• Lista kandidata s pozivom na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

  Preuzmi /pdf/

  Baranja je u sklopu Dana hrvatskog turizma u kategoriji Destinacija godine osvojila prvo mjesto kao najuspješnija destinacija ruralnog turizma. Dodjela nagrada održana je u Malom Lošinju, a nagradu je preuzeo gradonačelnik Tomislav Rob.

  Dani hrvatskog turizma najveći su tradicionalni skup turističkih djelatnika u Hrvatskoj koji se ove godine održavao 25. i 26. listopada. Dvodnevni program ove manifestacije donio je pregršt edukativnih predavanja, radionica i okruglih stolova vodećih domaćih i svjetskih turističkih stručnjaka, a ovogodišnji Dani hrvatskog turizma okrunili su se dodjelom nagrada i priznanja najboljima u akcijama Hrvatske turističke zajednice i Hrvatske gospodarske komore. Skup su organizirali Ministarstvo turizma, Hrvatska turistička zajednica i Hrvatska gospodarska komora koji ovu manifestaciju zajedno organiziraju već desetu godinu za redom.

  22730051_1758694647535953_6201521698837236067_n

  22852971_1758694730869278_8888093190359450967_n

  22814386_1758694887535929_5179515948666079274_n

  22780180_1758694807535937_2864726410561432680_n

  Natječaj za dodjelu stipendija Grada Belog Manastira za školsku godinu 2017/2018. studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

  Natječaj za dodjelu stipendija Grada Belog Manastira za školsku godinu 2017/2018. nadarenim studentima

  Natječaj za dodjelu stipendija Grada Belog Manastira za školsku godinu 2017/2018. s osnova socijalnog statusa

  Natječaj za dodjelu stipendija Grada Belog Manastira za školsku godinu 2017/2018. studentima koji su sami stradalnici ili su djeca stradalnika Domovinskog rata

  Preuzmi /pdf/

  Grad Beli Manastir već dugi niz godina skrbi za svoje građane, pogotovo one najosjetljivije skupine – socijalno ugrožene građane, novorođenu djecu i umirovljenike.

  U 2017. godini Grad Beli Manastir je iz svog proračuna izdvojio više od 1.400.000,00 kuna za socijalna davanja, od čega više od 50.000,00 kuna za jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženom stanovništvu u iznosu od 150,00 kuna pomoći po osobi, subvencije stanarina, odvoza smeća, komunalne naknade i utroška vode s više od 200.000,00 kuna te trenutno dodjeljuje naknade Osječko-baranjske županije za više od 300 korisnika za troškove ogrijeva – gdje je dodijeljeno više od 200.000,00 kuna od planiranih 440.000,00. Grad je isplatio i jednokratnu novčanu pomoć socijalno ugroženoj djeci te je podijelio uskrsnice umirovljenicima s područja grada u iznosu od 150,00 kn na čega je utrošeno više od 190.000,00 kuna.

  Osim socijalno ugroženih skupina, Grad skrbi i za sve građane na području grada. U prvih devet mjeseci ove godine subvencionirano je ljetovanje djece iz OŠ Dr. Franjo Tuđman i OŠ Šećerana  s više od 40.000,00 kuna, participacija u cijeni vrtića  iznosi više od 50.000,00 kuna te je sufinanciran  trošak nabave školskog pribora za osnovnoškolce s područja grada s više od 160.000,00 kuna. Osim toga, Grad dodjeljuje naknadu za novorođenčad na što je do sada utrošeno više od 40.000,00 kuna i subvencionira prijevoz učenika u visini od 17.5% od cijene mjesečne učeničke karte za što je do sad utrošeno više od 30.000,00 kuna.

  Kroz natječaje za dodjelu sredstava financira i udruge koje se bave socijalno-humanitarnim radom. Tako je ove godine kroz natječaj isplaćeno više od 137.500,00 kuna za udruge s područja grada.

  U proračunu za 2018. godinu planira se povećanje naknade za novorođenčad kao i broja stipendija sukladno proračunskim sredstvima.

  Dana 17. listopada 2017. godine održana je 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 12,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

  Gradsko vijeće donijelo je Poslovničku odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira.

  Nadalje, Gradsko vijeće usvojilo je izvješća o radu i financijskom poslovanju u 2016. godini Poduzetničkog centra Beli Manastir d.o.o., Radio Baranje d.o.o. Beli Manastir i Turističke zajednice Baranja, dok nije prihvatilo izvješća Baranjske čistoće d.o.o. Beli Manastir i Stanouprave d.o.o. Beli Manastir.

