Službene stranice Grada Belog Manastira

Strategija razvoja Grada Belog Manastira

STRATEGIJA RAZVOJA GRADA BELOG MANASTIRA ZA RAZDOBLJE OD 2016. GODINE DO 2020. GODINE Gradsko vijeće Grada Belog Manastira na svojoj 26. sjednici održanoj dana 3. svibnja donijelo je Odluku o izradi Strategije razvoja Grada Belog Manastira za razdoblje od 2016. godine...

Prostorno planska dokumentacija

Za pregled karata potrebno je imati instaliran Autocad viewer koji možete preuzeti ovdje Prostorni plan uređenja Grada Belog Manastira PPUG Beli Manastir Usvojeni plan, 03.07.2006. PDF Karte Općine Korištenje i namjena prostora DWF Promet DWF Pošta i telekomunikacije...

JAVNOST RADA

JAVNOST RADA Rad Gradskog vijeća, gradonačelnika i upravnih tijela Grada je javan osim u slučajevima predviđenim Poslovnikom, kada je javnost isključena. Javnost rada navedenih gradskih tijela osigurava se: – javnim održavanjem sjednica, – izvješćivanjem o radu putem...