• Izvješće o radu za 2016. godinu

  Izvješće o radu za 2016. godinu

  Odluka o ocjeni ispunjavanja uvjeta natječaja 2017

  Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje udruga 2017

  Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za financiranje projekata udruga – svibanj 2017 pdf

  21.12.2017
  Izgradnja višestambene zgrade – stanovi za socijalne potrebe u Belom Manastiru
  Izvješće o prethodnom savjetovanju

  19.12.2017
  Rekonstrukcija – dogradnja Osnovne škole „Dr. Franjo Tuđman“ u Belom Manastiru
  izvjesce prethodno savjetovanje

  12.12.2017

  Izgradnja višestambene zgrade – stanovi za socijalne potrebe u Belom Manastiru

  Obavijest o prethodnom savjetovanju /pdf/

  Prethodno savjetovanje otvoreno od 12. prosinca 2017. do 20. prosinca 2017.

  Nacrt dokumentacije o nabavi /pdf/
  Troškovnik radova /zip/
  Projekti /zip/

  11.12.2017

  Rekonstrukcija – dogradnja Osnovne škole „Dr. Franjo Tuđman“ u Belom Manastiru

  Obavijest o prethodnom savjetovanju /pdf/

  Prethodno savjetovanje otvoreno od 11. prosinca 2017. do 18. prosinca 2017.

  Nacrt dokumentacije o nabavi /pdf/
  Troškovnik radova /pdf/
  Projekti /zip/

  23.11.2017

  Izvješće o prethodnom savjetovanju /pdf/

  15.11.2017

  Rekonstrukcija prometnica u Belom Manastiru

  Obavijest o prethodnom savjetovanju /pdf/

  Prethodno savjetovanje otvoreno od 16. studenoga 2017. do 22. studenoga 2017.

  Nacrt dokumentacije o nabavi /pdf/
  Troškovnik radova /pdf/
  Projekti

  14.11.2017

  Izvješće o prethodnom savjetovanju

  07.11.2017

  Izgradnja pješačko-biciklističke staze na dijelu Osječke ulice (državna cesta D7) u Belom Manastiru

  Obavijest o prethodnom savjetovanju /pdf/
  Prethodno savjetovanje otvoreno od 7. studenoga 2017. do 13. studenoga 2017.
  Nacrt dokumentacije o nabavi /pdf/
  Troškovnik radova /pdf/
  Projekti /zip/

  02.11.2017

  Izvješće o prethodnom savjetovanju

  23.10.2017

  Rekonstrukcija (dogradnja i prenamjena) Društvenog doma u Branjinom Vrhu

  Obavijest o prethodnom savjetovanju

  Prethodno savjetovanje otvoreno od 24. listopada 2017. do 31. listopada 2017.

  Nacrt dokumentacije o nabavi
  Troškovnik radova
  Projekti

  21.03.2017

  Izvješće o prethodnom savjetovanju

  15.03.2017

  Rekonstrukcija dijela Ulice sv. Martina u Belom Manastiru

  Obavijest o prethodnom savjetovanju pdf

  Prethodno savjetovanje otvoreno od 15. ožujka 2017. do 20. ožujka 2017.

  Nacrt dokumentacije o nabavi Prilog 1 – Troškovnik radova pdf
  Prilog 2 – Tehnički opis
  Prilog 3 – Nacrti

  Natječaj za potpore u poljoprivredi na području Grada Belog Manastira u 2017. godini /pdf/
  Natječajna dokumentacija i obrasci /zip/

  Službeni glasnik broj 1_17
  Službeni glasnik broj 2_17
  Službeni glasnik broj 3_17
  Službeni glasnik broj 4_17
  Službeni glasnik broj 5_17
  Službeni glasnik broj 6_17
  Službeni glasnik broj 7_17
  Službeni glasnik broj 8_17
  Službeni glasnik broj 9_17
  Službeni glasnik broj 10_17
  Službeni glasnik broj 11_17
  Službeni glasnik broj 12_17
  Službeni glasnik broj 13_17

   

  Preuzmi pdf

  STRATEGIJA RAZVOJA GRADA BELOG MANASTIRA ZA RAZDOBLJE OD 2016. GODINE DO 2020. GODINE

  Gradsko vijeće Grada Belog Manastira na svojoj 26. sjednici održanoj dana 3. svibnja donijelo je Odluku o izradi Strategije razvoja Grada Belog Manastira za razdoblje od 2016. godine do 2020. godine, kojom je pristupilo izradi temeljnog strateškog dokumenta za cjelokupno administrativno područje Grada Belog Manastira.
  Navedena Strategija izradit će se putem Baranjske razvojne agencije Grada Belog Manastira, a za koordinatora izrade imenovana je Milica Milosavljević, ravnateljica BARA-e.

