• 1.3°C
  Overcast

 • Izvješće s 9. sjednice Gradskog vijeća

  1. siječnja 2018. godine

  Dana 31. siječnja 2018. godine održana je 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 14,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

   

  Gradsko vijeće donijelo je Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom.

   

  Isto tako, Gradsko vijeće je donijelo Odluku o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi i Odluku o dodjeli sredstava Proračuna Grada Belog Manastira političkim strankama, te je dalo suglasnosti gradonačelniku na sklapanje ugovora u postupcima nabave sukladno Planu nabave Grada Belog Manastira za 2018. godinu.

   

  Na istoj sjednici Gradsko vijeće usvojilo je Obavijest o stanju sigurnosti na području Grada Belog Manastira za vremensko razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2017. godine, koju je podnio Ivica Tkalec, načelnik Policijske postaje Beli Manastir.

   

   

  Navedeni akti doneseni na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 1/18, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

  Dana 8. siječnja 2018. godine održana je 1. sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 11,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

  Nakon rasprave i dogovora oko planiranih aktivnosti, jednoglasno je usvojen Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za 2018. godinu, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira i građani se mogu upoznati s istim na sljedećem linku:

  Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za 2018. godinu

  Dana 18. prosinca 2017. godine održana je 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 10,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

  Gradsko vijeće donijelo je Odluku o trećim izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2017. godinu sa projekcijom za 2018. i 2019. godinu.

  Isto tako, Gradsko vijeće je donijelo Odluku o izmjeni Odluke o darovanju nekretnine u vlasništvu Grada Belog Manastira u k.o. Beli Manastir Republici Hrvatskoj u svrhu izgradnje višestambene zgrade, Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Grada Belog Manastira u 2017. godini, te prenijelo u vlasništvo vozilo M2-autobus, registarske oznake BM 666-AK, marka i tip Mercedes Sprinter 416 D, Baranjskoj čistoći d.o.o. Beli Manastir, bez naknade.

  Na istoj sjednici Gradsko vijeće usvojilo je izvješća gradonačelnika Tomislava Roba o utrošku tekuće proračunske pričuve za listopad i studeni 2017. godine, kao i Izvješća o obavljanju određenih poslova kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara na području Grada Belog Manastira Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Belog Manastira i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Branjin Vrh.
  Gradsko vijeće nije prihvatilo Izvješće o radu i financijskom poslovanju trgovačkog društva Baranjski vodovod d.o.o. Beli Manastir u 2016. godini.

  Navedeni akti doneseni na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 12/17, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

  Preuzmi /pdf/

  Predsjednik Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Igor Franjić sazvao je 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za ponedjeljak 18. prosinca 2017. godine u 10,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Gradske uprave Grada Belog Manastira, a poziv za sjednicu možete preuzeti ovdje

  Preuzmi pdf

  Dana 30. studenoga 2017. godine održana je 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 12,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

  Gradsko vijeće donijelo je Odluku o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2018. godinu sa projekcijom za 2019. i 2020. godinu.

  Na istoj sjednici Gradsko vijeće usvojilo je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Belog Manastira za 2018. godinu i Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu za područje Grada Belog Manastira.

  Gradsko vijeće usvojilo je Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi i donijelo svoj Program rada za sljedeću godinu, te utvrdilo Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Belog Manastira također za sljedeću godinu.

  Pored toga, Gradsko vijeće donijelo je Odluku o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti – javne rasvjete na području Grada Belog Manastira temeljem pisanog ugovora, te odluke o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja cjevovoda – kanalizacijska mreža u prigradskom naselju Šećerana na k.č.br. 2184/1 k.o. Beli Manastir i k.č.br. 881/1 k.o. Branjin Vrh temeljem očitovanja o nenadležnosti Ministarstva državne imovine Republike Hrvatske.

  Gradsko vijeće je dalo suglasnost na sklapanje ugovora u postupku jednostavne nabave igrala za opremanje dječjeg igrališta u Belom Manastiru, te usvojilo Obavijest o stanju sigurnosti na području Grada Belog Manastira za vremensko razdoblje od 01. srpnja do 30. rujna 2017. godine, koju je podnio Ivica Tkalec, načelnik Policijske postaje Beli Manastir.

  Navedeni akti doneseni na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 11/17, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

  Preuzmi /pdf/

  Dana 17. listopada 2017. godine održana je 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 12,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

  Gradsko vijeće donijelo je Poslovničku odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira.

  Nadalje, Gradsko vijeće usvojilo je izvješća o radu i financijskom poslovanju u 2016. godini Poduzetničkog centra Beli Manastir d.o.o., Radio Baranje d.o.o. Beli Manastir i Turističke zajednice Baranja, dok nije prihvatilo izvješća Baranjske čistoće d.o.o. Beli Manastir i Stanouprave d.o.o. Beli Manastir.

  Na istoj sjednici Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Belog Manastira u 2017. godini kojom je određeno da će se za izuzetan doprinos u zdravstvu, socijalnoj skrbi i kulturi dodijeliti Zlatna plaketa Grada Belog Manastira “Sveti Martin” dr. Antonu Zovaku i Veri Sobonji, a za zasluge u području kulture i tehničke kulture Povelja Grada Belog Manastira: Hrvatskom kulturno-umjetničkom društvu Beli Manastir, Folklornoj skupini “Talicska” Beli Manastir, Srpskom kulturno-umjetničkom društvu “Jovan Lazić” Beli Manastir i Dežeu Kučeri.

