• Obavijest učenicima srednjih škola

  Obavještavaju se učenici srednjih škola koji imaju prebivalište na području grada Belog Manastira kako će Grad Beli Manastir, kao i prijašnjih godina, sufinancirati kupnju učeničkih karata u školskoj godini 2017/2018 u visini od 17,5% od cijene mjesečne učeničke karte za relacije:

  – Branjin Vrh-Beli Manastir ( i nazad)

  – Branjin Vrh-Osijek (i nazad)

  – Beli Manastir-Osijek (i nazad)

  Predmet sufinanciranja mogu biti karte za vlak ili autobus. Sve informacije o načinu ostvarivanja prava na navedenu subvenciju možete dobiti u gradskoj upravi Grada Belog Manastira, ul. Kralja Tomislava 53., prvi kat, soba 233.

  Preuzmi pdf

  Dana 12.9.2017. godine grad Beli Manastir posjetio je saborski zastupnik Veljko Kajtazi. Tom prilikom sastao se s predstavnicima Grada Belog Manastira, zamjenikom gradonačelnika Goranom Hesom i potpredsjednikom Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Davorom Gotalom. Sastanku su nazočili i voditelj Službe – Regionalnog ureda Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Miroslav Kosanović, predsjednica Saveza Roma u Republici Hrvatskoj “KALI SARA” Suzana Krčmar te predstavnici Vijeća romske nacionalne manjine i udruga Roma s područja grada i županije.
  Tema sastanaka bio je položaj Roma u zajednici te njihova integracija. Saborski zastupnik Veljko Kajtazi pohvalio je dosadašnji rad predstavnika romske nacionalne manjine te najavio daljnje jačanje suradnje i zajedničke aktivnosti i projekte s predstavnicima i Gradom.

  Sastanak s predstavnicima romske nacionalne manjine

  Sastanak s predstavnicima romske nacionalne manjine 1

  Dana 11. rujna 2017. godine održana je 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 12,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

  Gradsko vijeće Grada Belog Manastira donijelo je Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine.

  Također, Gradsko vijeće Grada Belog Manastira donijelo je izmjenu Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Belog Manastira kojom je smanjen broj članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira s 9 na 7 članova, radi dosadašnje prakse u provođenju postupka javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova, kao i lakšeg sazivanja sjednica, te Odluku o izdavanju službenog glasila Grada Belog Manastira kojom je stavljena van snage Odluka o načinu objavljivanja općih akata Gradskog vijeća i Poglavarstva Grada Belog Manastira u Službenom glasniku Grada Belog Manastira iz 1999. godine.

  Gradsko vijeće Grada Belog Manastira razmatralo je i usvojilo obavijesti o stanju sigurnosti na području Grada Belog Manastira za vremensko razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine Policijske postaje Beli Manastir, te odobrilo Program rada Savjeta mladih Grada Belog Manastira za 2018. godinu.

  Na istoj sjednici Gradsko vijeće Grada Belog Manastira dalo je suglasnost na sklapanje ugovora u postupku jednostavne nabave:
  – radova na izgradnji pješačko-biciklističkog mosta preko Crnog kanala,
  – radova na pojačanom održavanju kolnika i dijela nogostupa u ulici Alojzija Stepinca.

  Navedeni akti doneseni na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 8/17, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

  Grad Beli Manastir objavio je javni poziv za prijave za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radna mjesta: viši savjetnik/viša savjetnica za normativno-analitičke poslove (razina obrazovanja: fakultet, akademija, magisterij, doktorat); referent/referentica za knjigovodstvo (razina obrazovanja: srednja škola 4 godine) i referent/referentica – komunalni redar/komunalna redarica (razina obrazovanja: srednja škola 4 godine). Javni poziv vrijedi od 7.9. do 21.9.2017. godine.

  VIŠI SAVJETNIK/VIŠA SAVJETNICA ZA NORMATIVNO-ANALITIČKE POSLOVE
  Mjesto rada: BELI MANASTIR, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
  Broj traženih radnika: 1
  Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
  Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
  Smještaj: Nema smještaja
  Naknada za prijevoz: U cijelosti
  Javni poziv vrijedi od: 7.9.2017.
  Javni poziv vrijedi do: 21.9.2017.
  Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
  Ostale informacije:
  Opis poslova: proučava i stručno obrađuje složenija pitanja i probleme iz djelokruga Službe; predlaže i izrađuje promjenu općih i pojedinačnih akata iz nadležnosti Službe; priprema materijale za sjednice Gradskog vijeća i odgovoran je za njihovu usklađenost s važećim zakonskim propisima; izrađuje nacrt Statuta Grada i Poslovnika o radu Gradskog vijeća; izrađuje nacrt programa rada Gradskog vijeća; organizira sazivanje sjednica Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela; organizira sazivanje kolegija gradonačelnika; sudjeluje u radu Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela…
  Uvjeti:
  – obrazovni program: pravo
  – nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala
  Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti dokaz o stručnoj spremi (presliku) i uvjerenje da se protiv osobe ne vodi istražni postupak, odnosno da nije podignuta optužnica koja je postala pravomoćna, te da nije izrečena nepravomoćna presuda za kaznena djela (potvrda o nekažnjavanju).
  Prijave slati s naznakom “prijava za stručno osposobljavanje”.
  Poslodavac: GRAD BELI MANASTIR
  Kontakt:
  – osobni dolazak: KRALJA TOMISLAVA 53, BELI MANASTIR
  – pismena zamolba: Kralja Tomislava 53, 31300 Beli Manastir

