascima:

  PRIJEDLOG PROJEKTA ZA FINANCIRANJE IZ PRORAČUNA GRADA BELOG MANASTIRA
  PRORAČUN PROJEKTA

  Prijedloge projekata i aktivnosti treba poslati isključivo u pisanom obliku na adresu:

  GRAD BELI MANASTIR
  Gradonačelnik
  Beli Manastir, Kralja Tomislava 53

  Prijedlozi se mogu poslati najkasnije do 30. rujna 2013. godine. Prijedlozi koji neće biti pripremljeni na propisanim obrascima kao ni prijedlozi koji se ne pošalju u navedenom roku, neće biti razmatrani niti uvršteni u Program sufinanciranja projekata i aktivnosti od interesa za Grad Beli Manastir tijekom 2014. godine.

  Svi oni koji su koristili sredstva Proračuna Grada Belog Manastira tijekom 2013. godine, moraju uz prijedlog obavezno dostaviti i financijsko izvješće iz kojega je vidljivo u koju namjenu su ta sredstva utrošena.

  Cijeli tekst poziva možete preuzeti ovdje.

  Dana 15. srpnja 2013. godine održana je 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira u 11,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

  Na istoj sjednici razmatrana su i usvojena izvješća ustanova Grada Belog Manastira Centra za kulturu Grada Belog Manastira, Dječjeg vrtića “Cvrčak” Beli Manastir, Gradske knjižnice Beli Manastir, Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Belog Manastira i Zajednice športskih udruga Grada Belog Manastira.

  Također Gradsko vijeće je razmatralo i usvojilo izvješća o obavljanju određenih poslova kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara na području Grada Belog Manastira.

  Gradsko vijeće donijelo je i Odluku o drugim izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2013. godinu sa projekcijom za 2014. i 2015. godinu, kao i Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu za područje Grada Belog Manastira i Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Belog Manastira za 2013. godinu.

  Gradsko vijeće je usvojilo i Izvješće o utrošku tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 01.01. do 30.04.2013. godine, te donijelo Rješenje o imenovanju delegata Gradskog vijeća Grada Belog Manastira u Skupštinu Zajedničkog vijeća općina – Vukovar.

  broj 6_13

  grahijada

  Dvanaest godina održava se u Belom Manastiru natjecanje u kuhanju graha, ali ove 2013. postalo je međunarodno i imalo najviše kuhara do sada iz raznih dijelova Baranje, Slavonije i Hrvatske, te Bosne i Hercegovine, Mađarske i Srbije. Želeći biti najbolji, odazvalo se 137 natjecatelja koji su na belomanastirskom Gradskom stadionu pripremali grah na dva načina: u kotliću, i u ćupovima. Ova turističko promidžbena manifestacija pod nazivom Grahijada 2013. – prvenstvo svijeta i okolnih sela, organizirana je od strane MNK Beli Manastir a kako je svaki kuhar imao pravo imati ekipu od osam članova uz još ostale goste koji su dolazili, slučajno ili sa namjerom, pretpostavlja se da je posjećenost sigurno bila veća od tisuću ljudi. Mišljenje tročlane ocjenjivačke komisije na čelu sa Arpadom Šipecom, vlasnikom poznate Kovač čarde, o tome kakav bi otprilike trebao biti najbolji baranjski grah znali su svi koji su probali nešto iz ove kuhinje, a kuhari iz drugih dijelova Hrvatske i inozemstva imali su stalne dileme koliko dodati paprike i drugih začina.

