• 24.7°C
  Partly Cloudy

 • Pretraži !

  Udruge građana

  Grad Beli Manastir godišnje za djelatnost udruga koje djeluju na području Grada Belog Manastira izdvaja cca 4 % sredstava iz proračuna.

  Djelatnost proizvođačkih udruga
  1. Pčelarska udruga “Baranja”
  2. Udruga uzgajatelja malih životinja
  3. Udruga voćara,vinogradara i vinara “Sv. Križa” Branjin Vrh
  4. Udruženje obrtnika Baranje
  5. Udruga vinogradara,vinara i voćara “Sv. Martin” Beli Manastir
  6. Konjogojska udruga “Baranja”, Branjin Vrh
  7. Udruga za prirodu okoliš i održivi razvoj “Eko-Šumarina”

  Djelatnost udruga u kulturi
  1. HKUD Beli Manastir
  2. MKUD Pelmonostor
  3. SKUD “Jovan Lazić”
  4. RKUD Đelem Đelem
  5. KUD “Montenegro-Montenegrina”
  6. Matica Hrvatska – ogranak Beli Manastir
  7. Društvo “Hrvatska žena” Baranja
  8. Društvo “Hrvatsko srce” Baranja
  9. Društvo “Mađarska katolička žena”
  10. Demokratska zajednica Mađara
  11. Zajednica tehničke kulture
  12. Udruga filatelista i numizmatičara “Antianus”
  13. Zavod za baranjsku povjesnicu
  14. Društvo pisaca Pannon club
  15. Udruga “Praktična žena”
  16. “Klub starina Sv. Martin”, Beli Manastir
  17. Udruga “Lunja”
  18. Gradsko kazališe Beli Manastir
  19. Udruga “Jesen u Baranji”
  20. Baranjsko-rusko društvo prijateljstva
  21. Udruga “Baranjamedija”

  Djelatnost Zajednica športskih udruga
  1. Moto klub Beli Manastir
  2. Baranjska udruga rekreativnih pustolova

  Djelatnost Turističke zajednice
  1.TZ Baranje

  Djelatnost zaštite od požara
  1. Djelatnost Vatrogasne zajednice Baranja

  Djelatnost udruga na području socijalne zaštite
  1. Društvo Naša djeca, Beli Manastir
  2. Dom međugeneracijske solidarnosti “Baranjsko sunce”
  3. Društvo osoba sa invaliditetom “Baranjsko srce”
  4. Udruga osoba sa alergijama i problemima disanja “Alerga”
  5. Matica umirovljenika
  6. Matica umirovljenika “Beli Manastir”
  7. Udruga roditelja poginulih branitelja domovinskog rata
  8. Udruga HVIDR-a, Baranja
  9. Udruga hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata
  10. Udruga hrvatskih branitelja oboljea od PTSP –a
  11. Zakonitost prava, udruga za besplatnu pravnu pomoć
  12. Udruga oboljelih od karcinoma dojke “Mamma Klub”
  13. Udruga antifašističkih boraca
  14. Baranjski civilni centar
  15. Hrvatska gorska služba spašavanja,stanica Osijek
  16. Hrvatski crveni križ-GO Beli Manastir
  17. Udruga P.G.D.I. – info klub Beli Manastir
  18. Mirovna grupa Oaza, Beli Manastir
  19. Udruga Romskog prijateljstva “Luna”
  20. Udruga Roma Grada Belog Manastira- Baranje
  21. Udruga Baranjskih roma
  22. Udruga umirovljenika Grada Belog Manastira
  23. Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora
  24. Zajednica povratnika Hrvatske
  25. Lions klub,Beli Manastir
  26. Udruga “Baranjski leptirići”
  27. Udruga roditelja i djece “Pčelice”, Beli Manastir

  Grad Beli Manastir

   ured-za-udruge