OBAVIJEST O PROMJENI ŽIRO RAČUNA GRADA

Od 4 siječnja 2017 novi broj žiro računa HR98 2340 0091 8013 00008 OBAVIJEST O PROMJENI ŽIRO RAČUNA GRADA Obavještavaju se svi građani i poslovni partneri da Grad Beli Manastir sa danom 4. siječnja 2017. godine mijenja poslovnu banku i zatvara postojeći žiro račun u...

OBAVIJEST O PROMJENI ŽIRO RAČUNA GRADA

Od 4 siječnja 2017 novi broj žiro računa HR98 2340 0091 8013 00008 OBAVIJEST O PROMJENI ŽIRO RAČUNA GRADA Obavještavaju se svi građani i poslovni partneri da Grad Beli Manastir sa danom 4. siječnja 2017. godine mijenja poslovnu banku i zatvara postojeći žiro račun u...