Promidžbene radionice

U sklopu provedbe projekta “Zaželi pomoć u kući” – Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada, UP.02.1.1.05-0219, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.,...

12. studenoga 2019. godine – Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom

Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira izradio je Nacrt Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga...