• Nacrt prijedloga procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Belog Manastira

  Pdf poveznicu preuzmite ovdje.

   

  10. travnja 2018. godine

  Grad Beli Manastir se nalazi u postupku donošenja Plana gospodarenja otpadom Grada Belog Manastira za razdoblje 2017.-2022. godine kako bi ispunio obvezu propisanu člankom 21. i 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13 i 73/17). U tu svrhu, stručni izrađivač (IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. Zagreb) je izradio Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Belog Manastira za razdoblje 2017.-2022.  Donošenjem Plana gospodarenja otpadom Grada Belog Manastira za razdoblje 2017.-2022. Grad Beli Manastir će u potpunosti uskladiti svoje postupanje u oblasti gospodarenja otpadom sa Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 130/05), kao planskim dokumentom koji propisuje smjernice i Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, koji kao provedbeni dokument Strategije, propisuje obvezu izrade planova gospodarenja otpadom. U Republici Hrvatskoj na snazi je i Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine („Narodne novine“, broj 3/17) s kojim se usklađuju planovi gospodarenja otpadom nižeg reda, tj. jedinica lokalne samouprave, pa tako i Grada Belog Manastira. Plan gospodarenja otpadom Grada Belog Manastira za razdoblje 2017.-2022. se temelji na društvu usmjerenom na reciklažu i sljedećim prioritetima:

  • sprječavanje nastajanja otpada,
  • priprema za ponovnu uporabu,
  • recikliranje,
  • ponovno korištenje (oporaba)
  • zbrinjavanje ostatnog otpada.

   

  Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Belog Manastira za razdoblje 2017.-2022. i zaključno s 11. svibnja 2018. godine dostavi svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe o istom putem priloženog obrasca na e-mail: graditeljstvo@beli-manastir.hr ili putem pošte na adresu: Grad Beli Manastir, Ulica kralja Tomislava 53, 31300 Beli Manastir.

  Po isteku roka za dostavu mišljenja, prijedloga i primjedbi gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada Belog Manastira za razdoblje 2017.-2022. koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.

  U obrazloženju Prijedloga Plana gospodarenja otpadom Grada Belog Manastira za razdoblje 2017.-2022.  bit će sadržan i sažetak o provedenom sudjelovanju javnosti u postupku izrade istog.

  Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Belog Manastira za razdoblje 2017.-2022. možete preuzeti ovdje.

  Obrazac sudjelovanja javnosti u postupku izrade Plana gospodarenja otpadom Grada Belog Manastira za razdoblje 2017.-2022. možete preuzeti ovdje.

   

  9. veljače 2018. godine

  Služba gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Belog Manastira izradila je Nacrt Prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Belog Manastira radi usklađivanja sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 123/17). Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Belog Manastira i do 11. ožujka 2018. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: zdenko@beli-manastir.hr.

  U obrazloženju Prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Belog Manastira bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.

  Nacrt Prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Belog Manastira možete preuzeti ovdje.

  Pročišćeni tekst Statuta Grada Belog Manastira možete pronaći ovdje.

  Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću pdf

   

  7. veljače 2018. godine

  Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti izradio je prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Belog Manastira radi usklađivanja sa Zakonom o izmjenama  Zakona o lokalnim porezima (“Narodne novine”, broj 101/17). Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Belog Manastira i do 7. ožujka 2018. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: ljubomir@beli-manastir.hr .

  Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Belog Manastira Manastira koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.

  U obrazloženju prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Belog Manastira bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.

  Nacrt Prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Belog Manastira možete preuzeti ovdje.

  Važeću Odluku o gradskim porezima  Grada Belog Manastira koja je objavljena u Narodnim novinama RH broj 65/17 te u Službenom glasniku Grada Belog Manastira broj 6/17, možete pronaći ovdje.

  Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću pdf

   

  29. prosinca 2017. godine

  Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira izradio je Nacrt Prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s tom javnom uslugom kako bi se uskladilo i uredilo postupanje vezano za javnu uslugu prikupljanja otpada sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13 i 73/17) i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“, broj 50/17) na području Grada Belog Manastira.
  Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s tom javnom uslugom i do 28. siječnja 2018. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: graditeljstvo@beli-manastir.hr .
  Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s tom javnom uslugom koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.
  U obrazloženju Prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s tom javnom uslugom bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.
  Nacrt Prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s tom javnom uslugom možete preuzeti ovdje.

  23. listopada 2017. godine

  Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira izradio je Nacrt Prijedloga Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi kako bi se uskladilo i uredilo postupanje vezano za obračun komunalne naknade s podizanjem nivoa uređenosti Grada Belog Manastira.
  Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi i do 22. studenoga 2017. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: graditeljstvo@beli-manastir.hr.
  Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.
  U obrazloženju Prijedloga Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.
  Nacrt Prijedloga Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi možete preuzeti ovdje

  02. lipnja 2017. godine

  Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira izradio je Nacrt Prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave kako bi se uskladilo i uredilo postupanje za nabavu roba, radova i usluga za potrebe Grada Belog Manastira na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi.
  Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave i do 3. srpnja 2017. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: graditeljstvo@beli-manastir.hr

  Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.
  U obrazloženju Prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.
  Nacrt Prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave možete preuzeti
  ovdje

  Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću pdf

  02. lipnja 2017. godine

  Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira izradio je Nacrt Prijedloga Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova kako bi se uskladilo i uredilo obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Belog Manastira, a osobito dimnjačarsko područje, način obavljanja dimnjačarskih poslova, rokovi obvezne kontrole i čišćenja dimovodnih objekata i uređaja za loženje, nadzor nad obavljanjem dimnjačarskih poslova kao i druga pitanja u vezi s obavljanjem dimnjačarskih poslova.

  Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova i do 3. srpnja 2017. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: graditeljstvo@beli-manastir.hr

  Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.

  U obrazloženju Prijedloga Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.

  Nacrt Prijedloga Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova možete preuzeti ovdje.

  Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću pdf

   
  04. travnja 2017. godine

  Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti Grada Belog Manastira izradio je Nacrt Prijedloga Odluke o gradskim porezima Grada Belog Manastira kako bi se ista uskladila s Zakonom o lokalnim porezima (Narodne novine broj: 115/16).

  Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Odluke o gradskim porezima Grada Belog Manastira i najkasnije do 04. svibnja 2017. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: sonja@beli-manastir.hr ili ljubomir@beli-manastir.hr.

  Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Odluke o gradskim porezima Grada Belog Manastira, koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.

  U obrazloženju Prijedloga Odluke o gradskim porezima bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.

  Nacrt Prijedloga Odluke o gradskim porezima možete preuzeti ovdje.

   

  4. prosinca 2015. godine

  Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira radi velikog broja pritužbi građana izradio je Nacrt Prijedloga Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova kako bi se uredilo obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Belog Manastira, a osobito dimnjačarsko područje, način obavljanja dimnjačarskih poslova, rokovi obvezne kontrole i čišćenja dimovodnih objekata i uređaja za loženje, nadzor nad obavljanjem dimnjačarskih poslova kao i druga pitanja u vezi s obavljanjem dimnjačarskih poslova.
  Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova i do 10. prosinca 2015. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: graditeljstvo@beli-manastir.hr .
  Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.
  U obrazloženju Prijedloga Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.
  Nacrt Prijedloga Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova možete preuzeti ovdje

   

  4. prosinca 2015. godine

  Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira izradio je Nacrt Prijedloga Odluke o autotaksi prijevozu kako bi se uredili uvjeti, organizacija i način obavljanja autotaksi prijevoza, cjenik usluga autotaksi prijevoza, autotaksi stajališta i način njihova korištenja, te posebni uvjeti koje moraju ispunjavati vozači i vozila s kojima se obavlja autotaksi prijevoz na području Grada Belog Manastira.
  Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Odluke o autotaksi prijevozu i do 10. prosinca 2015. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: graditeljstvo@beli-manastir.hr .
  Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.
  U obrazloženju Prijedloga Odluke o autotaksi prijevozu bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.
  Nacrt Prijedloga Odluke o autotaksi prijevozu možete preuzeti ovdje.

  4. rujna 2015. godine

  Služba gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Belog Manastira izradila je Nacrt Prijedloga Statutarne Odluke o izmjenama Statuta Grada Belog Manastira na inicijativu vijećnika Gradskog vijeća Grada Belog Manastira. Nacrt Prijedloga Statutarne Odluke o izmjenama Statuta Grada Belog Manastira napravljen je na način da se brišu odredbe koje se odnose na mjesnu samoupravu, kako se ne bi morali provoditi izbori za istu. Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Statutarne Odluke o izmjenama Statuta Grada Belog Manastira i do 11. rujna 2015. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: andreja@beli-manastir.hr .
  U obrazloženju Prijedloga Statutarne Odluke o izmjenama Statuta Grada Belog Manastira bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.

  Nacrt Prijedloga Statutarne Odluke o izmjenama Statuta Grada Belog Manastira možete preuzeti ovdje.

  Pročišćeni tekst Statuta Grada Belog Manastira možete pronaći ovdje.

  3. rujna 2015. godine

  Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira izradio je Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnom redu kako bi se propisao komunalni red na području Grada Belog Manastira, mjere za njegovo provođenje i kazne za prekršaje počinjene nepridržavanjem istih, odnosno radi usklađenja trenutno važećeg propisa s pozitivnim zakonskim propisima i zahtjevima sadašnjice.

  Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnom redu i do 11. rujna 2015. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: graditeljstvo@beli-manastir.hr.
  Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Odluke o komunalnom redu koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.
  U obrazloženju Prijedloga Odluke o komunalnom redu bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.

  23.10.2017

  Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnom redu možete preuzeti ovdje.

  23.11.2017

  Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću /pdf/

  23.02.2018.

  Izvješće o radu za 2017. godinu

   

   

  GRADSKO VIJEĆE GRADA BELOG MANASTIRA

  objavljuje Javni poziv

  za

   

  ISTICANJE KANDIDATURA ZA ČLANOVE I ZAMJENIKE ČLANOVA

  SAVJETA MLADIH GRADA BELOG MANASTIRA

   

  Savjet mladih Grada Belog Manastira je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Belog Manastira koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.