  Na kraju je uz zvuke tamburaša odlučeno da prvo mjesto u kategoriji Zvijezde ćupova pripada Marku Škrobi (čiji otac ima poznati etnorestoran Baranjska kuća), a u kategoriji kotlića prvo mjesto pripalo je Snježani Đurita (rođenoj u Kopačevu, a sada živi u Belgiji i uskoro tamo namjerava otvoriti restoran). Drugoplasirani je Darko Turšić, kalvinski svećenik iz Kotline koji je dokazani gastronom i gurman na nekoliko sličnih natjecanja, a treće mjesto pripalo je ekipi Susjedi. Belomanastirska Grahijada 2013. organizirana je uz pomoć TZ Baranje, Belja, Grada Belog Manastira, Osječko-baranjske županije, Centra za kulturu i ostalih sponzora, a posjetio ju je i dožupan osječko-baranjski Željko Kraljičak.

  Na sastanku po pozivu belomanastirskoga gradonačelnika Ivana Doboša zbog važnosti tema za cijelu Baranju odazvali su se predstavnici iz svih baranjskih općina a dva su problema bila posebna važna koje treba početi rješavati. Stanje i funkcioniranje vatrogasne službe na području Vatrogasne zajednice Baranja i ocjenjivanje rada Turističke zajednice Baranje u kojoj već 3 mjeseca ne isplaćuju plaće a direktor Nenad Bračun je otišao na drugo radno mjesto izvan Baranje, izazvale su gotovo dvosatnu raspravu.

  vatrogasciDozapovjednik Javne profesionalne vatrogasne postrojbe (JPVP) Grada Belog Manastira Daniel Časar podsjetio je da država posljednjih godina smanjuje financiranje njihovog rada, te je sa oko 2,9 milijuna kuna 2009. godine to smanjeno na ovogodišnjih 2,4 milijuna juna, dok Grad svake godine tome doda još po 800-900.000 kuna godišnje. Nova pravila normirala su i da na 800 stanovnika bude po jedan vatrogasac, što znači da bi se njihov broj u JPVP smanjio na 12-13, a država navedeni financijski iznos daje samo za područje Belog Manastira dok oni odlaze na intervencije po čitavoj Baranji osim Bilja (gdje zbog blizine Osijeka to rješavaju njihovi vatrogasci). Baranjski načelnici i njihovi zamjenici raspravljali su i o DVD-ima kojih ima dosta i za koje se izdvaja novac a često su u svom radu nesigurni i neefikasni. Na kraju je ipak prihvaćena dugogodišnja inicijativa Grada i JPVP da se po suvlasničkom principu organizira vatrogasna postrojba koja bi pokrivala područje cijele Baranje, a država bi tada za financiranje decentralizirane vatrogasne funkcije izdvajala veća sredstva te bi na taj način rasteretili dosadašnja izdvajanja Belog Manastira i baranjskih općina. O ovoj ideji razmislili bi i u Općini Bilje koja sama financira svoju Vatrogasnu zajednicu sa 4 DVD-a. Daniel Časar iz JPVP istaknuo je da bi takav suvlasnički model omogućio kvalitetniju protupožarnu zaštitu i dobivanje većih sredstava od države kojoj je u cilju centraliziranje vatrogastva, te otvaranje novih radnih mjesta ovisno o potrebama i mogućnostima svake pojedine općine. Načelnik Općine Draž Stipan Šašlin objasnio je da oni imaju poseban ugovor sa naplatom nakon intervencija JPVP, ali da im je to već nekoliko puta stvorilo financijske obaveze za koje smatraju da račun nije trebao biti ispostavljen njima, pa je kao primjer naveo samozapaljenje vozila što se dogodilo na njihovom teritoriju. Sva vozila su osigurana, pa bi osiguranje trebalo platiti tu intervenciju a nikako Općina Draž. Šašlin je nastavio, a pridružilo mu se u razmišljanjima još nekoliko baranjskih načelnika, kako se tu nešto mora promijeniti jer im je puno toliko izdvajati za vatrogastvo: za DVD-e, JPVP, te Vatrogasnu zajednicu Baranje. Na kraju rasprave o vatrogastvu Baranje gradonačelnik Doboš zatražio je od dozapovjednika belomanastirskih profesionalnih vatrogasaca Daniela Časara da pripremi model po kojem bi se vidjelo kako bi to sve trebalo funkcionirati (a može i usporediti sa Zabokom i Daruvarom koji već funkcioniraju na taj način) te da se onda Koordinacija opet sastane i pokuša nađi dogovor.

