• Održano predavanje o povijesti grada Belog Manastira

  preuzmi

  BaranjaBaranjaBaranjaBaranjaBaranja
  Turistička zajednica Beli Manastir je osnovana 1998. godine, a deset godina kasnije osniva se Turistička zajednica Baranje koja djeluje na području 6 općina i grada Belog Manastira. Ciljevi i zadaće TZ Baranje su promocija turizma hrvatskog dijela Baranje u svrhu povećanja turističkog prometa, razvoj postojeće te osmišljavanje novih turističkih ponuda, informiranje i edukacija kako turista, tako i svih osoba koje rade u turističkoj djelatnosti na području Baranje.

  Djelatnosti

  Turistička zajednica Baranje u užem smislu potiče razvoj turističke ponude na području koje pokriva te pruža pomoć ponajprije u marketinškom smislu subjektima koji se bave ugostiteljsko – turističkom djelatnosti. U širem smislu TZ Baranje ima razgranat spektar djelatosti:

  1. pružanje marketinške potpore turističkim subjektima na području djelovanja
  2. pružanje informacija turistima o Baranji i turističkoj ponudi
  3. promocija turističke ponude Baranje na sajmovima, u medijima…
  4. izdavanje promotivnih i informativnih brošura, vođenje internet stranice i komunikacija putem društvenih mreža s potencijalnim turistima
  5. poticanje i organiziranje te marketinška potpora organizaciji kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude
  6. prikupljanje statističkih podataka o dolascima i noćenjima turista na području Baranje pokrivenom djelovanjem TZ Baranje
  7. poticanje i sudjelovanje u projektima bitnim za razvoj turističke infrastrukture i turističke ponude
  8. te druge aktivnosti bitne za razvoj turizma u Baranji

  Kontakti

  Turistička zajednica Baranje
  Imre Nagya 2, Beli Manastir
  Tel. + 385 31 702 080
  Fax. +385 31 495 975
  E-mail info@tzbaranje.hr
  www.tzbaranje.hr
  Twitter
  Facebook profil
  Facebook stranica
  Turistički info-centar u Zmajevcu Maršala Tita 90, Zmajevac
  Kontakt osoba: Beata Kovač
  Tel/Fax. +385 734 131
  Mob. +385 99 44 55 003
  E-mail beata@tzbaranje.hr

  Temeljem članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12) i Odluke o davanju u zakup zapuštenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Belog Manastira unutar građevinskog područja KLASA: 320-02/13-01/20, URBROJ: 2100/01-01-03-14-21 od 17. ožujka 2014. godine, gradonačelnik Grada Belog Manastira raspisuje

  NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP
  zapuštenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Belog Manastira unutar građevinskog područja (3)

  Uvjete natječaja pogledajte u priloženom PDF dokumentu.

  Natječaj za davanje u zakup zapuštenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Belog Manastira unutar građevinskog područja (3)

  Temeljem Zaključka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup krovnih površina zgrada javnih namjena na području Grada Belog Manastira radi postavljanja fotonaponskih sustava (solarnih elektrana) KLASA: 947-02/14-01/01, URBROJ: 2100/01-01-03-14-1 od 17. ožujka 2014. godine, gradonačelnik Grada Belog Manastira raspisuje

  JAVNI NATJEČAJ
  za davanje u zakup krovnih površina zgrada javnih namjena na području Grada Belog Manastira radi postavljanja fotonaponskih sustava (solarnih elektrana)

  Uvjete natječaja pročitajte u priloženom PDF dokumentu.

  Javni natječaj krovne povrsine zakup

  Savjet mladih Grada Belog Manastira, temeljem članka 13. stavak 1. alineja 16. Poslovnika o radu Savjeta mladih Grada Belog Manastira (“Službeni glasnik Grada Belog Manastira”, broj: 2/09), na 11. sjednici održanoj dana 07. ožujka 2014. godine, raspisuje:

  NATJEČAJ za idejno rješenje za logo Savjeta mladih Grada Belog Manastira

  Uvjete natječaja pogledajte u priloženom PDF dokumentu.