  U Savjet mladih Grada Belog Manastira bira se 7 članova sa 7 zamjenika članova, koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjet imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života i prebivalište ili boravište na području Grada Belog Manastira, i to na mandat od tri godine.

  Kandidature za članove Savjeta i njihove zamjenike ističu udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih. Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih ona mora biti skupina od najmanje 30 mladih.

  Svi podaci o predlagateljima, uvjetima za isticanje kandidatura, opisu postupka izbora, rokovima za prijavu i rokovima u kojima će biti provedena provjera zadovoljavanja formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te izbor članova i zamjenika članova Savjeta, ovlaštenom tijelu kojem se predaju kandidature, mjestu predaje i potrebnoj dokumentaciji nalaze se u tekstu javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira koji možete pročitati ⇓ niže ili preuzeti ovdje.

   

   

   

  Preuzimanje dokumentacije

   

   

   

  Svečano potpisivanje ugovora o financiranju projekata i programa udruga za 2018. godinu održat će se u četvrtak, 5. travnja 2018. godine, u 10 sati, u maloj vijećnici Grada Belog Manastira, Kralja Tomislava 53. Molimo da na potpisivanje dođe osoba ovlaštena za zastupanje udruge te da ponese službeni pečat.

  Udruge kojima su odobrena manja sredstva od traženih moraju prethodno uskladiti prijavne obrasce s iznosom odobrenih sredstava. Ovim putem pozivamo sve predstavnike udruga koje još nisu uskladile prijavne obrasce da se, radi usklađivanja, jave najkasnije do srijede, 4. travnja 2018. godine, u Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti, soba 233. Udruge koje ne usklade prijavne obrasce s iznosom odobrenih sredstava neće moći potpisati ugovor.

  Poštovani sugrađani,
  želim Vam u ime Gradske uprave
  Grada Belog Manastira
  Sretan i blagoslovljen Uskrs!

  Vaš Gradonačelnik
  Tomislav Rob

  sretan Uskrs

  21. ožujka 2018. godine

  Predsjednik Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Igor Franjić sazvao je 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za srijedu 28. ožujka 2018. godine u 13,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Gradske uprave Grada Belog Manastira, a poziv za sjednicu možete preuzeti ovdje.

   

  WWF, svjetska nevladina organizacija za zaštitu prirode, 12. godinu za redom u cijelom svijetu organizira „Sat za planet Zemlju“. Inicijativa podrazumijeva da kućanstva i tvrtke, svi građani svijeta, 24. ožujka u 20:30 sati isključe svjetla na jedan sat sa ciljem podizanja svijesti o klimatskim promjenama, prekomjernoj potrošnji zemljinih resursa i ekološkim problemima općenito.
  Akcija je pokrenuta u Australiji 2007. godine, kada je više od dva milijuna kućanstava sudjelovalo u „Satu za planet Zemlju“, da bi se idućih godina pridružili i brojni gradovi u svijetu. Prošle godine u akciji je sudjelovalo više od 7000 gradova i mjesta u 187 zemalja svijeta sa stotinama milijuna sudionika na svih sedam kontinenata.
  Hrvatska je prošle godine pridonijela akciji s ugašenim znamenitostima u 70 gradova, uključujući dubrovačke Zidine, pulsku Arenu, splitsku Rivu, cijelu makarsku rivijeru te Zagrebačku katedralu. Ove godine priključio se i grad Beli Manastir.
  Pozivamo vas da se ponovno pridružite akciji te da ugasite javnu rasvjetu u središtu vašeg grada!

  Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje udruga 2018

  Odluka o izmjeni odluke o raspodjeli financijskih sredstava 2018

  Grad Beli Manastir poziva Vas na radni sastanak na temu budućih zajedničkih prijava na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava, odnosno projekata u kojima ćete vi biti prijavitelj, a Grad Beli Manastir partner ili suradnik.
  Cilj sastanka je zajednički dogovor oko procedure prijave i provedbe gore navedenih projekata. Naime, u dosadašnjoj praksi ta procedura nije bila ujednačena te mogućnosti nisu bile jednake za sve potencijalne prijavitelje.
  Kako bismo u budućnosti izbjegli takve situacije, predlažemo radni sastanak u utorak (13. ožujka 2018. godine) u 14:00 sati u Maloj vijećnici Grada Belog Manastira, Kralja Tomislava 53. u Belom Manastiru
  Za potvrdu dolaska, najkasnije do 11. ožujka 2018. godine u 18:00h, molimo ispunite online PRIJAVNICU

  Nadamo se budućoj uspješnoj suradnji.

  Dopis radni sastanak

   

  REPUBLIKA HRVATSKA

  OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

  GRAD BELI MANASTIR

  Upravni odjel za graditeljstvo i

  stambeno-komunalne poslove

  Povjerenstvo za provedbu

  postupka oglasa

   

  KLASA: 112-03/18-01/01

  URBROJ: 2100/01-02-01-18-5

  Beli Manastir, 6. ožujka 2018. godine

   

   

  Temeljem članka 20. stavak 4., a u svezi članka 29. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa utvrđuje

   

  LISTU KANDIDATA

   

  prijavljenih na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice u Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira (objavljen na Burzi rada, Hrvatski zavod za zapošljavanje 20. veljače 2018. godine) za radno mjesto višeg referenta/ice za upravne i imovinsko-pravne poslove – 1 izvršitelj/ica, koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, i to:

   

  1. Ivana Mamuzić, Beli Manastir, Šećeranska ulica 32
  2. Bojana Dorić, Bolman, Save Kovačevića 65
  3. Dubravka Babić, Beli Manastir, Ulica Jerka Zlatarića 21
  4. Vedrana Jelić, Belišće, Ljudevita Posavskog 48

   

  Lista kandidata je zaključena s rednim brojem četiri (4).

   

   

  ____________________________________________________________________________________

   

   

  Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa, putem web-stranice i oglasne ploče Grada Belog Manastira, imenovanim kandidatima upućuje

   

  POZIV

  na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

   

              Pozivaju se kandidati s liste kandidata koji su se prijavili na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice u Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira (objavljen na Burzi rada, Hrvatski zavod za zapošljavanje 20. veljače 2018. godine) za radno mjesto višeg referenta/ice za upravne i imovinsko-pravne poslove – 1 izvršitelj/ica, da pristupe dana 13. ožujka 2018. godine (utorak) u 10:00 sati, u vijećnicu Gradske uprave Grada Belog Manastira  na adresi Grad Beli Manastir, Ulica kralja Tomislava 53, I. kat, Beli Manastir, kako bi se provela prethodna provjera znanja i sposobnosti (testiranje).

   

  Naziv tijela koje provodi prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (testiranje i intervju): Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa Upravnog odjela za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira.

   

   

   

  Testiranje kandidata:

  Testiranje se sastoji od provjere znanja iz pravnih izvora objavljenih na web-stanicama Grada Belog Manastira (www.beli-manastir.hr) dana 20. veljače 2018. godine.

  Testiranje se provodi prema pravilima objavljenim na web-stanicama Grada Belog Manastira (www.beli-manastir.hr) dana 20. veljače 2018. godine.

  Testiranje će trajati 60 minuta.

  Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na oglas o čemu će dobiti pisanu obavijest. Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu.

  Kandidat koji ne bude mogao dokazati identitet, neće moći pristupiti testiranju.

  Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena testiranja.

  Tijekom održavanja provjere znanja (testiranja) kandidati se neće moći koristiti literaturom i bilješkama, napuštati prostorije i/ili služiti se mobitelom, kao ni razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata. Kandidati koji se budu ponašali suprotno od navedenog udaljit će se s testiranja i njihov se rezultat neće bodovati.

   

  Kandidati koji na testiranju ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

   

  Kandidatima koji na testiranju ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti, uputit će s poziv na razgovor (intervju) objavom na web stranici Grada Belog Manastira www.beli-manastir.hr nakon utvrđivanja rezultata pismene provjere znanja. Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testovi.

   

  Troškove dolaska i prisustvovanja na testiranju/razgovoru snosi svaki kandidat/kandidatkinja.

   

  Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

   

  Povjerenstvo dostavlja rang-listu kandidata pročelniku Upravnog odjela za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira koji donosi rješenje o prijmu u službu.

   

  Rješenje o prijmu u službu bit će dostavljeno svim kandidatima/kandidatkinjama koji su pristupili testiranju.

   

  Prije donošenja rješenja o prijmu, pozvat će se izabranog kandidata/kandidatkinju da predoči izvornike ili ovjerene preslike isprava dostavljenih na oglas, a koje su istim oglasom tražene kao preslike

   

  Prije donošenja rješenja o rasporedu, pozvat će se izabranog kandidata/kandidatkinju da dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, a ako ne dostavi uvjerenje, smatrat će se da je odustao od prijma u službu.

   

                                                                                                                                                                                                                                                   Povjerenstvo za provedbu

                                                                                                                                                                                                                                                                       postupka oglasa

   


  Dostaviti:

  1. www.beli-manastir.hr
  2. Oglasna ploča Grada Belog Manastira
  3. Arhiv.-

  .

   

  preuzmi /pdf/

  Bilješke uz financijski izvještaj – preuzmi /pdf/

  preuzmi /pdf/

  Bilješke uz financijski izvještaj – preuzmi /pdf/

  Udruga Alerga i Povjerenstvo za ravnopravnost spolova grada Belog Manastira ove su godine zajednički obilježili Dan borbe protiv vršnjačkog nasilja, poznat kao Dan ružičastih majica. U prostorijama Udruge organizirane su aktivnosti u kojima su sudjelovali učenici 8. c razreda OŠ Dr. Franje Tuđmana iz Belog Manastira, a koje je vodila Mirela Kotromanović, dopredsjednica udruge Alerga. Podršku u realizaciji aktivnosti pružila je Jadranka Sabljak, ravnateljica OŠ Popovac i gradska vijećnica, Nina Fabijanac, predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova. U aktivnostima je sudjelovala i zamjenica gradonačelnika Ivana Bandov Paulić. Ispred Odjela prevencije PU Osječko-baranjske, Robert Škorvaga održao je predavanje na temu prepoznavanja i reagiranja na vršnjačko nasilje. Grad Beli Manastir podržao je održavanje ovih aktivnosti kupovinom 38 ružičastih majica Centra za edukaciju i prevenciju nasilja koje su poklonjene učenicima sudionicima i volonterima. Na taj se način dala podrška radu Centru za edukaciju i prevenciju nasilja i poslala jasna poruka da se protiv vršnjačkog nasilja treba boriti suradnjom, prijateljstvom i razumijevanjem.

