• 24.7°C
  Partly Cloudy

 • Pretraži !

  Nacionalne manjine

  manjine

  Na području Grada Belog Manastira žive pripadnici različitih nacionalnih manjina koje svojim etničkim,jezičnim, kulturnim i vjerskim obilježjima obogaćuju društveni, kulturni i gospodarski život grada. Nacionalne manjine sudjeluju u javnom životu Grada putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te putem udruga koje njeguju jezik, običaje, kulturu i folklor nacionalnih manjina.

  tradicijski korzoPrema popisu stanovništva iz 2011. godine u Gradu Belom Manastiru žive pripadnici 18 nacionalnih manjina od 22 priznate nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, pripadnici nacionalnih manjina čine 40% u ukupnom stanovništvu Grada Belog Manastira.

  Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina propisao je mogućnost izbora vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u cilju ostvarivanja prava na sudjelovanje pripadnika nacionalnim manjina u javnom životu i zastupanju svojih interesa na lokalnoj i regionalnoj razini. Vijeće nacionalne manjine ima status neprofitne pravne osobe, a stječe ga upisom u Registar vijeća nacionalnih manjina kojeg vodi Središnji državni ured za upravu.

  Savjet za nacionalne manjine je autonomno tijelo osnovano na osnovu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Osnovan je s ciljem što učinkovitijeg sudjelovanja nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske, posebice u domeni razmatranja i predlaganja uređivanja i rješavanja pitanja u svezi s ostvarivanjem i zaštitom prava i sloboda nacionalnih manjina.

  Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina


  VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU BELOM MANASTIRU
  Predsjednica: Bojana Vukosavljević
  Zamjenica predsjednice : Svetlana Žarković
  A: Imre Nagya 8, 31300 Beli Manastir
  T: +385 31 705 347

  Na izborima održanim 10.07.2011. godine za člana Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Belom Manastiru izabrani su:
  1. Branimir Bošnjak
  2. Saša Brnjevarac
  3. Bojana Vukosavljević
  4. Stevan Ristić
  5. Bojan Budimir
  6. Svetlana Žarković
  7. Bojana Budimir
  8. Ilija Jasnić
  9. Rajko Knežević
  10. Aleksandra Marjanović
  11. Svetlana Pešić
  12. Nemanja Prekodravac
  13. Milenko Stanić
  14. Jovana Vakanjac
  15. Bojan Tešić

  VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE GRADA BELOG MANASTIRA
  PÉLMONOSTOR VÁROSI MAGYAR KISEBBSÉGI ÖNKORMANYZAT

  Predsjednica: Izabela Agh
  Zamjenik predsjednika : Ružica Joh
  A: A.Cesarca 16, 31300 Beli Manastir

  Na izborima održanim 10.07.2011. godine za člana Vijeća mađarske nacionalne manjine GradaBelog Manastira izabrani su:
  1. Izabela Agh
  2. Šandor Juhas
  3. Janoš Vajzenbah
  4. Ružica Joh
  5. Šandor Varga
  6. Šandor Čaplar
  7. Šandor Bognar
  8. Judita Gerber
  9. Robert Laslo
  10. Tamaš Najbauer
  11. Paula Radić
  12. Zlata Habi
  13. Josip Tibor
  14. Janoš Pauškovic
  15. Ferenc Kovač

  PREDSTAVNIKROMSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU BELOM MANASTIRU
  Stevan Mihajlović
  T: +385 98 868 707

  PREDSTAVNIK NJEMAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU BELOM MANASTIRU
  Oskar Keller
  T: +385 98 988 63 02

  Grad Beli Manastir

   ured-ljudska-prava-manjine