  Pored toga, Gradsko vijeće donijelo je Odluku o darovanju nekretnine u vlasništvu Grada Belog Manastira Republici Hrvatskoj u svrhu izgradnje višestambene zgrade, te odluke o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja cjevovoda – kanalizacijska mreža u dijelu Osječke ulice i Popovačkoj ulici u Belom Manastiru, kao i prigradskim naseljima Branjin Vrh, Šećerana i Šumarina.

  Gradsko vijeće je dalo suglasnost na izmjenu članka 4. Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti – obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Belog Manastira, KLASA: 363-01/09-01/07, URBROJ: 2100/01-01-03-09-11 od 21. rujna 2009. godine i KLASA: 363-01/09-01/07, URBROJ: 2100/01-01-03-16-18 od 11. kolovoza 2016. godine, kao i na sklapanje ugovora u postupku jednostavne nabave radova na izradi obodnog nasipa na Gradskom odlagalištu komunalnog otpada Beli Manastir.

  Gradsko vijeće donijelo je i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju studenata, imenovalo Upravno vijeće Centra za kulturu Grada Belog Manastira, te odredilo naziv jedne ulice u Šumarini i to: Ulica Ivana Gorana Kovačića odvojak.

  Isto tako, Gradsko vijeće je usvojilo izvješća gradonačelnika Tomislava Roba o utrošku tekuće proračunske pričuve za dio mjeseca svibnja, lipanj, srpanj, kolovoz i rujan 2017. godine.

  Navedeni akti doneseni na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 9/17, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

  Predsjednik Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Igor Franjić sazvao je 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za utorak 17. listopada 2017. godine u 12,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Gradske uprave Grada Belog Manastira, a poziv za sjednicu možete preuzetiovdje .

  Preuzmi pdf

  Dana 12.9.2017. godine grad Beli Manastir posjetio je saborski zastupnik Veljko Kajtazi. Tom prilikom sastao se s predstavnicima Grada Belog Manastira, zamjenikom gradonačelnika Goranom Hesom i potpredsjednikom Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Davorom Gotalom. Sastanku su nazočili i voditelj Službe – Regionalnog ureda Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Miroslav Kosanović, predsjednica Saveza Roma u Republici Hrvatskoj “KALI SARA” Suzana Krčmar te predstavnici Vijeća romske nacionalne manjine i udruga Roma s područja grada i županije.
  Tema sastanaka bio je položaj Roma u zajednici te njihova integracija. Saborski zastupnik Veljko Kajtazi pohvalio je dosadašnji rad predstavnika romske nacionalne manjine te najavio daljnje jačanje suradnje i zajedničke aktivnosti i projekte s predstavnicima i Gradom.

  Sastanak s predstavnicima romske nacionalne manjine

  Sastanak s predstavnicima romske nacionalne manjine 1

  Dana 11. rujna 2017. godine održana je 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 12,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

  Gradsko vijeće Grada Belog Manastira donijelo je Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine.

  Također, Gradsko vijeće Grada Belog Manastira donijelo je izmjenu Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Belog Manastira kojom je smanjen broj članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira s 9 na 7 članova, radi dosadašnje prakse u provođenju postupka javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova, kao i lakšeg sazivanja sjednica, te Odluku o izdavanju službenog glasila Grada Belog Manastira kojom je stavljena van snage Odluka o načinu objavljivanja općih akata Gradskog vijeća i Poglavarstva Grada Belog Manastira u Službenom glasniku Grada Belog Manastira iz 1999. godine.

  Gradsko vijeće Grada Belog Manastira razmatralo je i usvojilo obavijesti o stanju sigurnosti na području Grada Belog Manastira za vremensko razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine Policijske postaje Beli Manastir, te odobrilo Program rada Savjeta mladih Grada Belog Manastira za 2018. godinu.

  Na istoj sjednici Gradsko vijeće Grada Belog Manastira dalo je suglasnost na sklapanje ugovora u postupku jednostavne nabave:
  – radova na izgradnji pješačko-biciklističkog mosta preko Crnog kanala,
  – radova na pojačanom održavanju kolnika i dijela nogostupa u ulici Alojzija Stepinca.

  Navedeni akti doneseni na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 8/17, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

  Predsjednik Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Igor Franjić sazvao je 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za ponedjeljak 11. rujna 2017. godine u 12,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Gradske uprave Grada Belog Manastira, a poziv za sjednicu možete preuzeti ovdje

  Preuzmi pdf

  Dana 25. srpnja 2017. godine održana je 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 14,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

  Gradsko vijeće Grada Belog Manastira donijelo je Odluku o drugim izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2017. godinu sa projekcijom za 2018. i 2019. godinu.

  Također, donesena je i nova Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova kojom se uređuje obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Belog Manastira, a osobito dimnjačarsko područje, način obavljanja dimnjačarskih poslova, rokovi obvezne kontrole i čišćenja dimovodnih objekata i uređaja za loženje, nadzor nad obavljanjem dimnjačarskih poslova te druga pitanja u vezi s obavljanjem komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova.

  Na 3. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira donesen je i Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave kojim se uređuju postupci, pravila i uvjeti za nabavu roba i usluga za potrebe Grada Belog Manastira čija je procijenjena vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost manja od 200.000,00 kuna te nabavu radova čija je procijenjena vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost manja od 500.000,00 kuna, na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi.

  Gradsko vijeće imenovalo je dva svoja člana u Skupštinu Zajedničkog vijeća općina Vukovar.

  Gradsko vijeće dalo je suglasnost na suglasnosti na sklapanje ugovora u postupku jednostavne nabave:
  – radova na adaptaciji Dječjeg vrtića ʺCvrčakʺ Beli Manastir,
  – usluge restauracije uskotračne parne lokomotive Đuro Đaković, tbr. 343 kao dijela zaštićenog kulturnog dobra: Uskotračna parna lokomotiva Đuro Đaković, tbr. 343 i tri putnička vagona,
  – zamjenskih dijelova i ostalog potrošnog materijala prema specifikaciji.

  Gradsko vijeće usvojilo je godišnja izvješća o radu i financijskom poslovanju u 2016. godini Baranjske razvojne agencije Grada Belog Manastira, Centra za kulturu Grada Belog Manastira, Dječjeg vrtića “Cvrčak” Beli Manastir, Gradske knjižnice Beli Manastir, Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Belog Manastira, Umjetničke škole Beli Manastir i Zajednice športskih udruga Grada Belog Manastira.

  Također Gradsko vijeće usvojilo je izvješće o radu gradonačelnika od 1. siječnja 2017. godine do 25. svibnja 2017. godine odnosno do isteka njegovog mandata, kao i izvješća o tekućoj proračunskoj pričuvi za mjesec travanj i 25 dana mjeseca svibnja 2017. godine.

  Navedeni akti doneseni na 3. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 7/17, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

  Na prijedlog gradonačelnika Tomislav Rob u okviru rebalansa proračuna na jučerašnjoj 3. sjednici Gradskog vijeća donesena je jednoglasna odluka o izdvajanju sredstva za sufinanciranje školskog pribora i radnih bilježnica svim osnovnoškolcima sa područja grada Belog Manastira u iznosu od 300,00 kn po učeniku. Detaljnije informacije o provedbi financiranja uskoro na službenoj stranici Grada.

  Predsjednik Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Igor Franjić sazvao je 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za utorak 25. srpnja 2017. godine u 14,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Gradske uprave Grada Belog Manastira, a poziv za sjednicu možete preuzeti ovdje

  Predsjednik Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Igor Franjić sazvao je 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za četvrtak 29. lipnja 2017. godine u 14,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Gradske uprave Grada Belog Manastira, a poziv za sjednicu možete preuzeti ovdje.

  Preuzmi pdf

  Predsjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Jadranka Sabljak sazvala je 34. sjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za utorak 21. veljače 2017. godine u 16,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Gradske uprave Grada Belog Manastira, a poziv za sjednicu možete preuzeti ovdje.

  Preuzmi /pdf/

  Preuzmi /pdf/

  Predsjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Jadranka Sabljak sazvala je 33. sjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za utorak 27. prosinca 2016. godine u 17,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Gradske uprave Grada Belog Manastira, a poziv za sjednicu možete preuzeti ovdje.

  Obavijest o nastavku 32. sjednice Gradskog vijeća možete preuzeti ovdje.

  Predsjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Jadranka Sabljak sazvala je 32. sjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za utorak 20. prosinca 2016. godine u 14,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Gradske uprave Grada Belog Manastira, a poziv za sjednicu možete preuzeti ovdje.

  Preuzmi /pdf/

  Predsjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Jadranka Sabljak sazvala je 30. sjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za četvrtak 27. listopada 2016. godine u 15,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Gradske uprave Grada Belog Manastira, a poziv za sjednicu možete preuzeti ovdje

  Preuzmi pdf

  Predsjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Jadranka Sabljak sazvala je 29. sjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za četvrtak 22. rujna 2016. godine u 15,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Gradske uprave Grada Belog Manastira, a poziv za sjednicu možete preuzeti ovdje.

  Dana 28. lipnja 2016. godine održana je 28. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 15,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

  Gradsko vijeće donijelo je Odluku o sudjelovanju Grada Belog Manastira u EU Programu prekogranične suradnje INTERREG IPA CBC Croatia – Serbia 2014.-2020. Prioritetna os 2 – ʺZaštita okoliša, jačanje prevencije rizika i održive proizvodnje energijeʺ, Specifični cilj 2.2. – Promicanje inovativnih tehnologija za održivu proizvodnju energije i energetsku učinkovitost s projektom pod nazivom: Implementacija i verifikacija gotovo 0 energetskih standarda u javnim zgradama, akronima Z E S, kao i Odluku o sudjelovanju Grada Belog Manastira u EU Programu prekogranične suradnje INTERREG IPA CBC Croatia – Serbia 2014.-2020. Prioritetna os 3 – “Poticanje turizma i očuvanje kulturnog i prirodnog nasljeđa”, Specifični cilj 3.1. – Jačanje, diversifikacija i integracija prekogranične turističke ponude te bolje upravljanje dobrima kulturne i prirodne baštine s projektom pod nazivom: Vino i odmor, akronima Wine&Relax.

  Gradsko vijeće donijelo je i Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Belog Manastira.

  Na istoj sjednici usvojena su i izvješća o utrošku tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 01.01.2016. godine do 31.05.2016. godine, te donesen Zaključak o sklapanju dodatka Ugovoru o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti – obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Belog Manastira, KLASA: 363-01/09-01/07, URBROJ: 2100/01-01-03-09-11 od 21. rujna 2009. godine.

  Svi akti doneseni na 28. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 5/16, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

  Predsjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Jadranka Sabljak sazvala je 28. sjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za utorak 28. lipnja 2016. godine u 15,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Gradske uprave Grada Belog Manastira, a poziv za sjednicu možete preuzeti ovdje.

  Zapisnik s 27. sjednice Gradskog vijeća

  Dana 30. svibnja 2016. godine održana je 27. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 15,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

  Gradsko vijeće donijelo je Odluku o sudjelovanju Grada Belog Manastira u EU Programu prekogranične suradnje INTERREG V-A Mađarska – Hrvatska 2014.-2020. Prioritetna os 2: Održivo korištenje prirodnih i kulturnih dobara s projektom pod nazivom: Prekogranična suradnja na multimodalnom turizmu, akronima BIKE & BOAT.