  IMG_20180228_092756_resized_20180228_104716030 (002)
  IMG_20180228_092232_resized_20180228_104716535 (002)
  IMG_20180228_083059_resized_20180228_104714012 (002)
  IMG_20180228_081914_resized_20180228_104715028 (002)
  IMG_20180228_080817_resized_20180228_104713527 (002)
  IMG_20180228_080655_resized_20180228_104715512 (002)
  IMG_20180228_080228_resized_20180228_104714508 (002)
  IMG_20180228_075444_resized_20180228_104712903 (002)

  31.08.2017.

  Savjet mladih Grada Belog Manastira na svojoj 11. sjednici održanoj dana 31.
  kolovoza 2017. godine donio je Program rada za 2018. godinu.

  Zaklada Slagalica i Grad Beli Manastir pozivaju sve zainteresirane građane na predstavljanje programa „Aktivni u zajednici“ koje će se održati dana 13. ožujka 2018. godine u 15 sati u prostorijama Male vijećnice u zgradi Gradske uprave, na adresi Kralja Tomislava 53.

  Grad Beli Manastir je temeljem Javnog poziva odabran za provedbu programa „Aktivni u zajednici“, a cilj kojeg je povećati društveni kapital. U suradnji s građanima, organizacijama, poduzetnicima i raznim drugim dionicima pojedine lokalne zajednice želimo riješiti konkretni problem koji su sami dionici istaknuli kao prioritet rješavanja za njihovu zajednicu, te potaknuti sve zainteresirane na suradnju, kreativnost i zajedničko djelovanje.

  Ovo je tek prva od niza aktivnosti koje će se provoditi u sklopu ovog programa. Pozivamo Vas da nam se pridružite na predstavljanju, postavite pitanja i saznate sve što Vas zanima, jer… aktivna zajednica nije netko drugi, aktivna zajednica ste Vi!

  Sudjelovanje je besplatno, radi što kvalitetnije odrade radionice bilo bi nam drago da svoj dolazak potvrdite na e-mail info@zaklada-slagalica.hr ili na telefon 031/213-255

  Beli Manastir

  preuzmi /pdf/

   

  Bilješke uz financijski izvještaj – preuzmi /pdf/

   

  Opis poslova i podaci o plaći, sadržaj i način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata po Oglasu za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira

   

  viši referent/ica za upravne i imovinsko-pravne poslove (III. kategorija) – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice

  OPIS POSLOVA:

  • sudjeluje u pripremi materijala za sjednice Gradskog vijeća
  • sudjeluje u upravnim postupcima i radnjama iz djelokruga Upravnog odjela
  • sudjeluje u rješavanju oslobođenja od komunalne naknade
  • sudjeluje u rješavanju u upravnim stvarima po pitanju socijalne skrbi iz nadležnosti Upravnog odjela – mjesečnog podmirivanja troškova stanovanja, subvencije pogrebnih usluga, oslobođenja od plaćanja troškova priključenja
  • sudjeluje u obavljanju poslova vezano za zakup poslovnih prostora, najam stanova, te zakup, prodaju i ostale načine raspolaganja gradskim nekretninama
  • sudjeluje u provedbi postupaka javne nabave
  • sudjeluje u obavljanju administrativno tehničkih poslova javne nabave
  • sudjeluje u izradi odgovarajućih izvješća vezanih uz javnu nabavu
  • sudjeluje u provođenju postupaka davanja koncesija
  • sudjeluje u provođenju postupaka ugovornog povjeravanja poslova iz djelokruga komunalnog gospodarstva
  • uključuje se u pripremu, realizaciju i praćenje projekata Grada u programima vezanim uz EU fondove i druge izvore financiranja
  • vodi i ažurira registar nekretnina
  • vodi evidenciju stambenog fonda i postupke vezano za stambenu problematiku
  • sudjeluje u provođenju postupaka prijma službenika u Upravni odjel
  • vrši očevid na terenu radi ažuriranja i provjere matičnih podataka u evidencijama
  • po potrebi vrši neposrednu dostavu upravnih i drugih akata sukladno Zakonu o općem upravnom postupku
  • radi na zajedničkoj bazi podataka
  • vodi evidenciju poslovnih prostora i stanova kojima gospodari Grad
  • izdaje potvrde tijelima i građanima iz službenih evidencija Upravnog odjela
  • vodi evidenciju o zaprimljenim i otpremljenim dokumentima Upravnog odjela, arhivira predmete, sređuje arhivu Upravnog odjela
  • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika

   

  PODACI O PLAĆI

  Osnovna vrijednost boda (za koeficijent 1) iznosi 3.850,00 kuna. Osnovni koeficijent za radno mjesto višeg stručnog suradnika je 1,85. Iznos plaće čini umnožak koeficijenta i osnovne vrijednosti boda uvećan za 0,5% za svaku godinu radnog staža. Dobiveni iznos predstavlja plaću u bruto iznosu.

   

  Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata:

  Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete postupka oglasa provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na oglas. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju iz svakog dijela provjere. .

  Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje

  OPĆI DIO:
  • (1.1.) Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14)
  • (1.2.) Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01– vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst)

  • (2.1) Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09)
  • (2.2.) Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 7/09)

  POSEBNI DIO:
  • (3).Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 – Zakon o vodama, 49/11 i 84/11 – Zakon o cestama, 90/11 – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, 144/12, 56/13 – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, 94/13 – Zakon o održivom gospodarenju otpadom,  153/13 – Zakon o gradnji, 147/14 i 36/15 – Zakon o pogrebničkoj djelatnosti)
  • (4.1.) Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13)

  • (4.2.) Zakon o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13)
  • Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 – Zakon o gradnji, 78/15 i 12/18)
   • Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13 i 73/17)Pravila testiranja:
   a) po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta,
   b) po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatu će biti dodijeljena pitanja kao i obavijest u kojem vremenu ih treba odgovoriti,
   c) za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova; smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su iz svakog dijela provjere znanja ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju; s kandidatima koji uspješno polože testove provesti će se intervju (razgovor)
   d) za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
   • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
   • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
   • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
   • razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.
   e) ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

   

  Pozivanje na testiranje:
  Poziv na testiranje s imenima kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete postupka oglasa s kojima će se provesti testiranje, naznakom mjesta i vremena održavanja testiranja bit će objavljen na web stranici Grada Belog Manastira www.beli-manastir.hr ,  te na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Belog Manastira, Beli Manastir, Ulica kralja Tomislava 53, najmanje 5 (pet) dana prije testiranja.

  Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

   

  KLASA: 112-03/18-01/01

  URBROJ: 2100/01-02-01-18-2

  Beli Manastir, 19. veljače 2018. godine

   

  UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO

  I STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE

  GRADA BELOG MANASTIRA

  16.2.2018. godine svečano je otvoreno gradilište u Branjinom Vrhu za projekt Uređenja doma Branjin Vrh. Na otvaranju gradilišta su uz gradonačelnika Tomislava Roba sudjelovali i župan OBŽ Ivan Anušić, ravnatelj SAFU Tomislav Petric, voditeljica IP-a Kornelija Pacanović Zvečevac, voditelj projekta Petar Tokić te predstavnici izvođača, nadzora i ostali članovi tima. Ukupna vrijednost projekta iznosi 7.079.000,00 kn, dok radovi na samoj rekonstrukciji iznose 6.499.124,79 kn, a rok završetka radova predviđen je za 31.12.2018.

  Glavni projektant Uređenja doma Branjin Vrh je Maris Širinić, mag.ing.aedif., Planum projekt d.o.o. Beli Manastir, stručni nadzor: Valentino Liović, mag.ing.aedif., Planum projekt d.o.o. Beli Manastir, a izvođač radova MASSA d.o.o., Osijek.

  Opći cilj projekta uređenja doma u Branjinom Vrhu ima dvije dimenzije: prostornu – osigurati potrebnu infrastrukturu javnim funkcijama područja i društvenu – grad u funkciji zaštite i stvaranja novih mogućnosti za sve osjetljive skupine. Specifični cilj projekta je formiranje jedinstvenog prostora za potrebite skupine: predškolsku djecu, djecu s poteškoćama u razvoju i udruge civilnog društva.

  Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Europski socijalni fond kroz Operativni program konkurentnost i kohezija, Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda.

  DSC00672

  DSC00673

  DSC00674

  DSC00678

  DSC00682

  DSC00685

  DSC00686

  preuzmi pdf

  1. siječnja 2018. godine

  Dana 31. siječnja 2018. godine održana je 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 14,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

   

  Gradsko vijeće donijelo je Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom.

   

  Isto tako, Gradsko vijeće je donijelo Odluku o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi i Odluku o dodjeli sredstava Proračuna Grada Belog Manastira političkim strankama, te je dalo suglasnosti gradonačelniku na sklapanje ugovora u postupcima nabave sukladno Planu nabave Grada Belog Manastira za 2018. godinu.

   

  Na istoj sjednici Gradsko vijeće usvojilo je Obavijest o stanju sigurnosti na području Grada Belog Manastira za vremensko razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2017. godine, koju je podnio Ivica Tkalec, načelnik Policijske postaje Beli Manastir.