  cvarak_festDruga zajednički važna tema Koordinacije baranjskih načelnika i gradonačelnika Belog Manastira o kojoj se trebalo nešto zaključiti je problem nastao odlaskom direktora Turističke zajednice Baranje. Trenutno jedina zaposlena tamo Beata Kovacs pokušala je objasniti uzroke lošeg financijskog stanja te da su pojedine općine prestale izdvajati sredstva dogovorena po sporazumu koji nije bio pravno obvezujući i da to sada treba mijenjati u novi ugovor po kojem bi se to moralo redovno isplaćivati. Podsjetila je kako do 1. srpnja nisu isplaćene tri plaće jer novca nema, a oni kao Turistička zajednica Baranje i dalje rade normalno. U 2012-oj godini bilo je 7.980 dolazaka i 13.486 noćenja što je povećanje u odnosu na prethodnu godinu za 35 % (dolasci) i 14 % (noćenja) što nas stavlja u područja brže rastućeg turizma i iznad drugih područja kontinentalne Hrvatske. A tu je i LAG, koji je nedavno dobio sredstva za dvogodišnji rad (oko 900.000 kuna) a čiji su projekti vezani osim ostalog i uz turizam. Turističkoj zajednici Baranje u ovoj godini odobrena su 4 projekta. Nekoliko baranjskih načelnika općina (Petlovac, Kneževi Vinogradi, Darda) bilo je vrlo kritično prema dosadašnjem radu i ponašanju bivšeg direktora TZ Baranje Nenada Bračuna, te organizacijskom funkcioniranju, pa su najavili i mogući izlazak iz ovog interesnog udruženja, iako svjesni da to baš ne bi bilo dobro jer i Hrvatska turistička zajednica želi okrupnjavanje. TZ Baranje u svom radu ne obuhvaća Draž i Bilje koji imaju samostalne turističke zajednice, a mišljenje o tome izrekao je Stipan Šašlin te da se po sadašnjim uvjetima i okolnostima neće učlanjivati u TZ Baranje i zatvoriti svoju TZ Draž koja postoji već 10-ak godina, posebno u ovo vrijeme kada nekoliko članica želi izaći. Potrebno je napraviti reformu i promjene razmišljanja u TZ Baranje kako bi se obuhvatila cijela Baranja jer će tek tada to postati prihvatljiva turistička zajednica za sve. Nisu svima jednaki prirodni uvjeti i turistički potencijali a mi smo toga potpuno svjesni ali dok je ovakav sistem upravljanja Općina Draž sigurno neće ući u TZ Baranje.

  Belomanastirska Udruga romskog prijateljstva Luna u svojim idejama za rad mladih osmislila je projekt «Iskustvo podijelite sa mladima» na kojem je organizirala filmsku radionicu u trajanju od 10 dana na kojoj su učili kako nastaje film. Desetak mladih Roma predstavilo se u različitim filmskim funkcijama, od glumaca, snimatelja, scenografa, voditelja anketa, glazbenika, …te je tako nastalo 6 kratkih filmova, a od svih zanimljivih scena sa njihovog snimanja nastao je sedmi film. Prikazan je i jedan veoma zanimljiv jednosatni film o Romima “Lepa Diana” koji pokazuje njihov način života i snalaženje u velikom gradu, te kakve sve neobične automobile mogu napraviti od nekadašnjih Citroenovih Diana.

  Provođenje ovog projekta financirano je od strane Instituta Otvoreno društvo iz Budimpešte koje vodi i programe dodjele financijskih potpora za Otvoreno društvo romske inicijative kojoj je cilj poboljšati položaj Roma u srednjoj i istočnoj Europi. Ovaj filmski festival otvorio je belomanastirski dogradonačelnik Predrag Stojanović, a kao poseban gost predstavio se ravnatelj Centra za ljudska prava dr.sc. Tin Gazivoda koji radi i kao savjetnik Mreže fondacija Otvoreno društvo za Hrvatsku.

  Predsjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Jadranka Sabljak sazvala je 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za ponedjeljak 15. srpnja 2013. godine u 11,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Gradske uprave Grada Belog Manastira, a poziv za sjednicu možete preuzeti ovdje.

  Na četverodnevnoj posjeti članova LAG-a Chopoh Juh iz Myta pod Dumbierom pokraj Banske Bistrice u Slovačkoj razmjenjivala su se međusobna iskustva sa članovima LAG-a Baranja uz suradnju belomanastirske konzultantske tvrtke Subra Consulting d.o.o. i Turističke zajednice Baranje.

  Ovo je uzvratna posjeta jer su Baranjci već boravili tamo kako bi radili na zajedničkom projektu “Razmjena znanja o turizmu i LEADER principu između Hrvatske i Republike Slovačke” čija je vrijednost nešto manja od 50 tisuća eura. Najveći dio projekta, oko 67 % financira Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD, dok oko 12 % financira Republika Slovačka, te 19 % Republika Hrvatska.

  Gosti su upoznali domaćine da se prema mjerilima Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) gdje je gustoća stanovništva manja od 150 stanovnika po četvornom kilometru smatra ruralnim područjem pa je takvo oko 85 % slovačkog teritorija na kojem živi 48 % ukupnog stanovništva u 2745 sela. Dopunjujući ovu statistiku sa podacima iz Hrvatske, predsjednik LAG-a Baranja Janoš Seleši istaknuo je važnost stvaranja lokalnih akcijskih grupa kojih trenutno funkcionira oko 50, te da je Hrvatska ruralnija, jer je više od 90 % teritorija ruralno a na tom prostoru živi više od 70 % stanovništva u oko 6654 sela.

  Partnerski baranjsko slovački LAG-ovi razgovarali su o LEADER pristupu, kao i o najavi promjena zakonske regulative za rad LAG-ova u idućoj godini. Iz Subre Consulting detaljnije su upoznali okupljene o novijima inovativnim baranjskim turističkim proizvodima: Geocaching i Off-road Sarmijada, te kao najnovije Obiteljsko izletište Šećeransko jezero koje tek treba postati veliki centar za rekreaciju, slobodno vrijeme i turizam. Goste iz slovačkog LAG-a vodilo se sve dane njihovog posjeta na turistički zanimljive lokacije kako bi ih se što više upoznalo sa potencijalima kojima obiluje turistička ponuda Baranje i Osijeka.

  Dana 05. srpnja 2013. godine održana je 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira u 18,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

  Na istoj sjednici Mandatna komisija podnijela je Izvješće povodom stavljanja mandata člana Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Miroslava Dragaša u mirovanje iz osobnih razloga te je na sjednici Gradskog vijeća prisegnuo zamjenik člana Gradskog vijeća Nikola Pajčin.

  Izabrani su i potpredsjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira: Željka Zagvozda i Srećko Ivković. Na sjednici su prisegnuli i gradonačelnik Ivan Doboš, te njegovi zamjenici: Marko Bogatić, Zoran Kranjčec i Predrag Stojanović.

  Gradsko vijeće donijelo je i Rješenja o razrješenju i imenovanju sljedećih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Belog Manastira:

  Rješenje o razrješenju i imenovanju Odbora za Statut i Poslovnik.
  Rješenje o razrješenju i imenovanju Odbora za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu čovjekova okoliša i stambeno-komunalne poslove.
  Rješenje o razrješenju i imenovanju Odbora za društvene djelatnosti.
  Rješenje o razrješenju i imenovanju Odbora za financije i Proračun.
  Rješenje o razrješenju i imenovanju Odbora za pitanja i zaštitu nacionalnih manjina.
  Rješenje o razrješenju i imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova.
  Rješenje o razrješenju i imenovanju Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Belog Manastira.