  Gradsko vijeće informirano je o pripremi Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima te o projektnim prijedlozima pripremljenima za natječaj programa suradnje Interreg V-A Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. u kojima su partneri Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira i Turistička zajednica Baranje.

  Akt donesen na 27. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljen je u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 4/16, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

  Predsjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Jadranka Sabljak sazvala je 27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za ponedjeljak 30. svibnja 2016. godine u 15,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Gradske uprave Grada Belog Manastira, a poziv za sjednicu možete preuzeti ovdje.

  Zapisnik s 26. sjednice Gradskog vijeća

  Dana 3. svibnja 2016. godine održana je 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 15,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

  Gradsko vijeće donijelo je Odluku o prvim izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2016. godinu sa projekcijom za 2017. i 2018. godinu.

  Gradsko vijeće usvojilo je izvješća o radu i financijskom poslovanju u 2015. godini Baranjske razvojne agencije Grada Belog Manastira, Centra za kulturu Grada Belog Manastira, Dječjeg vrtića “Cvrčak” Beli Manastir, Gradske knjižnice Beli Manastir, Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Belog Manastira, Umjetničke škole Beli Manastir, te Zajednice športskih udruga Grada Belog Manastira.

  Gradsko vijeće donijelo je Odluku o izradi Strategije razvoja Grada Belog Manastira za razdoblje od 2016. do 2020. godine, te imenovalo Gradsko povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda.

  Gradsko vijeće Grada Belog Manastira dalo je prethodnu suglasnost na Prijedlog Odluke Školskog odbora Umjetničke škole Beli Manastir o iznosu participacije za školsku godinu 2016./2017., Prijedlog Odluke Školskog odbora Umjetničke škole Beli Manastir o iznosu participacije za program predškolskog, glazbenog i plesnog obrazovanja u školskoj godini 2016./2017. i Prijedlog Odluke Školskog odbora Umjetničke škole Beli Manastir o cijeni upisa drugog programa za školsku godinu 2016./2017.

  Na istoj sjednici usvojeno je i Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Belog Manastira u 2015. godini i Izvješće o izvršenju godišnjeg Plana razvojnih programa Grada Belog Manastira u 2015. godini.
  Gradsko vijeće nije prihvatilo Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama Statuta Grada Belog Manastira.

  Svi akti doneseni na 26. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 3/16, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

  Predsjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Jadranka Sabljak sazvala je 26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za utorak 3. svibnja 2016. godine u 15,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Gradske uprave Grada Belog Manastira, a poziv za sjednicu možete preuzeti ovdje.

  Zapisnik s 25. sjednice Gradskog vijeća

  Dana 14. ožujka 2016. godine održana je 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 15,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

  Gradsko vijeće usvojilo je obavijesti o stanju sigurnosti na području Grada Belog Manastira za vremensko razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine.

  Gradsko vijeće donijelo je Odluku o prihvaćanju godišnjeg obračuna Proračuna Grada Belog Manastira za 2015. godinu, Odluku o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi, Odluku o uključivanju Grada Belog Manastira u Projekt ʺKreditiranje obrtnih sredstavaʺ Osječko-baranjske županije i Odluku o dodjeli sredstava Proračuna Grada Belog Manastira političkim strankama.

  Gradsko vijeće donijelo je Program potpora poljoprivredi na području Grada Belog Manastira za razdoblje 2016.-2018. godina.

  Gradsko vijeće Grada Belog Manastira dalo je suglasnost na sklapanje ugovora o nabavi radova na rekonstrukciji i održavanju poljskih puteva na području Grada Belog Manastira u 2016. godini, te na sklapanje ugovora o javnim radovima u postupku javne nabave radova na izgradnji mrtvačnice na Gradskom groblju Beli Manastir.

  Na istoj sjednici usvojeno je i Izvješće o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za 2015. godinu, Izvješće o radu gradonačelnika Grada Belog Manastira za razdoblje VII.-XII. 2015. godine, Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu za područje Grada Belog Manastira, Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Belog Manastira za 2015. godinu, Izvješće o provedenim aktivnostima u gospodarenju otpadom za Grad Beli Manastir u 2015. godini, Izvješće trgovačkog društva ʺBaranjski vodovodʺ d.o.o. Beli Manastir o naplaćenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj u razdoblju siječanj-prosinac 2015. godine i izvješća o utrošku tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 01.09.2015. godine do 31.12.2015. godine.

  Svi akti doneseni na 25. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 2/16, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

  Predsjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Jadranka Sabljak sazvala je 25. sjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za ponedjeljak 14. ožujka 2016. godine u 15,00 sati.

  Sjednica će se održati u vijećnici Gradske uprave Grada Belog Manastira, a poziv za sjednicu možete preuzeti ovdje

  Dana 17. prosinca 2015. godine održana je 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 15,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

  Gradsko vijeće Grada Belog Manastira izabralo je Stevana Ristića za novog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Belog Manastira.

  Gradsko vijeće donijelo je Odluku o drugim izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2015. godinu sa projekcijom za 2016. i 2017. godinu.

  Gradsko vijeće donijelo je i Odluku o usklađenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara za Grad Beli Manastir s novonastalim uvjetima, Odluku o obavljanju dimnjačarskih poslova, Odluku o autotaksi prijevozu, te Odluku o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Belog Manastira.

