Operativni plan – sustavna deratizacija Grada Belog Manastira

Operativni plan provođenja preventivne deratizacije na području Grada Belog Manastira možete preuzeti ovdje. Operativni plan provedbe preventivne deratizacije kanalizacijskog sustava na području Grada Belog Manastira – proljetni tretman u 2019.g. možete preuzeti...