• Financijski izvještaj Centar za kulturu za 2017.godinu.

  preuzmi /pdf/

  Bilješke uz financijski izvještaj – preuzmi /pdf/

  preuzmi /pdf/

  Bilješke uz financijski izvještaj – preuzmi /pdf/

  preuzmi /pdf/

   

  Bilješke uz financijski izvještaj – preuzmi /pdf/

  Preuzmi /pdf/

  Financijski izvještaji za 2015 godinu


  Financijski izvještaji za 2014 godinu