  POSTUPAK VREDNOVANJA

  Gradonačelnik Grada Belog Manastira donio je Odluku o početku postupka vrednovanja Strategije razvoja Grada Belog Manastira za razdoblje od 2016. godine do 2020. godine, kojom je određeno da će vrednovanje tijekom izrade, tijekom provedbe i nakon provedbe provesti vanjski izvršitelj vrednovanja Regionalna agencija Slavonije i Baranje d.o.o. za međunarodnu i regionalnu suradnju Osijek.
  Gradonačelnik Grada Belog Manastira imenovao je i članove Upravljačke skupine za provedbu vrednovanja Strategije razvoja Grada Belog Manastira za razdoblje od 2016. godine do 2020. godine u cilju analize svih aspekata vrednovanja iste Strategije, od pripreme vrednovanja do završnog izvještaja o provedenom vrednovanju. Odluku o ustrojavanju i imenovanju članova Upravljačke skupine možete preuzeti ovdje.

  PARTNERSKO VIJEĆE

  Gradonačelnik Grada Belog Manastira donio je Odluku o osnivanju i imenovanju članova Partnerskog vijeća za izradu i praćenje Strategije razvoja Grada Belog Manastira za razdoblje od 2016. godine do 2020. godine. Članove Partnerskog vijeća, kao i samu Odluku možete preuzeti ovdje.

  SJEDNICE PARTNERSKOG VIJEĆA

  1. SJEDNICA PARTNERSKOG VIJEĆA
  Prvu sjednicu Partnerskog vijeća za izradu i praćenje Strategije razvoja Grada Belog Manastira za razdoblje od 2016. godine do 2020. godine sazvao je gradonačelnik Grada Belog Manastira za petak 3. ožujka 2017. godine u 9,00 sati, a održat će se u vijećnici Gradske uprave u Ulici kralja Tomislava 53, u Belom Manastiru. Poziv za sjednicu možete preuzeti ovdje.

  Na konstituirajućoj sjednici Partnerskog vijeća za izradu i praćenje Strategije razvoja Grada Belog Manastira za razdoblje od 2016. godine do 2020. godine izabran je predsjednik Partnerskog vijeća Ivan Zadravec, kao i zamjenica predsjednika Partnerskog vijeća Lidija Dabić.
  Na istoj sjednici usvojen je i Poslovnik o radu Partnerskog vijeća za izradu i praćenje Strategije razvoja Grada Belog Manastira za razdoblje od 2016. godine do 2020. godine, koji možete preuzeti ovdje.
  Članovi Partnerskog vijeća upoznati su s dosada poduzetim koracima u izradi Strategije razvoja Grada Belog Manastira za razdoblje od 2016. godine do 2020. godine, te s pribavljenim podacima od udruga, ustanova, fizičkih osoba, poduzetnika, obrtnika, poljoprivrednika, subjekata u turizmu, trgovačkih društava, javnih tijela i drugih, kao i sugestijama vanjskog tima za vrednovanje. Na samoj sjednici dogovorena je vizija Grada Belog Manastira, te vrste ciljeva koje će biti uvrštene u Strategiju razvoja. Osim toga, članovi Partnerskog vijeća odredili su i institucije koje treba dodatno kontaktirati za planove i podatke koji bi se uvrstili u Strategiju razvoja, te dali svoje mišljenje na prioritete. Članovi Partnerskog vijeća dogovorili su se u roku od tjedan dana Baranjskoj razvojnoj agenciji dostaviti primjedbe i prijedloge koji bi se mogli uvrstiti u radnu verziju Strategije razvoja Grada Belog Manastira za razdoblje od 2016. godine do 2020. godine, za sljedeću sjednicu Partnerskog vijeća.

  STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA STRATEGIJE NA OKOLIŠ

  Zakonom o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj: 80/13, 153/13 i 78/15), propisano je da se za strategije, planove i programe kojima se određuje uporaba malih površina na lokalnoj razini te za manje izmjene i dopune strategija, planova i programa obvezno provodi postupak u kojem se odlučuje o potrebi provedbe strateške procjene (u daljnjem tekstu: postupak ocjene).
  Postupak ocjene provodi se na način uređen Zakonom o zaštiti okoliša i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš. Postupak ocjene provodi se za sve strategije, planove i programe koji daju okvir za zahvate koji podliježu procjeni utjecaja na okoliš. U postupku ocjene donosi se odluka koja se temelji na pojedinačnim ispitivanjima i/ili kriterijima utvrđenim Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš uključujući mišljenja drugih nadležnih tijela.