  Gradsko vijeće imenovalo je i nove članove Zapovjedništva civilne zaštite Grada Belog Manastira kao i Stožera zaštite i spašavanja Grada Belog Manastira.

  Službeni glasnik broj 5/2013.

  presica-trg-slobodeNa tiskovnoj konferenciji gradonačelnik Ivan Doboš sa dogradonačelnicima najavio je nekoliko značajnih investicija koje će uskoro započeti. Među prvima je početkom tjedna potpisani ugovor sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije o nastavku radova na rekonstrukciji gradskog trga u vrijednosti 5,8 milijuna kuna. Kako taj iznos neće biti dovoljan za potpuni završetak, gradonačelnik je istaknuo da će se razlika za još potrebnih oko 1,5 milijuna kuna namaknuti iz gradskih proračunskih sredstava za 2014. godinu. Izvođač radova najavio je dovođenje mehanizacije i ostale pripremne radnje, pa bi se već sredinom srpnja započelo sa radom a prema planiranoj dinamici radova sve bi bilo gotovo do kraja ožujka 2014. godine. Ovaj najnoviji dio rekonstrukcije Trga slobode koji će imati više zelenila i drveća u odnosu prema do sada rekonstruiranom, obuhvatio bi sve od završene prve faze pa do Ulice Vladimira Nazora, te dio Ulice Imre Nagya i mali trg ispred zgrade Pošte do Stepinčeve ulice. Ovom prilikom bit će ispravljeni i nedostatci uočeni nakon završetka prethodnih radova. U potpuno novom arhitektonskom rješenju Trga slobode sve bi bilo novo osim spomenika Crvenoj armiji koji ima međunarodni značaj i koji će ostati na istoj lokaciji.

  Gradonačelnik Doboš najavio je još dva projekta koja će se ostvariti suradnjom sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koje će ih financirati sa 80 %, dok će Grad imati obvezu namaknuti preostalih 20 %. Grad je još prije od Fonda dobio odluku o sufinanciranju linije za razvrstavanje otpada u vrijednosti milijun i 455 tisuća kuna uz uvjet da osigura potrebnu dokumentaciju a Fond bi financirao i izgradnju objekta za njen smještaj. Prije 10-ak dana dobivena je lokacijska dozvola pa još samo treba dogovoriti datum potpisivanja ugovora sa Fondom, a završetkom ove višestruko značajne investicije otvorilo bi se i 5-6 novih radnih mjesta. Novi gradski ekološki projekt je i odluka sa kojom se sa 20 % sufinancira kupovina tisuću kompostera vrijednih 360.000 kuna a koji će se besplatno podijeliti kućanstvima kako bi im omogućili zbrinjavanje biorazgradivog otpada (trave, grana, lišća, razgradivog otpada iz domaćinstva, i slično). Ovo će znatno smanjiti količine ove vrste otpada koje gradska tvrtka Baranjska čistoća mora odvoziti a na samom odlagalištu čini veliki volumen i zauzima jako puno prostora. Gradonačelnik Ivan Doboš podsjetio je i da «Jedinice lokalne samouprave koje ne omoguće zbrinjavanje biorazgradivog otpada podliježu visokim kaznama koje propisuje Zakon». Vrijednost sve tri ove gradske investicije veća je od 9 milijuna kuna. Osim ovih novosti, gradonačelnik Ivan Doboš i njegovi zamjenici najavili su još neke prije pokrenute projekte koji čekaju odobrenje. Tako bi se preko Hrvatskih voda gradio novi gradski pročistač otpadnih voda vrijedan 15 milijuna kuna jer je sadašnji preopterećen i funkcionira na gornjoj granici maksimalne iskoristivosti. Dok nije bilo nikakvog pročišćavanja, povremeno su se dešavali problemi sa zagađenjem Karašice i sumnji da je to uzrok uginuća riba. Beli Manastir je među rijetkim gradovima koji je uspješno iskoristio sve mogućnosti rada pročistača i nakon njegove izgradnje takvih problema više nije bilo. Gradonačelnik Doboš iznio je i podatak da Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije čeka natječaj u sklopu programa EIB-3 preko kojeg bi se financirala gradnja većeg broja dječjih vrtića u Hrvatskoj a među njima je i belomanastirski koji već ima svu potrebnu dokumentaciju i dozvole za početak radova. Cijena vrtića prema tom projektu veća je od 20 milijuna kuna, pa bi ga zbog trenutne ekonomske situacije trebalo skromnije izgraditi ili graditi prema prioritetima potreba (najprije za jasličnu skupinu, te djecu koja su zbog novog vrtićkog standarda (više prostora po djetetu) postala višak u sadašnjem vrtiću. Na kraju tiskovne konferencije gradonačelnik Doboš podsjetio je i na problem gradskog stadiona koji ima pripremljenu svu potrebnu dokumentaciju za izgradnju ali da je to prevelika investicija za koju grad nema dovoljno novca pa se čeka otvaranje nekoliko EU fondova gdje bi nastupili zajedno u suradnji sa mađarskim Mohačem koji ima isti problem. Mohač je u svojim projektima različitih namjena do sada već iskoristio znatna sredstva iz fondova EU-a i ima više iskustava u tome pa je o zajedničkom projektu već sve dogovoreno.