  Na istoj sjednici donesene su i Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti – tržnice na malo na području Grada Belog Manastira trgovačkom društvu ʺBaranjska čistoćaʺ d.o.o. Beli Manastir, Program rada Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za 2016. godinu, Analiza stanja i sustava zaštite i spašavanja na području Grada Belog Manastira u 2015. godini i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Belog Manastira u 2016. godini.

  Gradsko vijeće Grada Belog Manastira razriješilo je i imenovalo predsjednika Upravnog vijeća Centra za kulturu Grada Belog Manastira, te predsjednika Odbora za društvene djelatnosti.

  Gradsko vijeće Grada Belog Manastira dalo je suglasnost na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Dječjeg vrtića ʺCvrčakʺ Beli Manastir, kao i na Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Umjetničke škole Beli Manastir, te na sklapanje ugovora o nabavi radova na ugradnji termodinamičkog i fotonaponskog solarnog sustava u objekt Kino dvorana Centra za kulturu Grada Belog Manastira, na sklapanje ugovora o nabavi radova na poboljšanju energetske učinkovitosti javne rasvjete ulice Trg Slobode u Belom Manastiru i za nastavak suradnje na provođenju programa Eko škola u Republici Hrvatskoj do 2035. godine.

  Na istoj sjednici usvojeno je i Izvješće o obavljanju određenih poslova kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara na području Grada Belog Manastira.

  Svi akti doneseni na 24. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 9/15, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

  Predsjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Jadranka Sabljak sazvala je 24. sjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za četvrtak 17. prosinca 2015. godine u 15,00 sati.

  Sjednica će se održati u vijećnici Gradske uprave Grada Belog Manastira, a poziv za sjednicu možete preuzeti ovdje

  Dana 27. studenoga 2015. godine održana je 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 16,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

  Sjednica je zakazana za 26. studenoga 2015. godine u 16,00 sati, ali je zbog nedostatka kvoruma odgođena za 27. studenoga 2015. godine.

  Gradsko vijeće Grada Belog Manastira donijelo je Rješenje o razrješenju potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Belog Manastira, kojom je Srećko Ivković razriješen s navedene dužnosti.

  Gradsko vijeće donijelo je Odluku o proračunu i izvršenju proračuna Grada Belog Manastira za 2016. godinu sa projekcijom za 2017. i 2018. godinu.

  Na istoj sjednici doneseni su i Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu za područje Grada Belog Manastira kao i Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Belog Manastira za 2016. godinu.

  Svi akti doneseni na 23. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 8/15, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.


  Obavijest o odgodi 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Belog Manastira možete preuzeti ovdje.

  Predsjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Jadranka Sabljak sazvala je 23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za četvrtak 26. studenoga 2015. godine u 16,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Gradske uprave Grada Belog Manastira, a poziv za sjednicu možete preuzeti ovdje.

  Dana 2. studenoga 2015. godine započela je 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira u 15,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

  Istoga dana donesena je Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Belog Manastira u 2015. godini kojom je odlučeno da će se Povelja Grada Belog manastira ove godine dodijeliti: Željku Mumleku, Mađarskoj kulturnoj udruzi ʺPélmonostorʺ, Nikoli Opačiću i Danieli Taslidžić Herman.

  Gradsko vijeće donijelo je i Odluku o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi i Odluku o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu.

  Gradsko vijeće odobrilo je Program rada Savjeta mladih Grada Belog Manastira u 2016. godini.

  Nakon 8. točke dnevnog reda sjednica je prekinuta zbog nedostatka kvoruma, te odgođena za 5. studenoga 2015. godine.

  5. studenoga 2015. godine nastavljena je 21. sjednica u 16,00 sati i na istoj gradonačelnik kao predlagatelj istih prijedloga povukao je Prijedlog Odluke o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2016. godinu sa projekcijom za 2017. i 2018. godinu, Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu za područje Grada Belog Manastira i Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Belog Manastira za 2016. godinu.

  Svi akti doneseni na 21. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 7/15, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

  Obavijest o nastavku 21. sjednice Gradskog vijeća možete preuzeti ovdje /pdf/.

  Predsjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Jadranka Sabljak sazvala je 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za ponedjeljak 2. studenoga 2015. godine u 15,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Gradske uprave Grada Belog Manastira, a poziv za sjednicu možete preuzeti ovdje.

  Preuzmi /pdf/

  Dana 23. lipnja 2015. godine započela je 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira u 15,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

  Istoga dana razmatrana su i usvojena izvješća o radu i financijskom poslovanju ustanova kojima je osnivač Grad Beli Manastir: Centra za kulturu Grada Belog Manastira, Dječjeg vrtića ʺCvrčakʺ, Gradske knjižnice Beli Manastir, Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Belog Manastira i Umjetničke škole Beli Manastir.

  Nakon druge točke dnevnog reda sjednica je prekinuta zbog nedostatka kvoruma, te odgođena za 1. srpnja 2015. godine.

  1. srpnja 2015. godine u 15,00 sati u vijećnici Gradske uprave nastavljena je 19. sjednica i na istoj Gradsko vijeće je donijelo Odluku o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti – održavanje čistoće, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta i održavanje komunalno-urbane opreme na području Grada Belog Manastira trgovačkom društvu “Baranjska čistoća” d.o.o. Beli Manastir.

  Gradsko vijeće donijelo je i Odluku o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama na području Grada Belog Manastira trgovačkom društvu Baranjski vodovod d.o.o. Beli Manastir.

