• Objava biračima koji imaju prebivalište na području Grada Belog Manastira

  Objava biračima koji imaju prebivalište na području Grada Belog Manastira

  Gradsko izborno povjerenstvo Grada Belog Manastira dana 20. travnja 2017. godine donijelo je:

  Obvezne upute o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova za izbore članova mjesnih odbora na području Grada Belog Manastira pdf
  Obvezne upute MO-I o obrascima za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Belog Manastira pdf

  Obrasce za postupak kandidiranja:

  • OMO 1 – Prijedlog kandidacijske liste političke stranke ili političkih stranaka za članove vijeća mjesnih odbora. pdf
  • OMO 2 – Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članove vijeća mjesnih odbora. pdf
  • OMO 3 – Obrazac za prikupljanje potpisa birača koji podržavaju kandidacijsku istu grupe birača. pdf
  • OMO 4 – Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature pdf
  • OMO 5 – Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednika/potpredsjednika člana stalnog sastava Izbornog povjerenstva za provođenje izbora pdf
  • OMO 6 – Izjava o prihvaćanju dužnosti člana proširenog sastava Izbornog povjerenstva za provođenje izbora pdf
  • OMO 7 – Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednika/potpredsjednika biračkog odbora za provođenje izbora pdf
  • OMO 8 – Izjava o prihvaćanju dužnosti člana biračkog odbora za provođenje izbora pdf
  • OMO 9 – Rješenje o imenovanju biračkog odbora pdf
  • OMO 10 – Rješenje o određivanju biračkih mjesta pdf
  • OMO 11 – Zapisnik o radu biračkog odbora
  • OMO 12 – Zapisnik o radu Izbornog povjerenstva

  Gradsko vijeće Grada Belog Manastira dana 11. travnja 2017. godine raspisalo je izbore za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Belog Manastira za dan 21. svibnja 2017. godine (nedjelja). Ista Odluka stupila je na snagu dana 20. travnja 2017. godine.
  Sva pitanja vezana za izbore za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Belog Manastira propisana su Odlukom o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Belog Manastira (“Službeni glasnik Grada Belog Manastira”, broj: 2/13, 2/14 i 8/16).
  Člankom 4. stavkom 2. iste Odluke propisano je da se redovni izbori za članove vijeća održavaju istodobno s redovnim izborima za članove Gradskog vijeća Grada Belog Manastira, treće nedjelje u mjesecu svibnju svake četvrte godine. Istom Odlukom provedba izbora u mjesnoj samoupravi, povjerena je Gradskom izbornom povjerenstvu Grada Belog Manastira i biračkim odborima.
  Istom Odlukom određeno je da se redovni izbori za članove vijeća provode u istim prostorijama i od strane istih tijela koje provode izbore za članove Gradskog vijeća Grada Belog Manastira.

  Gradonačelnik Grada Belog Manastira donio je Odluku o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Belog Manastira, koju možete preuzeti ovdje.

  Preuzmi pdf

  Grad Beli Manastir je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Osijek A, koji obuhvaća područja slijedećih jedinica lokalne samouprave: Grad Beli Manastir, Općina Bilje, Općina Čeminac, Općina Darda, Općina Draž, Općina Jagodnjak, Općina Kneževi Vinogradi, Općina Petlovac i Općina Popovac. Projekt se provodi u okviru Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP), sukladno kojem će se prijaviti na natječaj za sufinanciranje od strane fondova Europske unije. Projektom se planira izgradnja otvorene pristupne mreže elektroničkih komunikacija sljedeće generacije (NGA).

  Sukladno strukturnim pravilima ONP-a, nositelj projekta dana 7.4.2017. pokreće javnu raspravu o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Osijek A.

  Svi podaci i očitovanja operatora i drugih zainteresiranih strana primati će se zaključno do 8.5.2017. putem elektroničke pošte, na adresu: javna.rasprava.nga@beli-manastir.hr.

  Dokumenti vezani uz javnu raspravu dostupni su na slijedećim poveznicama:

  • Obavijest o pokretanju javne rasprave o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Osijek A pdf
  • Nacrt PRŠI pdf
  • Prilog 3 nacrta PRŠI zip
  • Obrazac za sudjelovanje u javnoj raspravi doc

  Izvješće o provedenom postupku javne rasprave

  Preuzmi pdf

  Preuzmi pdf