   

   

  Navedeni akti doneseni na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 1/18, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

  Godisnje_izvjesce

  Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017

  Hrvatske šume, obavijest građanima – Skrećemo Vam pažnju da je u tijeku tzv. proljetni kritični period od izbijanja šumskih požara. Tlo u šumi je prekriveno suhim listincem, prizemno zeljasto rašće tek se mjestimično počinje javljati, a šumske čistine i livade su prekrivene suhom travom.
  Sve to, uz porast temperature zraka te učestalost suhih, proljetnih vjetrova, stvara povoljne uvjete za nastanak i brzo širenje šumskih požara. Glavni uzrok dosadašnjih šumskih požara na našem području je nepažljivo i neodgovorno paljenje korova na njivama kao i neodgovorno paljenje vatre u šumi.
  1. Paljenje korova, kukuruzišta i strništa zabranjeno je na udaljenosti manjoj od 200 metara od ruba šume/ Zakon o šumama NN br. 79/15
  2. Zabranjeno je loženje otvorene vatre u šumi, osim na mjestima koje odobri Šumarija, uz poduzimanje odgovarajućih mjera zaštite/Zakon o šumama NN br. 79/15
  Podržavanjem ovih mjera od strane građana bitno će se smanjiti mogućnost izbijanja šumskih požara.

  Preuzmi pdf

  Preuzmi /pdf/

  Preuzmi
  Tekst natječaja /pdf/
  Opis poslova /pdf/

  Dana 8. siječnja 2018. godine održana je 1. sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 11,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

  Nakon rasprave i dogovora oko planiranih aktivnosti, jednoglasno je usvojen Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za 2018. godinu, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira i građani se mogu upoznati s istim na sljedećem linku:

  Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za 2018. godinu

  Za preuzimanje:

  Tekst natječaja i upute za prijavitelje

  Odluka o načinu raspodjele sredstava /pdf/

  Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga /pdf/

  Upute za prijavitelje /pdf/

  Obrasci za prijavu

  Obrazac opisa programa ili projekta /doc/

  Obrazac proračuna /xls/

  Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja /doc/

  Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu /xls/

  Procjena kvalitete i ugovor o financiranju (primjeri)

  Obrazac za procjenu kvalitete prijave /doc/

  Ugovor o financiranju /doc/

  Obrasci za izvještavanje

  Obrazac opisnog izvještaja projekta /doc/

  Obrazac financijskog izvještaja projekta /xls/

  Savjetovanje za prijavitelje, 12. 01. 2018.

  Savjetovanje za udruge koje se žele prijaviti na natječaj održati će se u petak, 12. siječnja 2018. godine, u 17 sati u maloj vijećnici Grada Belog Manastira, Kralja Tomislava 53.

  Dana 18. prosinca 2017. godine održana je 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 10,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

  Gradsko vijeće donijelo je Odluku o trećim izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2017. godinu sa projekcijom za 2018. i 2019. godinu.

  Isto tako, Gradsko vijeće je donijelo Odluku o izmjeni Odluke o darovanju nekretnine u vlasništvu Grada Belog Manastira u k.o. Beli Manastir Republici Hrvatskoj u svrhu izgradnje višestambene zgrade, Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Grada Belog Manastira u 2017. godini, te prenijelo u vlasništvo vozilo M2-autobus, registarske oznake BM 666-AK, marka i tip Mercedes Sprinter 416 D, Baranjskoj čistoći d.o.o. Beli Manastir, bez naknade.

  Na istoj sjednici Gradsko vijeće usvojilo je izvješća gradonačelnika Tomislava Roba o utrošku tekuće proračunske pričuve za listopad i studeni 2017. godine, kao i Izvješća o obavljanju određenih poslova kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara na području Grada Belog Manastira Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Belog Manastira i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Branjin Vrh.
  Gradsko vijeće nije prihvatilo Izvješće o radu i financijskom poslovanju trgovačkog društva Baranjski vodovod d.o.o. Beli Manastir u 2016. godini.

  Navedeni akti doneseni na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 12/17, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

  Preuzmi /pdf/

  čestitka

  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organiziralo je 21.12.2017. godine informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje za otvoren poziv dodjele bespovratnih sredstava za razvoj poduzetništva u gradu Belom Manastiru.
  Cilj radionice bio je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje o ciljevima i kriterijima Poziva te procedurama za prijavu i postupak dodjele bespovratnih sredstava u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava „Razvoj poduzetništva u gradu Belom Manastiru“.
  Svrha samog Poziva je podrška procesu jačanja gospodarske aktivnosti i poboljšanja konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva na području grada Belog Manastira, a ukupna alokacija sredstava za razvoj poduzetništva u Belom Manastiru iznosi 4.250.000,00 kn.
  Sredstva će se dodjeljivati kroz potpore male vrijednosti od 30.000,00 do 500.000,00 kuna po prijavitelju za mikro, mala i srednja poduzeća, a maksimalan intenzitet potpore koji se može dodijeliti po de minimis potpori iznosi 85%.

  DSC00573

  DSC00574

  DSC00575

  DSC00576

  DSC00577

  DSC00578

  DSC00579

  DSC00580

  DSC00581

  DSC00582

  DSC00583

  DSC00584

  Grad Beli Manastir potpisao je stipendijske ugovore s 20 studenata za 4 natječaja ( studentima koji su sami stradalnici ili djeca stradalnika Domovinskog rata, studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, nadarene studente i studente s osnova socijalnog statusa).
  U odnosu na prošlu akademsku godinu, broj novopotpisanih stipendijskih ugovora povećan je s 15 na 20.
  Zajedno s ugovorima o stipendijama iz prethodnih akademskih godina, Grad Beli Manastir će u akademskoj godini 2017./2018. stipendirati 41 studenta.

  DSC00567

  DSC00563

  DSC00562

  DSC00561

  DSC00560

  DSC00557

  DSC00556

  DSC00555

  Zbog velikog interesa građana, Grad Beli Manastir i Zajednica športskih udruga grada Belog Manastira organiziraju školu klizanja za djecu uzrasta od 5 godina u sklopu otvorenog klizališta na gradskom trgu u Belom Manastiru.

  Škola klizanja biti će besplatna za svu djecu, a održavati će se su sljedećim terminima:
  21.12.2017. od 10.00 do 13.00 sati
  22.12.2017. od 10.00 do 13.00 sati
  23.12.2017. od 10.00 do 13.00 sati
  24.12.2017. od 10.00 do 13.00 sati
  31.12.2017. od 10.00 do 13.00 sati

  Školu klizanja moguće je organizirati i u skupinama. Ukoliko želite prijaviti skupinu za školu klizanja molimo vas da se prethodno najavite kontakt osobi: Ružica Bartolić, Baranjska čistoća d.o.o., telefon: 099/312 54 72. Pojedinačni polaznici mogu doći bez prethodne najave.

  Školu klizanja voditi će Teodor Šteter, profesor kineziologije, specijalnost klizanja i hokeja na ledu, kontakt telefon: 098/ 901 59 34

  Grad Beli Manastir, 31.12.2017. godine po prvi puta organizira i dječji doček Nove 2018. godine na gradskom trgu u 12.00 sati. Doček će se održati na otvorenom klizalištu uz prigodan program.
  Veselimo se vašem dolasku!

  Rješenje o izmjeni – B

  Rješenje o izmjeni – D

  Preuzmi /pdf/

  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organizira informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje za otvoren poziv dodjele bespovratnih sredstava za razvoj poduzetništva u gradu Belom Manastiru.

  Cilj radionice je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje o ciljevima i kriterijima Poziva te procedurama za prijavu i postupak dodjele bespovratnih sredstava u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava „Razvoj poduzetništva u gradu Belom Manastiru“.

  Informativna radionica za potencijalne prijavitelje bit će organizirana 21.12.2017. (četvrtak) u vremenu 12:00 – 14:00 u Velikoj vijećnici u Belom Manastiru, Imre Nagya 2c.

  Sudjelovanje na radionicama je besplatno, no potrebno je prijaviti se ispunjavanjem Prijavnog obrasca

  Detalje o samom pozivu možete pronaći OVDJE

  Preuzmi /pdf/

  Predsjednik Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Igor Franjić sazvao je 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za ponedjeljak 18. prosinca 2017. godine u 10,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Gradske uprave Grada Belog Manastira, a poziv za sjednicu možete preuzeti ovdje

  Preuzmi pdf

  Godisnji_plan_javnih_natjecaja_2018

  Poziv na prijam u službu referenta za blagajnu i proračunske rashode III. kategorije u Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti

  Preuzmi /pdf/

  Opis poslova za natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove objavljen u NN br. 119 od 01. 12. 2017.

  Preuzmi /pdf/

   

  Na 4. sjednici Vlade Republike Hrvatske izvan Zagreba održanoj u Osijeku 1.12.2017. godine donesen je niz konkretnih mjera koji bi trebali doprinijeti boljem životu građana. Vlada Republike Hrvatske time želi naglasiti važnost razvojnih prioriteta svih krajeva Hrvatske.
  Potpisani su brojni ugovori o dodjeli nepovratnih sredstava za projekte, a Grad Beli Manastir potpisao je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.
  Gradonačelnik Tomislav Rob potpisao je ugovor za projekt „Izgradnja kapaciteta gradske uprave Grada Belog Manastira“ s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (Posredničko tijelo razine 2) u iznosu od 2.980.231,44 kuna.
  Projekt „Izgradnja kapaciteta gradske uprave Grada Belog Manastira“ dio je Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda u sklopu Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima kojeg je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijelo 18. veljače 2015. godine.
  Ugovor je danas potpisala i baranjska tvrtka EcoCortec za projekt dogradnje postojeće hale u iznosu višem od 27 milijuna kuna što je dodatan iskorak prema cilju gospodarskog oporavka grada.

  DSC00534

   

  DSC00531

   

  Dana 30. studenoga 2017. godine održana je 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 12,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

  Gradsko vijeće donijelo je Odluku o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2018. godinu sa projekcijom za 2019. i 2020. godinu.

  Na istoj sjednici Gradsko vijeće usvojilo je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Belog Manastira za 2018. godinu i Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu za područje Grada Belog Manastira.

  Gradsko vijeće usvojilo je Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi i donijelo svoj Program rada za sljedeću godinu, te utvrdilo Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Belog Manastira također za sljedeću godinu.