  Gradsko vijeće je dalo suglasnost na sklapanje Ugovora o sufinanciranju nabave komunalnog vozila za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Grada Belog Manastira, zatim na sklapanje Ugovora o sufinanciranju nabave sjekača-drobilice drvene mase u obliku prikolice za usitnjavanje čiste drvene mase na području Grada Belog Manastira, kao i na sklapanje ugovora o javnoj nabavi robe u postupku javne nabave komunalne opreme – spremnika za sakupljanje komunalnog otpada na području Grada Belog Manastira.

  Gradsko vijeće razmotrilo je i usvojilo Izvješće o provjeri formalnih uvjeta kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira, te tajnim glasovanjem s Popisa važećih kandidatura izabralo 9 članova i 9 zamjenika članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira na mandat u trajanju od tri godine.

  Gradsko vijeće donijelo je Zaključak o usvajanju izvješća o utrošku tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 01.01.2015. godine do 30.04.2015. godine.

  Svi akti doneseni na 19. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 4/15, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

  Obavijest o nastavku 19. sjednice Gradskog vijeća možete preuzeti ovdje.

  Predsjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Jadranka Sabljak sazvala je 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za utorak 23. lipnja 2015. godine u 15,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Gradske uprave Grada Belog Manastira, a poziv za sjednicu možete preuzeti ovdje.

  Rezultati izbora za vijeće srpske nacionalne manjine

  Preuzmi /pdf/

  Rezultati izbora za vijeće mađarske nacionalne manjine

  Preuzmi /pdf/

  Rezultati izbora za vijeće romske nacionalne manjine

  Preuzmi /pdf/

  Dana 12. svibnja 2015. godine održana je 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 13,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

  Sjednica je zakazana za 4. svibnja 2015. godine u 15,00 sati, ali je zbog nedostatka kvoruma odgođena za 12. svibnja 2015. godine.

  S dnevnog reda 18. sjednice Gradskog vijeća izostavljene su dvije točke i to: Prijedlog Odluke o zaključenju sudske nagodbe o međusobnim pravima i obvezama između Grada Belog Manastira i trgovačkih društava Saubermacher Dienstleistungs Ag i Strabag Ag, Republika Austrija i Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o radu u Gradskoj upravi Grada Belog Manastira.

  Gradsko vijeće donijelo je Odluku o prvim izmjenama i dopunama Odluke o proračunu i izvršenju proračuna Grada Belog Manastira za 2015. godinu sa projekcijom za 2016. i 2017. godinu i Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Belog Manastira za 2015. godinu.

  Gradsko vijeće donijelo je Odluku o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Belog Manastira, Odluku o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima, te s napuštenim i izgubljenim životinjama, Odluku o ponovljenom javnom pozivu za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira, Odluku o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti – veterinarsko-higijeničarske službe na području Grada Belog Manastira temeljem pisanog ugovora i Odluku o osnivanju Savjeta potrošača javnih usluga Grada Belog Manastira.

  Gradsko vijeće imenovalo je i ravnateljicu Dječjeg vrtića ʺCvrčakʺ, razriješilo i imenovalo člana Stožera zaštite i spašavanja Grada Belog Manastira, te utvrdilo prijedlog kandidata za suce porotnike Županijskog suda u Osijeku.

  Na istoj sjednici Gradsko vijeće dalo je suglasnost na sklapanje ugovora o nabavi radova na rekonstrukciji i održavanju poljskih puteva i sustava odvodnje oborinskih voda uz poljoprivredne površine na području Grada Belog Manastira u 2015. godini.

  Gradsko vijeće prihvatilo je Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Belog Manastira u 2014. godini te Izvješće trgovačkog društva ʺBaranjski vodovodʺ d.o.o. Beli Manastir o naplaćenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj u razdoblju siječanj-prosinac 2014. godine.

  Gradsko vijeće Grada Belog Manastira nije prihvatilo Prijedlog Odluke o izmjeni plaće i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa kao ni Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Belog Manastira.

  Svi akti doneseni na 18. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 3/15, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

  Sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira zakazana za 4. svibnja 2015 odgađa se i zakazuje se novi termin za 12. svibnja 2015. godine. Obavijest o promjeni termina možete preuzeti ovdje

  Predsjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Jadranka Sabljak sazvala je 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za ponedjeljak 4. svibnja 2015. godine u 15,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Gradske uprave Grada Belog Manastira, a poziv za sjednicu možete preuzeti ovdje

  Predsjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Jadranka Sabljak sazvala je 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za ponedjeljak 2. ožujka 2015. godine u 15,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Gradske uprave Grada Belog Manastira, a poziv za sjednicu možete preuzeti ovdje.

  Dana 15. prosinca 2014. godine održana je 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 15,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

  Na istoj sjednici donesena je Odluka o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2015. godinu sa projekcijom za 2016. i 2017. godinu, Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu za područje Grada Belog Manastira, Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Belog Manastira za 2015. godinu i Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Belog Manastira.

  Gradsko vijeće donijelo je i Odluku o drugim izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2014. godinu sa projekcijom za 2015. i 2016. godinu.

  Na istoj sjednici donesen je Program rada Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za 2015. godinu, Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti – veterinarsko-higijeničarske službe na području Grada Belog Manastira putem pisanog ugovora i Odluka o javnom pozivu za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira.

  Gradsko vijeće Grada Belog Manastira donijelo je Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Belog Manastira u 2014. godini i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Belog Manastira u 2015. godini.

  Gradsko vijeće Grada Belog Manastira dalo je suglasnost za otvaranje ogranka Gradske knjižnice Beli Manastir u općini Darda, te usvojilo izvješća gradonačelnika o utrošku tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 01.04.2014. godine do 31.10.2014. godine.