  savjet-mladihSavjet mladih Grada Belog Manastira održao je 5. sjednicu na kojoj je jedina tema bila predlaganje i dogovori oko programa zabavnih, kulturnih i sportskih sadržaja koji će se odvijati ovoga ljeta. Prema najavi predsjednika Savjeta Roberta Kožića, Belomanastirsko ljeto mladih 2013. počelo bi 19. srpnja organiziranjem DC partyja (donesi svoju cugu, a misli se na sokove) gdje bi se održao koncert na otvorenom uz živu glazbu. Kako oko svega treba još nekoliko dogovora a vremena je malo, ostaje nada da će se to ipak uspjeti organizirati. Ono što se za sada sigurno kalendarski zna su održavanje jedne kazališne predstave (a za drugu još treba potvrditi), šest foto izložbi i različiti Zumba sadržaji, te kino predstave na otvorenom koje svakog ljeta organiziraju Centar za kulturu Grada Belog Manastira i Foto-kino klub «Baranja film» (Mikro ljetno kino od 29.07. do 02.08., i projekcije filmova u suradnji sa Hrvatskim filmskim savezom od 14.08. do 18.08., a bit će i pojedinačnih filmova 26.07., 09.08. i 16.08.). Od ostalih zabavnih događanja ovoga ljeta u Belom Manastiru najavljeno je: igre mladih pod nazivom “Kako su se igrali naši djedovi”, utrke u sporoj vožnji bicikla, turnir u stolnom nogometu, priredba o važnosti igre, Zumba tonic (tečaj zumbe za djecu), internacionalni Zumba party, turnir u PES-u na otvorenom (kompjuterski nogomet), večer poezije, noć parodije, gledanje suza sv. Lovre, fitness poligon po gradu, igre na vodi koje će se održavati na bazenima i druge zanimljive aktivnosti. Do sada su sudjelovanje sa svojim aktivnostima i pristajanje da to bude kroz zajednički jedinstveni program na Belomanastirskom ljetu mladih 2013. potvrdili: Centar za kulturu Grada Belog Manastira, Foto-kino klub «Baranja film», Udruga Skok, Klub Tradicijski korzo, Udruga Fit 4 Life, Udruga P.G.D.I. i Centar za mlade Beli Manastir, a pozivaju se i sve ostale gradske udruge da se priključe sa svojim aktivnostima. Na ovoj sjednici osim članova Savjeta mladih svojim idejama, prijedlozima i iskustvom u organiziranju sličnih manifestacija pomogli su i dogradonačelnici Zoran Kranjčec i Marko Bogatić, ravnatelj Centra za kulturu Grada Belog Manastira Edo Jurić, te predsjednica Zajednice športskih udruga Grada Belog Manastira i voditeljica Udruge Skok – športska rekreacija i ples Evica Čutoraš. Kraj Belomanastirskog ljeta mladih 2013. planiran je za 23. kolovoza uz večernji DC party i živu glazbu.

  Predsjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Jadranka Sabljak sazvala je 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za petak 05. srpnja 2013. godine u 18,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Gradske uprave Grada Belog Manastira, a poziv za sjednicu možete preuzeti ovdje.

  Dana 15. travnja 2013. godine u vijećnici Gradske uprave u Belom Manastiru u 12,00 sati održana je konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Grada Belog Manastira.

  Gradsko vijeće Grada Belog Manastira na 34. sjednici održanoj 28. ožujka 2013. godine donijelo je Rješenje o izboru članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira u koji su izabrani:

  Adriana Bogdan, iz reda školske populacije,

  Duško Findžanović, iz reda školske populacije,

  Sara Ilić, iz reda školske populacije,

  Danijela Benić, iz reda studentske populacije,

  Robert Kožić, iz reda studentske populacije,

  Evica Petković, iz reda studentske populacije,

  Jakob Kajtar, iz reda mladih koji se profesionalno ili volonterski bave stručnim radom od interesa mladih,

  Jasmina Markan, iz reda mladih koji se profesionalno ili volonterski bave stručnim radom od interesa mladih,

  Ena Sabolek, iz reda mladih koji se profesionalno ili volonterski bave stručnim radom od interesa mladih.

  Na konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih Grada Belog Manastira za predsjednika Savjeta mladih izabran je Robert Kožić a za zamjenicu predsjednika Savjeta mladih izabrana je Jasmina Markan.

  Mandat Savjeta mladih Grada Belog Manastira je dvije godine.