  Natječaj za idejno rješenje za logo savjeta mladih grada belog manastira

  8. sjednica Gradskog vijeća, 2014Dana 10. ožujka 2014. godine održana je 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 12,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

  Na istoj sjednici Mandatna komisija podnijela je Izvješće povodom obavijesti Miroslava Dragaša o nastavljanju obnašanja dužnosti vijećnika Gradskog vijeća Grada Belog Manastira.

  Gradsko vijeće donijelo je Odluku o nerazvrstanim cestama na području Grada Belog Manastira, Odluku o otkupu nekretnine u svrhu stvaranja preduvjeta za daljnji razvitak socijalne infrastrukture na području Grada Belog Manastira, Odluku o dodjeli sredstava Proračuna Grada Belog Manastira političkim strankama, Odluku o osnivanju Baranjske razvojne agencije Grada Belog Manastira, Odluku o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi, kao i Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Belog Manastira za 2014. godinu.

  Gradsko vijeće imenovalo je ravnatelja Centra za kulturu Grada Belog Manastira, te dalo suglasnost na sklapanje ugovora o javnim radovima u postupku javne nabave radova na rekonstrukciji dijela javne rasvjete u Belom Manastiru, Ulica dr. Franje Tuđmana i pješačko-biciklistička staza Šumarina-Šećerana.

  Na istoj sjednici Gradsko vijeće razmotrilo je i usvojilo sljedeća izvješća: Izvješće o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za 2013. godinu, Izvješće o radu gradonačelnika Grada Belog Manastira za razdoblje VII-XII 2013. godine, Izvješća o utrošku tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 01.09.2013. godine do 31.01.2014. godine, Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu za područje Grada Belog Manastira, Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Belog Manastira za 2013. godinu i Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Belog Manastira u 2013. godini.

  Službeni glasnik, broj 1/2014

  savjet mladih grada belog manastiraDana, 7. ožujka održana je 11. sjednica Savjeta mladih Grada Belog Manastira, na kojoj su prisustvovali i novoizabrani pridruženi članovi Savjeta mladih. Osim novih članova, sjednici je prisustvovao i gradonačelnikov zamjenik Zoran Kranjčec. Na samom početku sjednice dogradonačelnik Kranjčec pozdravio je sve prisutne, a novim članovima poželio dobrodošlicu i što kvalitetniji rad u što ni najmanje ne sumnja, jer pridruženi članovi su već i prije pokazali vidljive aktivnosti u svojoj zajednici.

  Predsjednik Savjeta mladih Robert Kožić upoznao je pridružene članove o samom poslovanju, zakonima o Savjetu mladih, pravilnikom rada, te planom i programom rada predviđenog za 2014. godinu. Riječi je bilo i o manifestaciji „Belomanastirsko ljeto mladih“ za koje se ove godine priprema još veći broj kulturnih, zabavnih, športskih ali i edukacijskih sadražaja.
  U planu im je zajedno sa Turističkom zajednicom Baranje prijava na natječaj Ministarstva turizma za dodjelu sredstava za manifestacije, što će doprinijeti još više zabavnih aktivnosti koje manjkaju ovom gradu.

  Na sjednici se također raspravljalo i o izradi loga Savjeta mladih Grada Belog Manastira. Također, dogovoreno je kako će se raspisati natječaj za izradu loga u trajanju od mjesec dana, a najbolji rad će biti nagrađen. Savjet mladih zajedno s Mirovnom udrugom „Oaza“ i osnovnom školom Dr. Franje Tuđmana u Belom Manastiru obilježitI će Dan Planeta Zemlje uz veliku zelenu čistku. Povodom toga u planu im je i izrada kućica za ptice koje bi se postavljale po cijelom gradu. Na taj način bi potaknuli mlade na shvaćanje važnosti očuvanja okoliša i prirodnih bogatstava.

