• Održana 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira

  Dana 12. svibnja 2015. godine održana je 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 13,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

  Sjednica je zakazana za 4. svibnja 2015. godine u 15,00 sati, ali je zbog nedostatka kvoruma odgođena za 12. svibnja 2015. godine.

  S dnevnog reda 18. sjednice Gradskog vijeća izostavljene su dvije točke i to: Prijedlog Odluke o zaključenju sudske nagodbe o međusobnim pravima i obvezama između Grada Belog Manastira i trgovačkih društava Saubermacher Dienstleistungs Ag i Strabag Ag, Republika Austrija i Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o radu u Gradskoj upravi Grada Belog Manastira.

  Gradsko vijeće donijelo je Odluku o prvim izmjenama i dopunama Odluke o proračunu i izvršenju proračuna Grada Belog Manastira za 2015. godinu sa projekcijom za 2016. i 2017. godinu i Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Belog Manastira za 2015. godinu.

  Gradsko vijeće donijelo je Odluku o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Belog Manastira, Odluku o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima, te s napuštenim i izgubljenim životinjama, Odluku o ponovljenom javnom pozivu za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira, Odluku o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti – veterinarsko-higijeničarske službe na području Grada Belog Manastira temeljem pisanog ugovora i Odluku o osnivanju Savjeta potrošača javnih usluga Grada Belog Manastira.

  Gradsko vijeće imenovalo je i ravnateljicu Dječjeg vrtića ʺCvrčakʺ, razriješilo i imenovalo člana Stožera zaštite i spašavanja Grada Belog Manastira, te utvrdilo prijedlog kandidata za suce porotnike Županijskog suda u Osijeku.

  Na istoj sjednici Gradsko vijeće dalo je suglasnost na sklapanje ugovora o nabavi radova na rekonstrukciji i održavanju poljskih puteva i sustava odvodnje oborinskih voda uz poljoprivredne površine na području Grada Belog Manastira u 2015. godini.

  Gradsko vijeće prihvatilo je Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Belog Manastira u 2014. godini te Izvješće trgovačkog društva ʺBaranjski vodovodʺ d.o.o. Beli Manastir o naplaćenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj u razdoblju siječanj-prosinac 2014. godine.

  Gradsko vijeće Grada Belog Manastira nije prihvatilo Prijedlog Odluke o izmjeni plaće i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa kao ni Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Belog Manastira.

  Svi akti doneseni na 18. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 3/15, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

  Gradsko vijeće Grada Belog Manastira Odlukom o ponovljenom javnom pozivu za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira pokrenulo je postupak izbora 9 članova s 9 zamjenika članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira.

  U Savjet mladih Grada Belog Manastira biraju se mladi koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjet imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina starosti i prebivalište ili boravište na području Grada Belog Manastira, i to na mandat od tri godine.
  Podaci o predlagateljima, uvjetima za isticanje kandidatura, opisu postupka izbora, rokovima za prijavu i rokovima u kojima će biti provedena provjera zadovoljavanja formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te izbor članova i zamjenika članova Savjeta, ovlaštenom tijelu kojem se predaju kandidature, mjestu predaje i potrebnoj dokumentaciji nalaze se u tekstu javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira koji možete pročitati niže ili preuzeti ovdje.

  Ponovljeni javni poziv za isticanje kandidatura otvoren je do 25. svibnja 2015. godine.

  Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje, te Vas molimo da dostavite svu traženu dokumentaciju iz točke IV. i V. javnog poziva.

  PREUZIMANJA
  Odluka o ponovljenom javnom pozivu

  Očitovanje o prihvaćanju kandidature_savjet mladih

  Prijavnica za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova savjeta mladih

  Popis mladih kada je predlagatelj neformalna skupina

  Sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira zakazana za 4. svibnja 2015 odgađa se i zakazuje se novi termin za 12. svibnja 2015. godine. Obavijest o promjeni termina možete preuzeti ovdje