  Pored toga, Gradsko vijeće donijelo je Odluku o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti – javne rasvjete na području Grada Belog Manastira temeljem pisanog ugovora, te odluke o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja cjevovoda – kanalizacijska mreža u prigradskom naselju Šećerana na k.č.br. 2184/1 k.o. Beli Manastir i k.č.br. 881/1 k.o. Branjin Vrh temeljem očitovanja o nenadležnosti Ministarstva državne imovine Republike Hrvatske.

  Gradsko vijeće je dalo suglasnost na sklapanje ugovora u postupku jednostavne nabave igrala za opremanje dječjeg igrališta u Belom Manastiru, te usvojilo Obavijest o stanju sigurnosti na području Grada Belog Manastira za vremensko razdoblje od 01. srpnja do 30. rujna 2017. godine, koju je podnio Ivica Tkalec, načelnik Policijske postaje Beli Manastir.

  Navedeni akti doneseni na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 11/17, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

  Preuzmi /pdf/

  Preuzmi /pdf/

  Rješenje o dodjeli stipendija 2017 – SOCIJALNI

  Rješenje o dodjeli stipendija 2017 – NADARENI

  Rješenje o dodjeli stipendija 2017 – DEFICITARNA

  Rješenje o dodjeli stipendija 2017 – BRANITELJI

  Završetkom građevinskih radova te otvorenjem jaslica završio je projekt „Adaptacija dječjeg vrtića „Cvrčak“ – prenamjena prostora za jasličnu odgojnu skupinu“ koji je trajao od 1.8.2017. do 31.10.2017. Projekt „Adaptacija dječjeg vrtića „Cvrčak“ – prenamjena prostora za jasličnu odgojnu skupinu“ sufinanciran je sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU kroz Program održivog razvoja zajednice u iznosu od 200.000,00 kuna. Ukupna vrijednost projekta iznosi 498.018,94kn, a ostatak se financirao iz vlastitih sredstava Grada Belog Manastira.

  Projektom se nastojala podići razina obrazovnih usluga u cilju zaustavljanja procesa depopulacije i oživljavanja grada Belog Manastira kako bi ga učinili privlačnijim i kvalitetnijim mjestom za život, pogotovo za mlade obitelji. Projektom su stvoreni uvjeti za jasličnu skupinu i trijažu od 63,5m² bruto građevinske površine, obnovljena je zgrada DV Cvrčak čime će se podići životni standard trenutnih i budućih korisnika vrtića sukladno Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe, te se uredio pristup za osobe s invaliditetom i majke s djecom od 37,5m² bruto građevinske površine.

  25

  21

  19

  17

  16

  12

  8

  6

  5

  2

  Preuzimanja:
  Tekst natječaja /pdf/
  Opis poslova /pdf/

  Poziv na intervju

  Preuzmi /pdf/

  Baranja je u sklopu Dana hrvatskog turizma u kategoriji Destinacija godine osvojila prvo mjesto kao najuspješnija destinacija ruralnog turizma. Dodjela nagrada održana je u Malom Lošinju, a nagradu je preuzeo gradonačelnik Tomislav Rob.

  Dani hrvatskog turizma najveći su tradicionalni skup turističkih djelatnika u Hrvatskoj koji se ove godine održavao 25. i 26. listopada. Dvodnevni program ove manifestacije donio je pregršt edukativnih predavanja, radionica i okruglih stolova vodećih domaćih i svjetskih turističkih stručnjaka, a ovogodišnji Dani hrvatskog turizma okrunili su se dodjelom nagrada i priznanja najboljima u akcijama Hrvatske turističke zajednice i Hrvatske gospodarske komore. Skup su organizirali Ministarstvo turizma, Hrvatska turistička zajednica i Hrvatska gospodarska komora koji ovu manifestaciju zajedno organiziraju već desetu godinu za redom.

  22730051_1758694647535953_6201521698837236067_n

  22852971_1758694730869278_8888093190359450967_n

  22814386_1758694887535929_5179515948666079274_n

  22780180_1758694807535937_2864726410561432680_n

  Natječaj za dodjelu stipendija Grada Belog Manastira za školsku godinu 2017/2018. studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

  Natječaj za dodjelu stipendija Grada Belog Manastira za školsku godinu 2017/2018. nadarenim studentima

  Natječaj za dodjelu stipendija Grada Belog Manastira za školsku godinu 2017/2018. s osnova socijalnog statusa

  Natječaj za dodjelu stipendija Grada Belog Manastira za školsku godinu 2017/2018. studentima koji su sami stradalnici ili su djeca stradalnika Domovinskog rata

  Preuzmi /pdf/

  Grad Beli Manastir već dugi niz godina skrbi za svoje građane, pogotovo one najosjetljivije skupine – socijalno ugrožene građane, novorođenu djecu i umirovljenike.

  U 2017. godini Grad Beli Manastir je iz svog proračuna izdvojio više od 1.400.000,00 kuna za socijalna davanja, od čega više od 50.000,00 kuna za jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženom stanovništvu u iznosu od 150,00 kuna pomoći po osobi, subvencije stanarina, odvoza smeća, komunalne naknade i utroška vode s više od 200.000,00 kuna te trenutno dodjeljuje naknade Osječko-baranjske županije za više od 300 korisnika za troškove ogrijeva – gdje je dodijeljeno više od 200.000,00 kuna od planiranih 440.000,00. Grad je isplatio i jednokratnu novčanu pomoć socijalno ugroženoj djeci te je podijelio uskrsnice umirovljenicima s područja grada u iznosu od 150,00 kn na čega je utrošeno više od 190.000,00 kuna.

  Osim socijalno ugroženih skupina, Grad skrbi i za sve građane na području grada. U prvih devet mjeseci ove godine subvencionirano je ljetovanje djece iz OŠ Dr. Franjo Tuđman i OŠ Šećerana  s više od 40.000,00 kuna, participacija u cijeni vrtića  iznosi više od 50.000,00 kuna te je sufinanciran  trošak nabave školskog pribora za osnovnoškolce s područja grada s više od 160.000,00 kuna. Osim toga, Grad dodjeljuje naknadu za novorođenčad na što je do sada utrošeno više od 40.000,00 kuna i subvencionira prijevoz učenika u visini od 17.5% od cijene mjesečne učeničke karte za što je do sad utrošeno više od 30.000,00 kuna.

  Kroz natječaje za dodjelu sredstava financira i udruge koje se bave socijalno-humanitarnim radom. Tako je ove godine kroz natječaj isplaćeno više od 137.500,00 kuna za udruge s područja grada.

  U proračunu za 2018. godinu planira se povećanje naknade za novorođenčad kao i broja stipendija sukladno proračunskim sredstvima.

  Dana 17. listopada 2017. godine održana je 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 12,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

  Gradsko vijeće donijelo je Poslovničku odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira.

  Nadalje, Gradsko vijeće usvojilo je izvješća o radu i financijskom poslovanju u 2016. godini Poduzetničkog centra Beli Manastir d.o.o., Radio Baranje d.o.o. Beli Manastir i Turističke zajednice Baranja, dok nije prihvatilo izvješća Baranjske čistoće d.o.o. Beli Manastir i Stanouprave d.o.o. Beli Manastir.

  Na istoj sjednici Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Belog Manastira u 2017. godini kojom je određeno da će se za izuzetan doprinos u zdravstvu, socijalnoj skrbi i kulturi dodijeliti Zlatna plaketa Grada Belog Manastira “Sveti Martin” dr. Antonu Zovaku i Veri Sobonji, a za zasluge u području kulture i tehničke kulture Povelja Grada Belog Manastira: Hrvatskom kulturno-umjetničkom društvu Beli Manastir, Folklornoj skupini “Talicska” Beli Manastir, Srpskom kulturno-umjetničkom društvu “Jovan Lazić” Beli Manastir i Dežeu Kučeri.

  Pored toga, Gradsko vijeće donijelo je Odluku o darovanju nekretnine u vlasništvu Grada Belog Manastira Republici Hrvatskoj u svrhu izgradnje višestambene zgrade, te odluke o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja cjevovoda – kanalizacijska mreža u dijelu Osječke ulice i Popovačkoj ulici u Belom Manastiru, kao i prigradskim naseljima Branjin Vrh, Šećerana i Šumarina.

  Gradsko vijeće je dalo suglasnost na izmjenu članka 4. Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti – obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Belog Manastira, KLASA: 363-01/09-01/07, URBROJ: 2100/01-01-03-09-11 od 21. rujna 2009. godine i KLASA: 363-01/09-01/07, URBROJ: 2100/01-01-03-16-18 od 11. kolovoza 2016. godine, kao i na sklapanje ugovora u postupku jednostavne nabave radova na izradi obodnog nasipa na Gradskom odlagalištu komunalnog otpada Beli Manastir.

  Gradsko vijeće donijelo je i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju studenata, imenovalo Upravno vijeće Centra za kulturu Grada Belog Manastira, te odredilo naziv jedne ulice u Šumarini i to: Ulica Ivana Gorana Kovačića odvojak.

  Isto tako, Gradsko vijeće je usvojilo izvješća gradonačelnika Tomislava Roba o utrošku tekuće proračunske pričuve za dio mjeseca svibnja, lipanj, srpanj, kolovoz i rujan 2017. godine.

  Navedeni akti doneseni na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 9/17, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

  Preuzimanja

  Javni natječaj za prijam u službu /pdf/

  Opis poslova /pdf/

  Predsjednik Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Igor Franjić sazvao je 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za utorak 17. listopada 2017. godine u 12,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Gradske uprave Grada Belog Manastira, a poziv za sjednicu možete preuzetiovdje .