  Tijekom ožujka u planu im je i održavanje tribine o povijesti Grada Belog Manastira. Članovi belomanastirskog Savjeta mladih ovim putem pozivaju sve građane, a posebno mlade da se uključe u život zajednice i započnu graditi sebe i svoj grad.

  Program rada 2017
  Program rada 2016
  Program rada 2013.
  Program rada 2012.
  Program rada 2011.

  Beli Manastir je središte područja Baranje koje je područje od posebne državne skrbi. Prema podacima popisa stanovništva iz 2001. godine, na području Baranje živi 42.633 stanovnika i obuhvaća 8 općina i grad Beli Manastir. Jedina narodna knjižnica na cijelom tom prostoru je Gradska knjižnica Beli Manastir.

  Gradska knjižnica Beli Manastir ima status i Središnje knjižnice Mađara u Republici Hrvatskoj.

  Djelatnosti

  S obzirom da nam je, kao narodnoj knjižnici, jedna od osnovnih zadaća poticanje na čitanje, svake godine svim učenicima prvih razreda osnovnih i srednjih škola s područja grada Belog Manastira darujemo jednogodišnje članstvo u našoj Knjižnici. Na određene datume, ovisno o internom dogovoru djelatnika knjižnice (Dan pismenosti, Dan dječje knjige, Dan žena i sl.), knjižnica jednom godišnje organizira besplatno učlanjenje novih članova pripadajuće skupine korisnika, tako da nam je broj korisnika konstantno u porastu. Sukladno tome, nabavlja se i knjižna građa kako bismo u što većoj mjeri zadovoljili afinitete svojih korisnika.

  Temeljni zadatak Gradske knjižnice Beli Manastir je posredovanje informacija u skladu s obrazovnim, opće informacijskim, kulturnim i rekreacijskim potrebama korisnika.

  Obrazovanje – poduprijeti i osigurati izvore za samostalni razvoj pojedinca i/ili grupe na svim stupnjevima obrazovanja smanjujući razlike između pojedinca i zabilježenog znanja.

  Informacije – brzo osiguravanje pojedincu, odnosno grupi točnu i iscrpnu informaciju o traženom predmetu.

  Kultura – biti jedna od osnovnih kulturnih ustanova u zajednici koja promovira opće kulturne vrijednosti svih umjetnosti.

  Rekreacija – aktivno djelovati na razvijanje i njegovanje pozitivnog stava prema rekreaciji i provođenju slobodnog vremena

  Kontakti

  Gradska knjižnica Beli Manastir
      Kralja Tomislava 2
  31300 Beli Manastir
  Tel: 031/710-250
  Fax: 031/710-259

  posudba:posudba@gkbm.hr

  www.gkbm.hr

       
    Ravnateljica tel: 031/710-254
  email: gradska.knjiznica.bm@os.t-com.hr
       
    Voditelj središnje knjižnice Mađara u RH tel: 031/710-251
  email: skm@gkbm.hr
       
    Nabava tel: 031/710-251
  email: nabava@gkbm.hr
       
    Računovodstvo tel: 031/710-253

  Dječji vrtić Cvrčak Beli ManastirDječji vrtić Cvrčak Beli ManastirDječji vrtić Cvrčak Beli ManastirDječji vrtić Cvrčak Beli ManastirDječji vrtić Cvrčak Beli Manastir
  Dječji vrtić Cvrčak Beli Manastir svoju djelatnost obavlja na tri lokacije- u Belom Manastiru,Branjin Vrhu i Šećerani.

  U programe vrtića uključeno je 157 djece od navršene 2 godine života do godine života prije polaska u osnovnu školu i raspoređenih u 8 odgojnih skupina.
  Uposleno je 26 radnika od kojih je 16 stručnih.

