Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira izradio je Nacrt Prijedloga Pravilnika izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave kako bi se dodatno uskladilo i uredilo, odnosno noveliralo postupanje za nabavu roba, radova i usluga za potrebe Grada Belog Manastira na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, a osobito kako bi se uredila primjena načela transparentnosti kroz obvezu objava postupaka javnog i ograničenog prikupljanja ponuda na web stranicama Grada Belog Manastira, te kako bi se dodatno uredila izuzeća od primjene javnog i ograničenog prikupljanja ponuda za one predmete nabave za koje je praksa pokazala da nemaju utjecaja na učinkovitost trošenja proračunskih sredstava. Ostale predložene izmjene se odnose na pojednostavljenje i administrativno rasterećenje prilikom provedbe postupaka za što se kroz primjenu Pravilnika pokazala potreba, a koje nisu od utjecaja na primjenu i poštivanje načela javne nabave.

Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave i do 28. studenoga 2019. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: graditeljstvo@beli-manastir.hr .

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.

U obrazloženju Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.

Nacrt Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave možete preuzeti ovdje.

Obrazac za dostavu prijedloga i mišljenja možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću od 02. prosinca 2019. godine možete preuzeti ovdje.