  REFERENT/REFERENTICA ZA KNJIGOVODSTVO
  Mjesto rada: BELI MANASTIR, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
  Broj traženih radnika: 1
  Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
  Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
  Smještaj: Nema smještaja
  Naknada za prijevoz: U cijelosti
  Javni poziv vrijedi od: 7.9.2017.
  Javni poziv vrijedi do: 21.9.2017.
  Razina obrazovanja: Srednja škola 4 godine
  Ostale informacije: Opis poslova: vodi knjigu (dnevnik) blagajni; vrši gotovinske isplate iz blagajne; prima gotovinske uplate u blagajnu; vodi evidenciju primljenih i izdanih vrijednosnih papira te evidenciju danih i primljenih jamstava i garancija; vrši provjeru (likvidaciju) i knjiženje ulaznih računa u knjigu ulaznih računa Grada; vrši sva plaćanja ulaznih računa i ostalih obveza Grada koje se isplaćuje iz proračuna…
  Uvjeti:
  – ekonomska struka
  – nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala
  Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti dokaz o stručnoj spremi (presliku) i uvjerenje da se protiv osobe ne vodi istražni postupak, odnosno da nije podignuta optužnica koja je postala pravomoćna, te da nije izrečena nepravomoćna presuda za kaznena djela (potvrda o nekažnjavanju).
  Prijave slati s naznakom “prijava za stručno osposobljavanje”.
  Poslodavac: GRAD BELI MANASTIR
  Kontakt:
  – osobni dolazak: KRALJA TOMISLAVA 53, BELI MANASTIR
  – pismena zamolba: Kralja Tomislava 53, 31300 Beli Manastir

  REFERENT/REFERENTICA – KOMUNALNI REDAR/KOMUNALNA REDARICA
  Mjesto rada: BELI MANASTIR, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
  Broj traženih radnika: 1
  Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
  Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
  Smještaj: Nema smještaja
  Naknada za prijevoz: U cijelosti
  Javni poziv vrijedi od: 7.9.2017.
  Javni poziv vrijedi do: 21.9.2017.
  Razina obrazovanja: Srednja škola 4 godine
  Vozački ispit: Kategorija B
  Ostale informacije:
  Opis poslova: nadzire provedbu odredbi komunalnog reda i ostalih općih akata iz područja komunalnog gospodarstva te propisa iz područja graditeljstva i energetske učinkovitosti; svakodnevno obilazi područje Grada i upozorava pravne i fizičke osobe koje krše odredbe komunalnog reda; izriče mandatne kazne i predlaže izdavanje obveznog prekršajnog naloga; nadzire provedbu rješenja o zakupu javne površine; evidentira bespravnu gradnju i prekršaje protiv prirode i okoliša, javnog zdravlja i slično te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera prema nadležnim inspekcijama…
  Uvjeti:
  – upravna ili tehnička struka
  – nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala
  Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti dokaz o stručnoj spremi (presliku) i uvjerenje da se protiv osobe ne vodi istražni postupak, odnosno da nije podignuta optužnica koja je postala pravomoćna, te da nije izrečena nepravomoćna presuda za kaznena djela (potvrda o nekažnjavanju).
  Prijave slati s naznakom “prijava za stručno osposobljavanje”.
  Poslodavac: GRAD BELI MANASTIR
  Kontakt:
  – osobni dolazak: KRALJA TOMISLAVA 53, BELI MANASTIR
  – pismena zamolba: Kralja Tomislava 53, 31300 Beli Manastir

  Predsjednik Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Igor Franjić sazvao je 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za ponedjeljak 11. rujna 2017. godine u 12,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Gradske uprave Grada Belog Manastira, a poziv za sjednicu možete preuzeti ovdje

  Pozivaju se svi građani grada Belog Manastira da pošalju poticaje za dodjelu javnih priznanja Grada Belog Manastira i to Zlatne plakete “Sveti Martin” i Povelje Grada Belog Manastira do 5. listopada 2017. godine. Priznanja će se dodijeliti povodom Dana grada Belog Manastira, na blagdan svetog Martina, 11. studenog 2017. godine.
  Zlatna plaketa Grada Belog Manastira “Sveti Martin” posebno je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za izuzetna ostvarenja u svim područjima djelatnosti gospodarskog i društvenog života grada.
  Povelja Grada Belog Manastira je odličje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za izuzetan doprinos u duhovnom i materijalnom razvoju grada, a dodjeljuje se u obliku svečane povelje.
  Priznanja se mogu dodijeliti za zasluge u području gospodarstva, znanosti, odgoja i naobrazbe, zdravstva i socijalne skrbi, kulture, športa, tehničke kulture i drugih društvenih djelatnosti i aktivnosti. Poticaj za dodjelu ovih priznanja mogu dati svi građani, vijećnici, poduzeća i druge pravne osobe, ustanove i udruge građana.
  Sve informacije o javnim priznanjima i poticaju nalaze se u tekstu javnog poziva, koji možete preuzeti ovdje.