  U vrtiću se ostvaruju redoviti programi njege,odgoja,obrazovanja,zdravstvene zaštite,prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi te program predškole.

  Programi su prilagođeni razvojnim potebama djece te njihovim mogućnostima i interesima.

  Provedbom programa osigurava se poticajno,kreativno i sigurno okruženje, koje pozitvno djeluje na sve aspekte djetetova razvoja.

  Djelatnost predškolskog odgoja u Belom Manastiru kontinuirano se provodi od 1951. godine.

  Kontakti

  Dječji vrtić Cvrčak
  Beli Manastir Vladimira Nazora 34a
  31300 Beli Manastir
  tel/fax:031/701-318
  Područni vrtić Branjin Vrh Svetog Križa bb
  Branjin Vrh
  tel:031/727-345
  Područni vrtić Šećerana Mirka Markovića bb
  Šećerana, 31300 Beli Manastir
  tel:031/725-345
  Ravnateljica Ljiljana Tokić

  Glazbena škola Beli manastirGlazbena škola Beli ManastirGlazbena škola Beli ManastirGlazbena škola Beli ManastirGlazbena škola Beli Manastir

  Umjetnička škola Beli Manastir iz Belog Manastira je samostalna umjetnička škola.

  U sklopu Umjetničke škole Beli Manastir je i područni odjel Kneževi Vinogradi.

  U matičnoj školi se podučava jedanaest programa: gitara, klavir, tambure, violina, klarinet, harmonika, truba, saksofon, rog, flauta i suvremeni ples. U područnom odjelu podučava se tri programa: tambure, klavir i violina.

  Škola organizira i predškolsko glazbeno i plesno obrazovanje.

  Školovanje traje šest godina, osim za plesni odjel koji traje četiri godine.

  Škola djeluje u novouređenom prostoru zgrade u ulici Kralja Tomislava 2, koju dijeli s Gradskom knjižnicom i Centrom za kulturu Grada Belog Manastira, u samom centru Belog Manastira. Nastava plesne škole i predškolskog glazbenog i plesnog programa održava se u nastavno-sportskoj dvorani Beli Manastir. Nastava u područnom odjelu Kneževi Vinogradi odvija se u prostorijama Osnovne škole Kneževi Vinogradi, Glavna 44, 31309 Kneževi Vinogradi.

  Djelatnosti

  U matičnoj školi se provodi osnovno glazbeno obrazovanje na sljedećim instrumentima:
  Instrumenti s tipkama (klavir, harmonika); Žičani instrumenti (gitara, tambure, violina); Puhački instrumenti (klarinet, flauta, truba, rog, saksofon)
  Svi učenici instrumenata uče solfeggio, a od trećeg razreda su obvezno uključeni u skupno muziciranje koje se sastoji od pjevačkog zbora, tamburaškog orkestra, puhačkog orkestra, komorne iz gitare, tambura i klarineta.

  U školi se provodi plesno školovanje na odjelu suvremeni ples
  Temeljni predmet struke je suvremeni ples, a ostali predmeti su ritmika i glazba, klasični balet te klavir kao izborni predmet.

  Umjetnička škola također provodi i predškolsko glazbeno i plesno obrazovanje.

  U područnom odjelu Kneževi Vinogradi provodi se osnovno glazbeno obrazovanje na sljedećim instrumentima: klavir, tambure i violina.

  Kontakti

  Osnovna glazbena škola
      Ulica Kralja Tomislava 2
  31300 Beli Manastir
  Telefon: +385 31 701-358
  Fax: +385 31 701-139
  e-mail: osnovna.glazbena.skola.beli.manastir@os.t-com.hr
  www.usbm.hr/skola
       
    Ravnatelj Miloš Grubić, prof.

