Savjet mladih Grada Belog Manastira

Dobro došli na službenu stranicu Savjeta mladih Grada Belog Manastira.

Savjete mladih osnivaju predstavnička tijela jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, kao svoja savjetodavna tijela, u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život tih jedinica. Zakon o savjetima mladih Sabor je izglasao početkom 2006. godine, u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život. Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi te drugi registrirani oblici organiziranja mladih.

Savjet mladih raspravlja o pitanjima vezanim za mlade, savjetuje Gradsko vijeće o temama vezanim za mlade i skrbi o informiranosti mladih.

Savjet mladih Grada Belog Manastira konstituiran je 22. prosinca 2008. godine i broji devet članova.

Sve Vas koji posjećujete našu stranicu pozivamo na redovito praćenje aktivnosti Savjeta mladih te vas molimo da svojim primjedbama, pohvalama i komentarima potpomognete nas mlade u izradi projekata i provedbi aktivnosti Savjeta mladih Grada Belog Manastira.

Sve dodatne upite možete poslati na mail adresu savjet_mladih@beli-manastir.hr

PROJEKTI
AkTIVNOSTI