  Kulturni i znanstveni centar “Milutin Milanković” iz Dalja i Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Belog Manastira organizirali su dvodnevni međunarodni naučni skup “Književni i kritičarski opus Milana Kašanina” koji je održan 29. rujna u Dalju i 30. rujna u Etnološkom centru u Belom Manastiru.
  Na međunarodnom naučnom skupu “Književni i kritičarski opus Milana Kašanina”, o životu i dijelu Milana Kašanina govorilo je dvadesetak univerzitetskih profesora i književnih kritičara, njihovi radovi bit će objavljeni u Zborniku iduće godine.
  Milan Kašanin, kritičar umjetnosti i književnosti, historičar umjetnosti, esejista, pripovjedač i romansijer, rođen je 21. 02. 1895. godine u Belom Manastiru a preminuo je 21. 11. 1981. godine u Beogradu. Potiče iz vrlo siromašne porodice, u ranoj mladosti ostao je bez majke, brigu o njemu i bratu Radivoju (matemičaru, akademiku) preuzela je tetka Latinka.
  Maturirao u Novosadskoj gimnaziji 1914. godine, a posle odsluženja vojnog roka, 1918. godine, sa državnom stipendijom započinje studije u Parizu. Na Sorboni diplomira 13. travnja 1923. godine historiju umjetnosti.
  Radio je kao kustos i ravnatelj muzeja i galerija u Beogradu. Surađivao je u mnogobrojnim listovima i časopisima (Obzor, Savremenik, Vreme, Književni jug); pokrenuo i uređivao Umjetnički pregled (1937–41). Objavio je pripovijetke seoske tematike (Jutrenja i bdenja, 1926; Zaljubljenici, 1928; U senci slave, 1961) i romane (Trokošuljnik, 1930; Pijana zemlja, 1932). Istaknuo se radovima s područja esejistike, osobito zbirkom eseja Sudbine i ljudi (1968).

  MK1

  MK2

  MK3

  MK4

  Obavještavaju se učenici srednjih škola koji imaju prebivalište na području grada Belog Manastira kako će Grad Beli Manastir, kao i prijašnjih godina, sufinancirati kupnju učeničkih karata u školskoj godini 2017/2018 u visini od 17,5% od cijene mjesečne učeničke karte za relacije:

  – Branjin Vrh-Beli Manastir ( i nazad)

  – Branjin Vrh-Osijek (i nazad)

  – Beli Manastir-Osijek (i nazad)

  Predmet sufinanciranja mogu biti karte za vlak ili autobus. Sve informacije o načinu ostvarivanja prava na navedenu subvenciju možete dobiti u gradskoj upravi Grada Belog Manastira, ul. Kralja Tomislava 53., prvi kat, soba 233.

  Preuzmi pdf

  Dana 12.9.2017. godine grad Beli Manastir posjetio je saborski zastupnik Veljko Kajtazi. Tom prilikom sastao se s predstavnicima Grada Belog Manastira, zamjenikom gradonačelnika Goranom Hesom i potpredsjednikom Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Davorom Gotalom. Sastanku su nazočili i voditelj Službe – Regionalnog ureda Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Miroslav Kosanović, predsjednica Saveza Roma u Republici Hrvatskoj “KALI SARA” Suzana Krčmar te predstavnici Vijeća romske nacionalne manjine i udruga Roma s područja grada i županije.
  Tema sastanaka bio je položaj Roma u zajednici te njihova integracija. Saborski zastupnik Veljko Kajtazi pohvalio je dosadašnji rad predstavnika romske nacionalne manjine te najavio daljnje jačanje suradnje i zajedničke aktivnosti i projekte s predstavnicima i Gradom.

  Sastanak s predstavnicima romske nacionalne manjine

  Sastanak s predstavnicima romske nacionalne manjine 1

  Dana 11. rujna 2017. godine održana je 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 12,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

  Gradsko vijeće Grada Belog Manastira donijelo je Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine.

  Također, Gradsko vijeće Grada Belog Manastira donijelo je izmjenu Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Belog Manastira kojom je smanjen broj članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira s 9 na 7 članova, radi dosadašnje prakse u provođenju postupka javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova, kao i lakšeg sazivanja sjednica, te Odluku o izdavanju službenog glasila Grada Belog Manastira kojom je stavljena van snage Odluka o načinu objavljivanja općih akata Gradskog vijeća i Poglavarstva Grada Belog Manastira u Službenom glasniku Grada Belog Manastira iz 1999. godine.

  Gradsko vijeće Grada Belog Manastira razmatralo je i usvojilo obavijesti o stanju sigurnosti na području Grada Belog Manastira za vremensko razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine Policijske postaje Beli Manastir, te odobrilo Program rada Savjeta mladih Grada Belog Manastira za 2018. godinu.

  Na istoj sjednici Gradsko vijeće Grada Belog Manastira dalo je suglasnost na sklapanje ugovora u postupku jednostavne nabave:
  – radova na izgradnji pješačko-biciklističkog mosta preko Crnog kanala,
  – radova na pojačanom održavanju kolnika i dijela nogostupa u ulici Alojzija Stepinca.

  Navedeni akti doneseni na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 8/17, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

  Grad Beli Manastir objavio je javni poziv za prijave za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radna mjesta: viši savjetnik/viša savjetnica za normativno-analitičke poslove (razina obrazovanja: fakultet, akademija, magisterij, doktorat); referent/referentica za knjigovodstvo (razina obrazovanja: srednja škola 4 godine) i referent/referentica – komunalni redar/komunalna redarica (razina obrazovanja: srednja škola 4 godine). Javni poziv vrijedi od 7.9. do 21.9.2017. godine.

  VIŠI SAVJETNIK/VIŠA SAVJETNICA ZA NORMATIVNO-ANALITIČKE POSLOVE
  Mjesto rada: BELI MANASTIR, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
  Broj traženih radnika: 1
  Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
  Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
  Smještaj: Nema smještaja
  Naknada za prijevoz: U cijelosti
  Javni poziv vrijedi od: 7.9.2017.
  Javni poziv vrijedi do: 21.9.2017.
  Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
  Ostale informacije:
  Opis poslova: proučava i stručno obrađuje složenija pitanja i probleme iz djelokruga Službe; predlaže i izrađuje promjenu općih i pojedinačnih akata iz nadležnosti Službe; priprema materijale za sjednice Gradskog vijeća i odgovoran je za njihovu usklađenost s važećim zakonskim propisima; izrađuje nacrt Statuta Grada i Poslovnika o radu Gradskog vijeća; izrađuje nacrt programa rada Gradskog vijeća; organizira sazivanje sjednica Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela; organizira sazivanje kolegija gradonačelnika; sudjeluje u radu Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela…
  Uvjeti:
  – obrazovni program: pravo
  – nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala
  Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti dokaz o stručnoj spremi (presliku) i uvjerenje da se protiv osobe ne vodi istražni postupak, odnosno da nije podignuta optužnica koja je postala pravomoćna, te da nije izrečena nepravomoćna presuda za kaznena djela (potvrda o nekažnjavanju).
  Prijave slati s naznakom “prijava za stručno osposobljavanje”.
  Poslodavac: GRAD BELI MANASTIR
  Kontakt:
  – osobni dolazak: KRALJA TOMISLAVA 53, BELI MANASTIR
  – pismena zamolba: Kralja Tomislava 53, 31300 Beli Manastir

  REFERENT/REFERENTICA ZA KNJIGOVODSTVO
  Mjesto rada: BELI MANASTIR, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
  Broj traženih radnika: 1
  Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
  Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
  Smještaj: Nema smještaja
  Naknada za prijevoz: U cijelosti
  Javni poziv vrijedi od: 7.9.2017.
  Javni poziv vrijedi do: 21.9.2017.
  Razina obrazovanja: Srednja škola 4 godine
  Ostale informacije: Opis poslova: vodi knjigu (dnevnik) blagajni; vrši gotovinske isplate iz blagajne; prima gotovinske uplate u blagajnu; vodi evidenciju primljenih i izdanih vrijednosnih papira te evidenciju danih i primljenih jamstava i garancija; vrši provjeru (likvidaciju) i knjiženje ulaznih računa u knjigu ulaznih računa Grada; vrši sva plaćanja ulaznih računa i ostalih obveza Grada koje se isplaćuje iz proračuna…
  Uvjeti:
  – ekonomska struka
  – nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala
  Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti dokaz o stručnoj spremi (presliku) i uvjerenje da se protiv osobe ne vodi istražni postupak, odnosno da nije podignuta optužnica koja je postala pravomoćna, te da nije izrečena nepravomoćna presuda za kaznena djela (potvrda o nekažnjavanju).
  Prijave slati s naznakom “prijava za stručno osposobljavanje”.
  Poslodavac: GRAD BELI MANASTIR
  Kontakt:
  – osobni dolazak: KRALJA TOMISLAVA 53, BELI MANASTIR
  – pismena zamolba: Kralja Tomislava 53, 31300 Beli Manastir

  REFERENT/REFERENTICA – KOMUNALNI REDAR/KOMUNALNA REDARICA
  Mjesto rada: BELI MANASTIR, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
  Broj traženih radnika: 1
  Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
  Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
  Smještaj: Nema smještaja
  Naknada za prijevoz: U cijelosti
  Javni poziv vrijedi od: 7.9.2017.
  Javni poziv vrijedi do: 21.9.2017.
  Razina obrazovanja: Srednja škola 4 godine
  Vozački ispit: Kategorija B
  Ostale informacije:
  Opis poslova: nadzire provedbu odredbi komunalnog reda i ostalih općih akata iz područja komunalnog gospodarstva te propisa iz područja graditeljstva i energetske učinkovitosti; svakodnevno obilazi područje Grada i upozorava pravne i fizičke osobe koje krše odredbe komunalnog reda; izriče mandatne kazne i predlaže izdavanje obveznog prekršajnog naloga; nadzire provedbu rješenja o zakupu javne površine; evidentira bespravnu gradnju i prekršaje protiv prirode i okoliša, javnog zdravlja i slično te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera prema nadležnim inspekcijama…
  Uvjeti:
  – upravna ili tehnička struka
  – nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala
  Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti dokaz o stručnoj spremi (presliku) i uvjerenje da se protiv osobe ne vodi istražni postupak, odnosno da nije podignuta optužnica koja je postala pravomoćna, te da nije izrečena nepravomoćna presuda za kaznena djela (potvrda o nekažnjavanju).
  Prijave slati s naznakom “prijava za stručno osposobljavanje”.
  Poslodavac: GRAD BELI MANASTIR
  Kontakt:
  – osobni dolazak: KRALJA TOMISLAVA 53, BELI MANASTIR
  – pismena zamolba: Kralja Tomislava 53, 31300 Beli Manastir

  Pozivaju se svi građani grada Belog Manastira da pošalju poticaje za dodjelu javnih priznanja Grada Belog Manastira i to Zlatne plakete “Sveti Martin” i Povelje Grada Belog Manastira do 5. listopada 2017. godine. Priznanja će se dodijeliti povodom Dana grada Belog Manastira, na blagdan svetog Martina, 11. studenog 2017. godine.
  Zlatna plaketa Grada Belog Manastira “Sveti Martin” posebno je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za izuzetna ostvarenja u svim područjima djelatnosti gospodarskog i društvenog života grada.
  Povelja Grada Belog Manastira je odličje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za izuzetan doprinos u duhovnom i materijalnom razvoju grada, a dodjeljuje se u obliku svečane povelje.
  Priznanja se mogu dodijeliti za zasluge u području gospodarstva, znanosti, odgoja i naobrazbe, zdravstva i socijalne skrbi, kulture, športa, tehničke kulture i drugih društvenih djelatnosti i aktivnosti. Poticaj za dodjelu ovih priznanja mogu dati svi građani, vijećnici, poduzeća i druge pravne osobe, ustanove i udruge građana.
  Sve informacije o javnim priznanjima i poticaju nalaze se u tekstu javnog poziva, koji možete preuzeti ovdje.