  U gradu djeluje Centar za kulturu grada Belog Manastira koji je nositelj svih važnijih kulturnih zbivanjima.
  Centar za kulturu svojim radom nastoji, u skladu sa Strateškim planom Ministarstva kulture Republike Hrvatske, raditi na razvitku i unapređenju kulture, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog života i kulturnih djelatnosti. Također, nastoji promicati i zaštititi kulturnu baštinu što čini temelj očuvanja i razvitka kulturnog i nacionalnog identiteta u zajednici europskih naroda. U skladu sa Strateškim planom Ministarstva kulture Centar nastoji „čuvati i promicati hrvatski kulturni identitet u zemlji i svijetu te snažiti doprinos kulture ukupnom nacionalnom razvitku.“ Svojim izdavačkim programom, osim gore spomenutog, Centar nastoji posebno skrbiti i za hrvatski jezik. „Kako se hrvatski jezik i kultura ubrajaju u jezike s malim brojem korisnika, treba naročito brinuti o afirmaciji i održavanju kvalitete književnog stvaralaštva i književnog izdavaštva jer je briga o vlastitom jeziku ključna u zaštiti vlastitoga nacionalnog identiteta.“
  Centar za kulturu Grada Belog Manastira osnovan je odlukom Gradskog vijeća Grada Belog Manastira 10. ožujka 2005. godine te je upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku 6. srpnja 2005. godine. Svoj rad Centar je započeo 1. studenog 2005. godine. Osnivač Centra je Grad Beli Manastir.
  Pod ingerencijom centra za kulturu u suradnji s partnerima djeluje i Gradsko kino Beli Manastir koje je obnovljeno i modernizirano. Kino predstave se održavaju vikendom ili iznimno i drugim danima. U prostorima kino dvorane i Centra za kulturu održavaju se i razni koncerti i kazališne predstave.

  Kontakt

  Centar za kulturu grada Belog Manastira
  Ulica Kralja Tomislava 2
  31300 Beli Manastir
  Telefon: +385 31 701 214
  e-mail: czk.belimanastir@gmail.com

  Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira osnovana je 26. rujna 2014. godine sa svrhom poticanja razvoja gospodarstva, turizma i poljoprivrede putem prikupljanja i provedbe projekata važnih za promociju Grada Belog Manastira i Baranje.

  Usluge

  1. Razvoj i promocija poslovnih zona grada Belog Manastira
   (http://poslovne-zone.beli.manastir.carlo-it.hr/)
  2. Informiranje/savjetovanje/ educiranje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
  3. Strateško planiranje
  4. Priprema i provedba projekata
  5. Poticanje razvoja gospodarstva, turizma, poljoprivrede i civilnog društva grada Belog Manastira
  6. Pružanje usluga putem interneta te izrada i održavanje internet stranica
  7. Organiziranje stručnih skupova, seminara, sajmova i slično
  8. Potpora razvojnim programima

  Naše usluge su bez naplate i dostupne SVIMA na području grada Belog Manastira i prigradskih naselja

  Kontakt

  Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira
      T: +385 31 710 217
  M: +385 91 433 4614

  Predsjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Jadranka Sabljak sazvala je 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za ponedjeljak 10. ožujka 2014. godine u 12,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Gradske uprave Grada Belog Manastira, a poziv za sjednicu možete preuzeti ovdje.

  Poziv za 8 sjednicu Gradskog vijeća

  ljeto mladih“Belomanastirsko ljeto mladih” je kulturno turistička manifestacija koja se po prvi put u našem gradu održala 2013. godine, s ciljem oživljavanja grada tijekom ljetnih mjeseci. Manifestacija se održava u srpnju i kolovozu u organizaciji Savjeta mladih Grada Belog Manastira, brojnih udruga s područja grada, institucija, društava, pojedinaca i volontera .“ Belomanastirsko ljeto mladih“ građanima nudi bogat zabavno glazbeni i kulturno umjetnički program, a cilj je da u budućnosti manifestacija preraste u tradicionalni događaj tijekom ljetnih mjeseci. Iako organizirana po prvi put manifestacija nije samo doprinijela zabavnim aktivnostima u gradu, nego je probudila i svijest za uključivanjem mladih u javni život grada te ulaganjem za dobrobit istog.