  DEVAS MEDIA d.o.o.
  Djelatnost: Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu)
  OIB: 74219666779
  MB: 02157624
  Godina osnivanja: 2006.
  A: Sunčana 21, 31300 Beli Manastir
  T: +385 99 291 5352 // +385 31 701 205
  www.devas-media.hr
  Vojtek oprema d.o.o.
  A: Bele Bartoka 13, 31300 Beli Manastir
  T: +385 31 700 267
  E: vojtek@vojtek.hr
  www.vojtek.hr
  MANASTIR-TEKS D.O.O. (BENNETON)
  MB : 2103931
  OIB: 03162733635
  A: Bele Bartoka 13, 31300 Beli Manastir
  T: +385 31 700 574
  F: +385 31 700 575
  E: info@manastirdoo.com
  STARCO BELI MANASTIR d.o.o.
  – proizvodnja čeličnih naplataka za radne i poljoprivredne strojeve, čelične felge
  Djelatnost:Poljoprivredni strojevi i oprema
  OIB:80334990436
  Matični broj:1651277
  A: Osječka 1A, 31300 Beli Manastir
  T: +385 31 710 000
  F: +385 31 710 001
  www.starco.com
  DI-BI
  A: Ulica Bele Bartoka 31, 31300 Beli Manastir
  T: +385 31 704 027
  PC “Baranjka”
  Djelatnost: Sjemenarstvo
  A: Ulica Bele Bartoka bb, 31300 Beli Manastir
  T: +385 31 704 070
  ELEKTRO-BELI MANASTIR d.o.o.
  Djelatnost: Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo
  OIB: 32037356678
  MB: 01326678
  Godina osnivanja: 1997.
  Veličina: Mali poduzetnik
  A: Kralja Petra Svačića 21, 31000 Beli Manastir
  T: +385 31 703457 // +385 31705 061
  www.elektro.hr
  ECOCORTEC d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
  MB: 1891782
  A: Bele Bartoka 29, 31300 Beli Manastir
  T: +385 31 705 011
  F: +385 31 705 012
  www.ecocortec.hr
  TRAK d.o.o.
  Bele Bartoka bb Poslovna zona, 31300 Beli Manastir
  T: +385 31 701 060
  F: +385 31 701 061
  M: +385 98 356 845
  E: trak@os.t-com.hr
  MODICA MEREO d.o.o.
  Djelatnost:Proizvodnja osvježavajućih napitaka; proizvodnja mineralne i drugih flaširanih voda
  OIB:70609190357
  MB:01925733
  Godina osnivanja: 2005.
  A: Valpovačka bb, 31300Beli Manastir
  T: +385 31 573521 // +385 31 1700300
  Tehno-Filter d.o.o.
  Djelatnost: Proizvodnja industrijske ventilacije, aspiracije i ventilatora
  OIB: 83620078781
  A: Valpovačka 24, 31300 Beli Manastir
  T: +385 31 701 211
  F: +385 31 701 199
  E: kontakt@tehno-filter.hr
  www.tehno-filter.hr
  Lumar d.o.o.
  A: Našička 2, 31300 Beli Manastir
  T: + 385 31 700 492
  F: + 385 31 700 466
  E: lumar@lumar.hr
  www.lumar.hr
  ZADRAVEC d.o.o.
  Djelatnost: Građevinski radovi – kompletni
  A: Silvija Strahimira Kranjčevića 2 31301, Branjin Vrh
  T +385 98 169 4409
  NIKI trgovački obrt, vl. Milan Nikšić
  Djelatnost: Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima
  Godina osnivanja: 2000.
  MBS: 91820359
  A: Dobriše Cesarića 0/bb, Mece
  Media Box d.o.o.
  Djelatnost: 4719, Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
  OIB: 21526806098
  MB: 01367196
  Godina osnivanja:1998.
  A: Valpovačka BB, Beli Manastir
  t: +385 91 46 91 557 // +385 91 22 33 555
  Eko Vrelo d.o.o.
  A: Valpovačka b.b., 31300 Beli Manastir
  Tel: +385 (0)31 704039
  Fax: +385 (0)31 704048
  Press kontakt: press@ekovrelo.hr
  Turizam kontakt: turizam@ekovrelo.hr
  Narudžbe: narudzba@ekovrelo.hr
  Prodaja i reklamacije: prodaja@ekovrelo.hr
  Suradnja: partner@ekovrelo.hr
  Komentari: info@ekovrelo.hr
  www.ekovrelo.hr
  Izgradnja-Zuber d.o.o. za građevinarstvo i usluge
  A: Borisa Kidriča 60, 31324 Jagodnjak
  T: 031 745 242
  F: 031 745 520
  E: izgradnja-zuber@net.hr
  izgradnja-zuber.hr
  NOVATRIX d.o.o.
  Djelatnost:Caffe bar
  OIB:95004922385
  Matični broj:1323237
  A:Kralja Zvonimira 8, 31300 Beli Manastir
  T/F: +385 31 701 384
  DAROSY d.o.o.
  Djelatnost:Pića-proizvodnja-prodaja
  OIB:37696369744
  MB:3617475
  A: Valpovačka 4, 31300 Beli Manastir
  T: +385 31 700 799
  MRAMOR kamenoklesarski obrt, vl. Josip Denih
  Djelatnost: Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
  Godina osnivanja: 2003.
  A: Ivana Mažuranića 1B, , 31300 Beli Manastir
  OIB:MB:92100929
  BIOPLAST d.o.o. Beli Manastir – za proizvodnju, trgovinu i usluge
  Godina osnivanja: 2006.
  Matični broj: 2028964
  OIB: 77149906110
  SLONJA d.o.o.
  Djelatnost:Pogrebne usluge-oprema, Cvjećarstvo
  A: Osječka 7 A, 31300 Beli Manastir
  T: +385 31 700 910
  OIB:33877257969
  Matični broj:1337017