  Na istoj sjednici Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Belog Manastira u 2017. godini kojom je određeno da će se za izuzetan doprinos u zdravstvu, socijalnoj skrbi i kulturi dodijeliti Zlatna plaketa Grada Belog Manastira “Sveti Martin” dr. Antonu Zovaku i Veri Sobonji, a za zasluge u području kulture i tehničke kulture Povelja Grada Belog Manastira: Hrvatskom kulturno-umjetničkom društvu Beli Manastir, Folklornoj skupini “Talicska” Beli Manastir, Srpskom kulturno-umjetničkom društvu “Jovan Lazić” Beli Manastir i Dežeu Kučeri.

  Pored toga, Gradsko vijeće donijelo je Odluku o darovanju nekretnine u vlasništvu Grada Belog Manastira Republici Hrvatskoj u svrhu izgradnje višestambene zgrade, te odluke o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja cjevovoda – kanalizacijska mreža u dijelu Osječke ulice i Popovačkoj ulici u Belom Manastiru, kao i prigradskim naseljima Branjin Vrh, Šećerana i Šumarina.

  Gradsko vijeće je dalo suglasnost na izmjenu članka 4. Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti – obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Belog Manastira, KLASA: 363-01/09-01/07, URBROJ: 2100/01-01-03-09-11 od 21. rujna 2009. godine i KLASA: 363-01/09-01/07, URBROJ: 2100/01-01-03-16-18 od 11. kolovoza 2016. godine, kao i na sklapanje ugovora u postupku jednostavne nabave radova na izradi obodnog nasipa na Gradskom odlagalištu komunalnog otpada Beli Manastir.

  Gradsko vijeće donijelo je i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju studenata, imenovalo Upravno vijeće Centra za kulturu Grada Belog Manastira, te odredilo naziv jedne ulice u Šumarini i to: Ulica Ivana Gorana Kovačića odvojak.

  Isto tako, Gradsko vijeće je usvojilo izvješća gradonačelnika Tomislava Roba o utrošku tekuće proračunske pričuve za dio mjeseca svibnja, lipanj, srpanj, kolovoz i rujan 2017. godine.

  Navedeni akti doneseni na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 9/17, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

  Preuzimanja

  Javni natječaj za prijam u službu /pdf/

  Opis poslova /pdf/

  Predsjednik Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Igor Franjić sazvao je 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za utorak 17. listopada 2017. godine u 12,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Gradske uprave Grada Belog Manastira, a poziv za sjednicu možete preuzetiovdje .

  Kulturni i znanstveni centar “Milutin Milanković” iz Dalja i Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Belog Manastira organizirali su dvodnevni međunarodni naučni skup “Književni i kritičarski opus Milana Kašanina” koji je održan 29. rujna u Dalju i 30. rujna u Etnološkom centru u Belom Manastiru.
  Na međunarodnom naučnom skupu “Književni i kritičarski opus Milana Kašanina”, o životu i dijelu Milana Kašanina govorilo je dvadesetak univerzitetskih profesora i književnih kritičara, njihovi radovi bit će objavljeni u Zborniku iduće godine.
  Milan Kašanin, kritičar umjetnosti i književnosti, historičar umjetnosti, esejista, pripovjedač i romansijer, rođen je 21. 02. 1895. godine u Belom Manastiru a preminuo je 21. 11. 1981. godine u Beogradu. Potiče iz vrlo siromašne porodice, u ranoj mladosti ostao je bez majke, brigu o njemu i bratu Radivoju (matemičaru, akademiku) preuzela je tetka Latinka.
  Maturirao u Novosadskoj gimnaziji 1914. godine, a posle odsluženja vojnog roka, 1918. godine, sa državnom stipendijom započinje studije u Parizu. Na Sorboni diplomira 13. travnja 1923. godine historiju umjetnosti.
  Radio je kao kustos i ravnatelj muzeja i galerija u Beogradu. Surađivao je u mnogobrojnim listovima i časopisima (Obzor, Savremenik, Vreme, Književni jug); pokrenuo i uređivao Umjetnički pregled (1937–41). Objavio je pripovijetke seoske tematike (Jutrenja i bdenja, 1926; Zaljubljenici, 1928; U senci slave, 1961) i romane (Trokošuljnik, 1930; Pijana zemlja, 1932). Istaknuo se radovima s područja esejistike, osobito zbirkom eseja Sudbine i ljudi (1968).

  MK1

  MK2

  MK3

  MK4