  Građevinski radovi u sklopu projekta „Adaptacija dječjeg vrtića „Cvrčak“ – prenamjena prostora za jasličnu odgojnu skupinu“ ulaze u završnu fazu. Projekt „Adaptacija dječjeg vrtića „Cvrčak“ – prenamjena prostora za jasličnu odgojnu skupinu“ sufinanciran je sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU kroz Program održivog razvoja zajednice u iznosu od 200.000,00 kuna. Ukupna vrijednost projekta iznosi 507.131,49 kn, a ostatak se financira iz vlastitih sredstava Grada Belog Manastira.

  Projektom se nastoji podići razina obrazovnih usluga u cilju zaustavljanja procesa depopulacije i oživljavanja grada Belog Manastira kako bi ga učinili privlačnijim i kvalitetnijim mjestom za život, pogotovo za mlade obitelji. Projektom će se stvoriti uvjeti za trenutno nepostojeću jasličnu skupinu i trijažu od 63,5m² bruto građevinske površine, obnoviti će se zgrada DV Cvrčak što će podići životni standard trenutnih i budućih korisnika vrtića sukladno Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe, te se urediti pristup za osobe s invaliditetom i majke s djecom od 37,5m² bruto građevinske površine.

  DSC00328

  DSC00326

  DSC00324

  DSC00322

  U Kneževim Vinogradima u tijeku su radovi na višestambenom objektu na adresi Glavna ulica 185, s ukupno 20 stanova, a riječ je o budućem smještaju za tzv. pustaraše.
  Radovi su počeli krajem rujna prošle godine, a ugovoreni rok završetka gradnje studeni je 2017. Cijena građenja je 8,7 milijuna kuna. Službeni su to podaci Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Dobra je vijest da se slično očekuje i u Belom Manastiru. Naime, na sastanku 26.7.2017. godine, predstavnici Belog Manastira i Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje dogovorili su gradnju višestambenog objekta s 20 stanova. Procijenjena vrijednost radova iznosi deset milijuna kuna. Aktivnosti na izradi projektne dokumentacije početi će ove godine, a početak gradnje planira se za 2018.
  Državni tajnik Nikola Mažar naglasio je kako je bitno pokrenuti procese stambenog zbrinjavanja kako bi se stvorili preduvjeti ostanka i uz razvoj gospodarstva omogućio život na ratom opustošenim područjima. Osim ratom uništenih područja, na područjima posebne državne skrbi postoje i područja koja su bila pod okupacijom ali nisu imala direktne ratne štete i obnove, poput jednog dijela Baranje. Potaknuti činjenicom da se u tome dijelu nisu poduzimale aktivnosti stambenog zbrinjavanja, u obilasku i razgovoru sa županom i gradonačelnicima stvorile su se mjere za kapitalne aktivnosti i gradnju novih višestambenih objekata i adaptaciju stambenih jedinica, u koje će se u sljedeće dvije godine uložiti više od 20 milijuna kuna. Prva zgrada već se gradi, u Kneževom Vinogradima, a za drugu, u Belom Manastiru, priprema se izrada projektne dokumentacije. Osim gradnje novih zgrada prvi puta nakon više od desetljeća SDUOSZ je povećao i druge aktivnosti na području županije te trenutna ulaganja iznose 20-ak milijuna kuna, a do sada je ukupno utrošeno 1,6 milijardi kuna (uključujući obnovu).
  To su konkretni koraci koji će pridonijeti ostanku i poboljšanju kvalitete života na području županije, ali i omogućiti stvaranje novih mladih obitelji, kao i dolazak stručnog kadra u okviru modela dodjele kadrovskih stanova. Kada je u pitanju stambeno zbrinjavanje dodjelom imovine u državnom vlasništvu, zanimljiv je podatak kako je od početka programa stambenog zbrinjavanja na području Osječko-baranjske županije, sukladno sa Zakonom o područjima posebne državne skrbi, spomenuti ured raspolagao s gotovo 3000 stambenih jedinica u vlasništvu RH. Do danas 1106 stambenih jedinica prodano je ili darovano.
  Središnji državni ured još raspolaže s 1894 stambene jedinice, od kojih je veći dio dan u najam, a preostali se odnose na oštećene stanove, uglavnom na pustarama. Od te imovine koja je dana u najam, ali je još uvijek u državnom vlasništvu, 200 objekata nalazi se na području Belog Manastira.

  21191148_10213015557571012_343317754_o

  21191254_10213015557411008_540173088_o

  Grad Beli Manastir je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Osijek A, koji obuhvaća područja slijedećih jedinica lokalne samouprave: Grad Beli Manastir, Općina Bilje, Općina Čeminac, Općina Darda, Općina Draž, Općina Jagodnjak, Općina Kneževi Vinogradi, Općina Petlovac i Općina Popovac. Projekt se provodi u okviru Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP), sukladno kojem će se prijaviti na natječaj za sufinanciranje od strane fondova Europske unije. Projektom se planira izgradnja otvorene pristupne mreže elektroničkih komunikacija sljedeće generacije (NGA).

  Sukladno strukturnim pravilima ONP-a, nositelj projekta s danom 25.08.2017. pokreće postupak javne rasprave o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Osijek A. Svi podaci i očitovanja operatora i drugih zainteresiranih strana primati će se zaključno do 26.09.2017. putem elektroničke pošte, na adresu: javna.rasprava.NGA@beli-manastir.hr.

  Dokumenti vezani uz javnu raspravu dostupni su na slijedećim poveznicama:

  1. Obavijest o pokretanju javne rasprave o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Osijek A (pdf)
  2. Nacrt PRŠI (pdf)
  3. Prilog 3 nacrta PRŠI (zip)
  4. Obrazac za sudjelovanje u javnoj raspravi (doc)

  09.08.2017

  Grad Beli Manastir objavljuje pisani poziv u postupku javnog prikupljanja ponuda za nabavu radova na izgradnji pješačko-biciklističkog mosta preko Crnog kanala. Cjeloviti tekst poziva i pripadajući prilozi (Prilog 1 – Troškovnik; Prilog 2 – Tehnički opis; Prilog 3 – Nacrti) se nalazi u prilogu.
  Rok za dostavu ponuda je 23. kolovoza 2017. godine do 13:00 sati.

  Poziv za dostavu ponuda-radovi na izgradnji pjesacko-biciklisticke staze preko Crnog kanala /pdf/

  PRILOG 1. Troskovnik /xls/

  PRILOG 2. Tehnicki opis /pdf/

  PRILOG 3. Nacrti /zip/

  28.07.2017

  Grad Beli Manastir objavljuje pisani poziv u postupku javnog prikupljanja ponuda za nabavu zamjenskih dijelova i ostalog potrošnog materijala prema specifikaciji. Cjeloviti tekst poziva i pripadajući troškovnik se nalazi u prilogu.
  Rok za dostavu ponuda je 3. kolovoza 2017. godine u 8:00 sati.

  Poziv za dostavu ponuda zamjenski dijelovi i ostali potrosni materijal prema specifikaciji

  Troskovnik – specifikacija

  Preuzmi pdf

  Dana 25. srpnja 2017. godine održana je 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 14,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

  Gradsko vijeće Grada Belog Manastira donijelo je Odluku o drugim izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2017. godinu sa projekcijom za 2018. i 2019. godinu.

  Također, donesena je i nova Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova kojom se uređuje obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Belog Manastira, a osobito dimnjačarsko područje, način obavljanja dimnjačarskih poslova, rokovi obvezne kontrole i čišćenja dimovodnih objekata i uređaja za loženje, nadzor nad obavljanjem dimnjačarskih poslova te druga pitanja u vezi s obavljanjem komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova.

  Na 3. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira donesen je i Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave kojim se uređuju postupci, pravila i uvjeti za nabavu roba i usluga za potrebe Grada Belog Manastira čija je procijenjena vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost manja od 200.000,00 kuna te nabavu radova čija je procijenjena vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost manja od 500.000,00 kuna, na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi.

  Gradsko vijeće imenovalo je dva svoja člana u Skupštinu Zajedničkog vijeća općina Vukovar.

  Gradsko vijeće dalo je suglasnost na suglasnosti na sklapanje ugovora u postupku jednostavne nabave:
  – radova na adaptaciji Dječjeg vrtića ʺCvrčakʺ Beli Manastir,
  – usluge restauracije uskotračne parne lokomotive Đuro Đaković, tbr. 343 kao dijela zaštićenog kulturnog dobra: Uskotračna parna lokomotiva Đuro Đaković, tbr. 343 i tri putnička vagona,
  – zamjenskih dijelova i ostalog potrošnog materijala prema specifikaciji.

  Gradsko vijeće usvojilo je godišnja izvješća o radu i financijskom poslovanju u 2016. godini Baranjske razvojne agencije Grada Belog Manastira, Centra za kulturu Grada Belog Manastira, Dječjeg vrtića “Cvrčak” Beli Manastir, Gradske knjižnice Beli Manastir, Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Belog Manastira, Umjetničke škole Beli Manastir i Zajednice športskih udruga Grada Belog Manastira.