  “Kad se male ruke slože sve se može”, slogan je prvog održanog “Belomanastirskog ljeta mladih” te je tako povodom završetka Belomanastirskog ljeta organizirana i dodjela zahvalnica svima koji su svojim trudom i zalaganjem doprinijeli ovoj manifestaciji.

  grahijadagrahijadagrahijada

  Održava se sada već tradicionalno u srpnju svake godine, zadnji dan malonogmetnog turnira “U spomen žrtvama Domovinskog rata” u Belom Manastiru. Svake godine se pokušava oboriti rekord u broju kotlića. Natjecatelji dobiju glavne sastojke od organizatora, ali one ključne, “tajne” ponesu sami. Sponzorstvo u nagradama BELI MANASTIR.

  dani vina i turizmadani vina i turizmadani vina i turizmadani vina i turizma

  Manifestacija objedinjuje poljoprivredna gospodarstva, obrte i udruge kako bi pokazali turističku i gastronomsku ponudu Baranje. U jutarnjim satima počinje sajam rukotvorina i etnoproizvoda, te prikaz ulice “Baranjskih vinara”.

  buše

  Buše u Baranji

  buše, staro petrovo seloBuše u Petardi, sredina veljače, oblačenje članova KUD-a i ostalih mještana sela u „lipe“ i „ružne“ buše. Još jedan od starih baranjskih običaja su buše koje se na najzanimljiviji način prikazaju u šokačkim selima (Gajić, Draž, Duboševica, Baranjasko Petrovo Selo…). Ondje buše traju dva dana. Prvi dan na ulice izlaze male buše, uglavom su djeca koja predstavljaju „lipe“ buše koje hodaju po kućama te pjesmom i plesom tjeraju, prema legendi, zlo i sve što ih je ugrožavalo. U lipe buše se također spremaju djevojke i žene. Drugi dan su strašne buše u koje uglavnom oblače muškarci. Lica si prekrivaju drvenim obrazinama (larfa, bušalo) na kojima su pričvrščeni životinjski rogovi ili imaju na glavama maske, oblače vunene prsluke, bijele hlače koje pune slamom te su opasani lancima, remenima i užadima na kojima vise zvona, dok u rukama drže štapove, drvene sablje, kravlje rogove… Za vrijeme strašnih buša se ponekada i žene maskiraju u muškarce, a muškarci u žene. Očuvanje tradicije sela uz gastronomsku ponudu i zabavni program: Baranjsko Petrovo Selo.

  Pokladno jahanje

  pokladno jahanjeTradicionalnu manifstaciju Pokladno jahanje s bušama u Branjinom vrhu, održava se u veljači.

  Pokladni karneval

  pokladni karnevalPovorka maskirane predškolske i školske djece gradskim središtem sa zabavnim programom i dodjelom nagrada u Nastavno-sportskoj dvorani u Belom Manastiru.

  Vinceška je zapravo blagdan svetog Vinka (obilježava se u siječnju) koji je zaštitnik vinograda pa se tako njemu u čast već stoljećima na taj dan blagoslivljaju vinogradi i vina. Običaj je da se odabere najveća kobasica koja se objesi na čokot te potom polije vinom kako bi iduća godina bila što plodnija. Isto tako i danas, vinari se okupljaju sa svojim gostima, ali i prolaznicima i turistima kako bi se družili uz jedno od brojnih autohotnih baranjskih jela, tamburaše i naravno uz izuzetno vino. Na dan sv. Vinka u Baranji su otvorena vrata svih vinskih podruma kako na vinskim cestama pa tako i u Banskom brdu (degustacija vina, posvećivanje vinograda, zabavni program).