• Izvješće sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Belog Manastira

  30. lipnja 2017. godine
  Dana 29. lipnja 2017. godine održana je 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 14,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

  Gradsko vijeće Grada Belog Manastira izabralo je za potpredsjednike Gradskog vijeća Davora Gotala i Olivera Matijevića.

  Na 2. sjednici Gradskog vijeća primljeno je na znanje Izvješće Mandatne komisije povodom stavljanja mandata člana Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Šandora Juhasa u mirovanje iz osobnih razloga i određivanja zamjenice člana Ane Matijaković, koja je na istoj sjednici i prisegnula.

  Na 2. sjednici Gradskog vijeća prisegnuli su i gradonačelnik Grada Belog Manastira Tomislav Rob, te njegovi zamjenici: Ivana Bandov Paulić, Goran Hes i Predrag Stojanović.

  Također, razriješeni su i imenovani novi članovi stalnih i povremenih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Belog Manastira: Odbora za financije i Proračun, Odbora za Statut i Poslovnik, Odbora za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu čovjekova okoliša i stambeno-komunalne poslove, Odbora za društvene djelatnosti, Odbora za pitanja i zaštitu nacionalnih manjina, Povjerenstva za ravnopravnost spolova, Odbora za dodjelu javnih priznanja, te Komisije za preimenovanje ulica Grada Belog Manastira.

  U zakonskom roku Gradsko vijeće Grada Belog Manastira donijelo je i Odluku o gradskim porezima Grada Belog Manastira.

  Navedeni akti doneseni na 2. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 6/17, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

  Predsjednik Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Igor Franjić sazvao je 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za četvrtak 29. lipnja 2017. godine u 14,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Gradske uprave Grada Belog Manastira, a poziv za sjednicu možete preuzeti ovdje.

  Prikupljanje podataka do 28. srpnja 2017. godine

  Pozivaju se vlasnici/korisnici građevina u kojima se nalazi azbest, na području Grada Belog Manastira, da sukladno odredbi članka 18. stavak 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“, broj 69/16) dostave podatke o lokacijama na kojima se nalaze takvi objekti (kuće, garaže, pomoćni objekti, poljoprivredni objekti, gospodarski objekti i sl.), kao i podatke o procjeni količina, vrsti i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.
  više

  Dana 12. lipnja 2017. godine održana je konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 13,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

  Gradsko vijeće Grada Belog Manastira konstituirano je izborom predsjednika Gradskog vijeća Igora Franjića.

  Gradsko vijeće primilo je na znanje Izvješće Mandatne komisije o provedenim izborima za članove Gradskog vijeća Grada Belog Manastira, nakon kojeg su članovi Gradskog vijeća prisegnuli.

  Također, Gradsko vijeće Grada Belog Manastira na konstituirajućoj sjednici imenovalo je Mandatnu komisiju i Odbor za izbor i imenovanje.

  Izbor potpredsjednika Gradskog vijeća, kao i prisega gradonačelnika Grada Belog Manastira i njegovih zamjenika održat će se na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća odnosno na prvoj na kojoj isti budu nazočni.

  Navedeni akti doneseni na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 5/17, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.