• Javni poziv za prikupljanje projekata/projektnih ideja za izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a Baranja za programsko razdoblje 2014. – 2020. godine

  Preuzimanja

  •  Javni poziv za prikupljanje projekata/projektnih ideja za izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a Baranja za programsko razdoblje 2014. – 2020. godine /pdf/
  •  LAG-Obrazac za projektne ideje 2015 /pdf/

  Preuzmi /pdf/

  Dana 17. prosinca 2015. godine održana je 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 15,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

  Gradsko vijeće Grada Belog Manastira izabralo je Stevana Ristića za novog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Belog Manastira.

  Gradsko vijeće donijelo je Odluku o drugim izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2015. godinu sa projekcijom za 2016. i 2017. godinu.

  Gradsko vijeće donijelo je i Odluku o usklađenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara za Grad Beli Manastir s novonastalim uvjetima, Odluku o obavljanju dimnjačarskih poslova, Odluku o autotaksi prijevozu, te Odluku o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Belog Manastira.

  Na istoj sjednici donesene su i Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti – tržnice na malo na području Grada Belog Manastira trgovačkom društvu ʺBaranjska čistoćaʺ d.o.o. Beli Manastir, Program rada Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za 2016. godinu, Analiza stanja i sustava zaštite i spašavanja na području Grada Belog Manastira u 2015. godini i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Belog Manastira u 2016. godini.

  Gradsko vijeće Grada Belog Manastira razriješilo je i imenovalo predsjednika Upravnog vijeća Centra za kulturu Grada Belog Manastira, te predsjednika Odbora za društvene djelatnosti.

  Gradsko vijeće Grada Belog Manastira dalo je suglasnost na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Dječjeg vrtića ʺCvrčakʺ Beli Manastir, kao i na Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Umjetničke škole Beli Manastir, te na sklapanje ugovora o nabavi radova na ugradnji termodinamičkog i fotonaponskog solarnog sustava u objekt Kino dvorana Centra za kulturu Grada Belog Manastira, na sklapanje ugovora o nabavi radova na poboljšanju energetske učinkovitosti javne rasvjete ulice Trg Slobode u Belom Manastiru i za nastavak suradnje na provođenju programa Eko škola u Republici Hrvatskoj do 2035. godine.

  Na istoj sjednici usvojeno je i Izvješće o obavljanju određenih poslova kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara na području Grada Belog Manastira.

  Svi akti doneseni na 24. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 9/15, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

  Predsjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Jadranka Sabljak sazvala je 24. sjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za četvrtak 17. prosinca 2015. godine u 15,00 sati.

  Sjednica će se održati u vijećnici Gradske uprave Grada Belog Manastira, a poziv za sjednicu možete preuzeti ovdje

  Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira radi velikog broja pritužbi građana izradio je Nacrt Prijedloga Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova kako bi se uredilo obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Belog Manastira, a osobito dimnjačarsko područje, način obavljanja dimnjačarskih poslova, rokovi obvezne kontrole i čišćenja dimovodnih objekata i uređaja za loženje, nadzor nad obavljanjem dimnjačarskih poslova kao i druga pitanja u vezi s obavljanjem dimnjačarskih poslova.
  Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova i do 10. prosinca 2015. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: graditeljstvo@beli-manastir.hr .
  Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.
  U obrazloženju Prijedloga Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.
  Nacrt Prijedloga Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova možete preuzeti ovdje

  Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću pdf

  Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira izradio je Nacrt Prijedloga Odluke o autotaksi prijevozu kako bi se uredili uvjeti, organizacija i način obavljanja autotaksi prijevoza, cjenik usluga autotaksi prijevoza, autotaksi stajališta i način njihova korištenja, te posebni uvjeti koje moraju ispunjavati vozači i vozila s kojima se obavlja autotaksi prijevoz na području Grada Belog Manastira.
  Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Odluke o autotaksi prijevozu i do 10. prosinca 2015. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: graditeljstvo@beli-manastir.hr .
  Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.
  U obrazloženju Prijedloga Odluke o autotaksi prijevozu bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.
  Nacrt Prijedloga Odluke o autotaksi prijevozu možete preuzeti ovdje.