  Također Gradsko vijeće usvojilo je izvješće o radu gradonačelnika od 1. siječnja 2017. godine do 25. svibnja 2017. godine odnosno do isteka njegovog mandata, kao i izvješća o tekućoj proračunskoj pričuvi za mjesec travanj i 25 dana mjeseca svibnja 2017. godine.

  Navedeni akti doneseni na 3. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 7/17, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

  Na prijedlog gradonačelnika Tomislav Rob u okviru rebalansa proračuna na jučerašnjoj 3. sjednici Gradskog vijeća donesena je jednoglasna odluka o izdvajanju sredstva za sufinanciranje školskog pribora i radnih bilježnica svim osnovnoškolcima sa područja grada Belog Manastira u iznosu od 300,00 kn po učeniku. Detaljnije informacije o provedbi financiranja uskoro na službenoj stranici Grada.

  Dječji park u Šumarini prvi je u nizu obnovljenih dječjih igrališta. U budućnosti se planira obnova i drugih igrališta na području grada Belog Manasitra.

  20229098_1634914033247349_104319105235767992_n

  20139958_1634914149914004_6075925691603045415_n

  20139586_1634914396580646_7338956927608319513_n

  20046323_1634913419914077_6378172007681838037_n

  Predsjednik Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Igor Franjić sazvao je 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za utorak 25. srpnja 2017. godine u 14,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Gradske uprave Grada Belog Manastira, a poziv za sjednicu možete preuzeti ovdje

  Grad Beli Manastir organizira javno savjetovanje u ponedjeljak (17. srpnja 2017. godine) s početkom u 14 sati u Etnološkom centru baranjske baštine, Kralja Tomislava 70.

  Ovim putem molimo sve zainteresirane građane grada Belog Manastira, sadašnje i buduće partnere i suradnike, poduzetnike, investitore, donositelje odluka, predstavnike medija kao i udruge i pravne osobe s područja grada da  se uključe u raspravu i daju nam svoje konstruktivne prijedloge i primjedbe.

  Idejne projekte „Uređenje Šećeranskog jezera“ i „Nova gradska knjižnica (obnova starog mlina)“ predstaviti će autori, ovlašteni arhitekti, Sabina Sabljić i Bruno Andrašić.

  Navedeni projekti odobreni su unutar Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda kroz ulaganja predviđena akcijskim planom sa svrhom održive fizičke, socijalne i gospodarska regeneracija Grada Belog Manastira i Općine Darda s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva.

  Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u skladu s Operativnim programom „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. i metodologijom provedbe Programa regeneracije, podupire financiranje gore navedenih projekata.

  Sve dodatne prijedloge ili primjedbe vezane uz idejne nacrte projekata moći ćete dostaviti i Upravnom odjelu za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove do kraja srpnja na slijedeće načine: putem e-maila na adresu: graditeljstvo@beli-manastir.hr, pozivom na broj telefona : 031/710 210 ili osobnim dolaskom u prostorije Grada Belog Manastira, na adresi Kralja Tomislava 53, Beli Manastir (radnim danom u vremenu od 08.00 do 12.00 sati).

   

   

  više

  Predsjednik Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Igor Franjić sazvao je 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za četvrtak 29. lipnja 2017. godine u 14,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Gradske uprave Grada Belog Manastira, a poziv za sjednicu možete preuzeti ovdje.

  Prikupljanje podataka do 28. srpnja 2017. godine

  Pozivaju se vlasnici/korisnici građevina u kojima se nalazi azbest, na području Grada Belog Manastira, da sukladno odredbi članka 18. stavak 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“, broj 69/16) dostave podatke o lokacijama na kojima se nalaze takvi objekti (kuće, garaže, pomoćni objekti, poljoprivredni objekti, gospodarski objekti i sl.), kao i podatke o procjeni količina, vrsti i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.
  više

  Gradsko izborno povjerenstvo grada Belog Manastira objavljuje 25.05.2017 konačne rezultate za izbor gradonačelnika grada Belog Manastira i zamjenika gradonačelnika iz reda srpske nacionalne manjine

  Preuzmi pdf

  Preuzmi pdf

  Gradsko izborno povjerenstvo grada Belog Manastira objavljuje

  06.05.2017 u 00:00 h

  Kandidacijske i zbirne liste za izbore za Mjesne odbore kako je niže navedeno

   

  Rješenje o prihvaćanju kandidacijske liste i zbirnu listu za Mjesni odbor Beli Manastir pdf

  Rješenje o prihvaćanju kandidacijske liste i zbirnu listu za Mjesni odbor Branjin Vrh pdf

  Rješenje o prihvaćanju kandidacijske liste i zbirnu listu za Mjesni odbor Šećerana pdf

  Rješenje o prihvaćanju kandidacijske liste i zbirnu listu Mjesnog odbora Šumarina pdf

  Preuzmi pdf

   

  Visoka škola Nikola Šubić Zrinski odlučila je Darovnicom za preddiplomske stručne studije i specijalističke diplomske stručne studije pružiti priliku svakom studentu s Vašeg područja za upis u akademsku godinu 2017./’18. te i na taj način dati svoj doprinos poticanju razvoja poduzetništva i samozapošljavanja.

  Više informacija možete naći u prilogu te na našoj web stranici www.zrinski.org, a za detaljnije informacije molimo kontaktirajte nas na mail nikola@zrinski.org, tel: 01/3647 099 i 099/369 55 88.

   

  Objava biračima koji imaju prebivalište na području Grada Belog Manastira

  Gradsko izborno povjerenstvo Grada Belog Manastira dana 20. travnja 2017. godine donijelo je:

  Obvezne upute o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova za izbore članova mjesnih odbora na području Grada Belog Manastira pdf
  Obvezne upute MO-I o obrascima za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Belog Manastira pdf

  Obrasce za postupak kandidiranja:

  • OMO 1 – Prijedlog kandidacijske liste političke stranke ili političkih stranaka za članove vijeća mjesnih odbora. pdf
  • OMO 2 – Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članove vijeća mjesnih odbora. pdf
  • OMO 3 – Obrazac za prikupljanje potpisa birača koji podržavaju kandidacijsku istu grupe birača. pdf
  • OMO 4 – Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature pdf
  • OMO 5 – Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednika/potpredsjednika člana stalnog sastava Izbornog povjerenstva za provođenje izbora pdf
  • OMO 6 – Izjava o prihvaćanju dužnosti člana proširenog sastava Izbornog povjerenstva za provođenje izbora pdf
  • OMO 7 – Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednika/potpredsjednika biračkog odbora za provođenje izbora pdf
  • OMO 8 – Izjava o prihvaćanju dužnosti člana biračkog odbora za provođenje izbora pdf
  • OMO 9 – Rješenje o imenovanju biračkog odbora pdf
  • OMO 10 – Rješenje o određivanju biračkih mjesta pdf
  • OMO 11 – Zapisnik o radu biračkog odbora
  • OMO 12 – Zapisnik o radu Izbornog povjerenstva

  Preuzmi pdf

  Grad Beli Manastir je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Osijek A, koji obuhvaća područja slijedećih jedinica lokalne samouprave: Grad Beli Manastir, Općina Bilje, Općina Čeminac, Općina Darda, Općina Draž, Općina Jagodnjak, Općina Kneževi Vinogradi, Općina Petlovac i Općina Popovac. Projekt se provodi u okviru Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP), sukladno kojem će se prijaviti na natječaj za sufinanciranje od strane fondova Europske unije. Projektom se planira izgradnja otvorene pristupne mreže elektroničkih komunikacija sljedeće generacije (NGA).

  Sukladno strukturnim pravilima ONP-a, nositelj projekta dana 7.4.2017. pokreće javnu raspravu o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Osijek A.

  Svi podaci i očitovanja operatora i drugih zainteresiranih strana primati će se zaključno do 8.5.2017. putem elektroničke pošte, na adresu: javna.rasprava.nga@beli-manastir.hr.

  Dokumenti vezani uz javnu raspravu dostupni su na slijedećim poveznicama:

  • Obavijest o pokretanju javne rasprave o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Osijek A pdf
  • Nacrt PRŠI pdf
  • Prilog 3 nacrta PRŠI zip
  • Obrazac za sudjelovanje u javnoj raspravi doc

  Izvješće o provedenom postupku javne rasprave

  Preuzmi pdf

  Izvješće o radu za 2016. godinu

  Odluka o ocjeni ispunjavanja uvjeta natječaja 2017

  Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje udruga 2017

  Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za financiranje projekata udruga – svibanj 2017 pdf

  Natječaj za potpore u poljoprivredi na području Grada Belog Manastira u 2017. godini /pdf/
  Natječajna dokumentacija i obrasci /zip/

  Preuzmi pdf

  Predsjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Jadranka Sabljak sazvala je 34. sjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za utorak 21. veljače 2017. godine u 16,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Gradske uprave Grada Belog Manastira, a poziv za sjednicu možete preuzeti ovdje.

  Preuzmi pdf

  Preuzmi /pdf/

  Za preuzimanje:

  Tekst natječaja i upute za prijavitelje

  Odluka o načinu raspodjele sredstava /pdf/

  Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga /pdf/

  Upute za prijavitelje /pdf/

  Obrasci za prijavu

  Obrazac opisa programa ili projekta /doc/

  Obrazac proračuna /xls/

  Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja /doc/

  Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu /xls/

  Procjena kvalitete i ugovor o financiranju (primjeri)

  Obrazac za procjenu kvalitete prijave /doc/

  Ugovor o financiranju doc

  Obrasci za izvještavanje

  Obrazac opisnog izvještaja projekta /doc/

  Obrazac financijskog izvještaja projekta /xls/

  Cjelokupna dokumentacija /zip/

  Dodatna pojašnjenja

  Savjetovanje za udruge koje se žele prijaviti na natječaj održati će se 18. siječnja 2017. godine u 17 sati u maloj vijećnici Grada Belog Manastira, Kralja Tomislava 53.