• Izvješće s 7. sjednice Gradskog vijeća

  Dana 30. studenoga 2017. godine održana je 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 12,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

  Gradsko vijeće donijelo je Odluku o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2018. godinu sa projekcijom za 2019. i 2020. godinu.

  Na istoj sjednici Gradsko vijeće usvojilo je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Belog Manastira za 2018. godinu i Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu za područje Grada Belog Manastira.

  Gradsko vijeće usvojilo je Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi i donijelo svoj Program rada za sljedeću godinu, te utvrdilo Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Belog Manastira također za sljedeću godinu.

  Pored toga, Gradsko vijeće donijelo je Odluku o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti – javne rasvjete na području Grada Belog Manastira temeljem pisanog ugovora, te odluke o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja cjevovoda – kanalizacijska mreža u prigradskom naselju Šećerana na k.č.br. 2184/1 k.o. Beli Manastir i k.č.br. 881/1 k.o. Branjin Vrh temeljem očitovanja o nenadležnosti Ministarstva državne imovine Republike Hrvatske.

  Gradsko vijeće je dalo suglasnost na sklapanje ugovora u postupku jednostavne nabave igrala za opremanje dječjeg igrališta u Belom Manastiru, te usvojilo Obavijest o stanju sigurnosti na području Grada Belog Manastira za vremensko razdoblje od 01. srpnja do 30. rujna 2017. godine, koju je podnio Ivica Tkalec, načelnik Policijske postaje Beli Manastir.

  Navedeni akti doneseni na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 11/17, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

  Preuzmi /pdf/

  Preuzmi /pdf/

  Rješenje o dodjeli stipendija 2017 – SOCIJALNI

  Rješenje o dodjeli stipendija 2017 – NADARENI

  Rješenje o dodjeli stipendija 2017 – DEFICITARNA

  Rješenje o dodjeli stipendija 2017 – BRANITELJI

  Završetkom građevinskih radova te otvorenjem jaslica završio je projekt „Adaptacija dječjeg vrtića „Cvrčak“ – prenamjena prostora za jasličnu odgojnu skupinu“ koji je trajao od 1.8.2017. do 31.10.2017. Projekt „Adaptacija dječjeg vrtića „Cvrčak“ – prenamjena prostora za jasličnu odgojnu skupinu“ sufinanciran je sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU kroz Program održivog razvoja zajednice u iznosu od 200.000,00 kuna. Ukupna vrijednost projekta iznosi 498.018,94kn, a ostatak se financirao iz vlastitih sredstava Grada Belog Manastira.

  Projektom se nastojala podići razina obrazovnih usluga u cilju zaustavljanja procesa depopulacije i oživljavanja grada Belog Manastira kako bi ga učinili privlačnijim i kvalitetnijim mjestom za život, pogotovo za mlade obitelji. Projektom su stvoreni uvjeti za jasličnu skupinu i trijažu od 63,5m² bruto građevinske površine, obnovljena je zgrada DV Cvrčak čime će se podići životni standard trenutnih i budućih korisnika vrtića sukladno Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe, te se uredio pristup za osobe s invaliditetom i majke s djecom od 37,5m² bruto građevinske površine.

  25

  21

  19

  17

  16

  12

  8

  6

  5

  2

  Preuzimanja:
  Tekst natječaja /pdf/
  Opis poslova /pdf/

  Poziv na intervju