  Gradsko vijeće Grada Belog Manastira nije prihvatilo Izvješće trgovačkog društva ʺBaranjski vodovodʺ d.o.o. Beli Manastir o naplaćenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj u razdoblju siječanj-lipanj 2014. godine.

  Svi akti doneseni na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 9/14, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

  Predsjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Jadranka Sabljak sazvala je 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za ponedjeljak 15. prosinca 2014. godine u 15,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Gradske uprave Grada Belog Manastira, a poziv za sjednicu možete preuzeti ovdje.

  Povodom obilježavanja blagdana Svih svetih u subotu, 01. studenog kod Središnjeg križa na Katoličkom groblju u Belom Manastiru položeni su vijenci i upaljene svijeće, u znak sjećanja na sve poginule i nestale branitelje te civilne žrtve Domovinskog rata. Vijence je, ispred Gradske uprave Grada Belog Manastira položio gradonačelnik Ivan Doboš sa suradnicima te predsjednicom i članovima Gradskog vijeća Grada Belog Manastira, uz prisutnost predstavnika Koordinacije udruga proizašlih iz domovinskog rata, te predstavnika političkih stranaka.
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  Dana 27. listopada 2014. godine održana je 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 15,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

  Na istoj sjednici donesena je Odluka o sudjelovanju Grada Belog Manastira u projektu “PROJEKT BARANJA – POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU BARANJE” u okviru Prioritetne osi 2 – Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe i integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama – višegodišnjeg operativnog programa “Zaštita okoliša”.

  Gradsko vijeće Grada Belog Manastira donijelo je i Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Belog Manastira u 2014. godini.

  Gradsko vijeće Grada Belog Manastira donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Belog Manastira.

  Na istoj sjednici Gradsko vijeće Grada Belog Manastira odobrilo je Programa rada Savjeta mladih Grada Belog Manastira za 2015. godinu.

  Svi akti doneseni na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 8/14, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

  Predsjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Jadranka Sabljak sazvala je 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za ponedjeljak 27. listopada 2014. godine u 15,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Gradske uprave Grada Belog Manastira, a poziv za sjednicu možete preuzeti ovdje.

  Gradsko vijeće i gradonačelnik Grada Belog Manastira Ivan Doboš svim građanima Belog Manastira, Branjinog Vrha, Šumarine i Šećerane čestitaju 8. listopada Dan neovisnosti Republike Hrvatske.

  Dana 30. rujna 2014. godine održana je 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 15,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

  Na istoj sjednici donesen je Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za razdoblje od 01.01. do 30.06.2014. godine, Odluka o sudjelovanju Grada Belog Manastira u projektu ʺETNOLOŠKI CENTAR BARANJSKE BAŠTINE; RC.1.1.05-0124ʺ u sklopu Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013.; Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu (broj poziva: RC.1.1.05) i Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi – k.č.br. 467/3 k.o. Šumarina.

  Gradsko vijeće Grada Belog Manastira donijelo je i Zaključak o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o javnim radovima u postupku javne nabave radova na sanaciji i zatvaranju Gradskog odlagališta komunalnog otpada i izgradnji reciklažnog dvorišta u Belom Manastiru – faza 2, te Zaključak o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o javnoj nabavi robe u postupku javne nabave kanti za sakupljanje komunalnog otpada zapremine 120 litara za odvojeno prikupljanje papira.

  Gradsko vijeće Grada Belog Manastira nije prihvatilo Izvješće o radu gradonačelnika Grada Belog Manastira za razdoblje I.-VI. 2014. godine.

  Gradsko vijeće Grada Belog Manastira predložilo je Skupštini Osječko-baranjske županije kandidate za suce porotnike Općinskog suda u Osijeku, kandidate za suce porotnike za mladež Županijskog suda u Osijeku i kandidate za suce porotnike za mladež Općinskog suda u Osijeku.

  Svi akti doneseni na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 7/14, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

  Predsjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Jadranka Sabljak sazvala je 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za utorak 30. rujna 2014. godine u 15,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Gradske uprave Grada Belog Manastira, a poziv za sjednicu možete preuzeti ovdje.

  Dana 7. srpnja 2014. godine održana je 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 15,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

  Na istoj sjednici donesena je Odluka o prvim izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2014. godinu sa projekcijom za 2015. i 2016. godinu kao i Odluka o izmjeni Odluke o prijenosu u vlasništvo građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni Grada Belog Manastira.

  Gradsko vijeće donijelo je Zaključak o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi Elaborata prometnog uređenja Grada Belog Manastira te Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja Grada Belog Manastira kao i Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Belog Manastira.

  Gradsko vijeće Grada Belog Manastira razmotrilo je i izvješća o radu i financijskom poslovanju u 2013. godini Baranjskog vodovoda d.o.o. Beli Manastir, Baranjske čistoće d.o.o. Beli Manastir, Poduzetničkog centra Beli Manastir d.o.o., Radio Baranje d.o.o. Beli Manastir, Stanouprave d.o.o. Beli Manastir i Turističke zajednice Baranje.

  Predsjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Jadranka Sabljak sazvala je 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za ponedjeljak 7. srpnja 2014. godine u 15,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Gradske uprave Grada Belog Manastira, a poziv za sjednicu možete preuzeti ovdje.

  Dana 30. lipnja 2014. godine održana je 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 15,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru na temu razmatranja aktualnog stanja u Baranjskom vodovodu d.o.o. Beli Manastir.

  Na sjednici je Gradsko vijeće donijelo Preporuku gradonačelniku da o sumnjama o postojanju nepravilnosti u poslovanju Baranjskog vodovoda d.o.o. Beli Manastir obavijesti Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, kako bi ih isti mogao istražiti.

  Predsjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Jadranka Sabljak sazvala je 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za četvrtak 22. svibnja 2014. godine u 13,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Gradske uprave Grada Belog Manastira, a poziv za sjednicu možete preuzeti ovdje.

  Dana 17. travnja 2014. godine održana je 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 14,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

  Na istoj sjednici donesena je Odluka o prihvaćanju godišnjeg obračuna Proračuna Grada Belog Manastira za 2013. godinu kao i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Belog Manastira.

  Gradsko vijeće dalo je suglasnost na odluke Školskog odbora Umjetničke škole Beli Manastir o iznosu participacije za školsku 2014./2015. godinu i cijeni upisa drugog programa za školsku 2014./2015. godinu.

  Gradsko vijeće prihvatilo je Izvješće o godišnjem izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Beli Manastir i Izvješće trgovačkog društva Baranjski vodovod d.o.o. Beli Manastir o naplaćenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj u razdoblju siječanj-prosinac 2013. godine.
  Službeni glasnik broj 2/14

  Predsjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Jadranka Sabljak sazvala je 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za četvrtak 17. travnja 2014. godine u 14,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Gradske uprave Grada Belog Manastira.

  Preuzmi Poziv za 9 sjednicu Gradskog vijeca

  8. sjednica Gradskog vijeća, 2014Dana 10. ožujka 2014. godine održana je 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 12,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

  Na istoj sjednici Mandatna komisija podnijela je Izvješće povodom obavijesti Miroslava Dragaša o nastavljanju obnašanja dužnosti vijećnika Gradskog vijeća Grada Belog Manastira.

  Gradsko vijeće donijelo je Odluku o nerazvrstanim cestama na području Grada Belog Manastira, Odluku o otkupu nekretnine u svrhu stvaranja preduvjeta za daljnji razvitak socijalne infrastrukture na području Grada Belog Manastira, Odluku o dodjeli sredstava Proračuna Grada Belog Manastira političkim strankama, Odluku o osnivanju Baranjske razvojne agencije Grada Belog Manastira, Odluku o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi, kao i Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Belog Manastira za 2014. godinu.

  Gradsko vijeće imenovalo je ravnatelja Centra za kulturu Grada Belog Manastira, te dalo suglasnost na sklapanje ugovora o javnim radovima u postupku javne nabave radova na rekonstrukciji dijela javne rasvjete u Belom Manastiru, Ulica dr. Franje Tuđmana i pješačko-biciklistička staza Šumarina-Šećerana.

  Na istoj sjednici Gradsko vijeće razmotrilo je i usvojilo sljedeća izvješća: Izvješće o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za 2013. godinu, Izvješće o radu gradonačelnika Grada Belog Manastira za razdoblje VII-XII 2013. godine, Izvješća o utrošku tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 01.09.2013. godine do 31.01.2014. godine, Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu za područje Grada Belog Manastira, Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Belog Manastira za 2013. godinu i Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Belog Manastira u 2013. godini.

  Službeni glasnik, broj 1/2014

  Predsjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Jadranka Sabljak sazvala je 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za ponedjeljak 10. ožujka 2014. godine u 12,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Gradske uprave Grada Belog Manastira, a poziv za sjednicu možete preuzeti ovdje.

  Poziv za 8 sjednicu Gradskog vijeća

  Dana 11. prosinca 2013. godine održana je 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 09,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

  Gradsko vijeće donijelo je Odluku o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2014. godinu sa projekcijom za 2015. i 2016. godinu kao i Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu za područje Grada Belog Manastira i Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Belog Manastira za 2014. godinu, te Odluku o izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja Javnog groblja Beli Manastir.

  Gradsko vijeće donijelo je svoj Program rada za 2014. godinu.

  Nadalje, Gradsko vijeće donijelo je: Pravilnik o nabavi roba, radova i usluga do vrijednosti na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, Odluku o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti – javne rasvjete na području Grada Belog Manastira, temeljem pisanog ugovora, Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića “Cvrčak” Beli Manastir, Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Beli Manastir, KLASA: 023-01/13-02/100, URBROJ: 2100/01-04/13-02/05 od 21. studenoga 2013. godine na Dodatak broj 2 uz Ugovor o dugoročnom kreditu broj 080125280951 od 28. siječnja 2008. godine zaključen između OTP banka Hrvatska dioničko društvo Zadar, Dom za starije i nemoćne osobe “Baranjsko sunce” Beli Manastir, Dječji vrtić “Cvrčak” Beli Manastir, Anke Gregoran, Beli Manastir i Ustanova za zdravstvenu njegu “Baranja u srcu” Beli Manastir, Zaključak o prijenosu u vlasništvo vatrogasnog vozila VP 10 000/500 autocisterne interni tip C Javnoj profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Belog Manastira, Zaključak o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o javnoj nabavi robe u postupku javne nabave komunalne opreme – kompostera zapremine minimalno 350 litara, Zaključak o davanju suglasnosti na dopunu ugovornog troškovnika kao sastavnog dijela Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova – dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Belog Manastira, KLASA: 363-02/13-01/02, URBROJ: 2100/01-01-03-13-9 od 10. travnja 2013. godine, Zaključak o prihvaćanju provedbe programa “Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama” i Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za financije i Proračun.

  Što se tiče zaštite i spašavanja, Gradsko vijeće donijelo je Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Belog Manastira u 2013. godini, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Belog Manastira u 2014. godini, Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Belog Manastira, te Odluku o donošenju Plana zaštite i spašavanja / Plana civilne zaštite / Grada Belog Manastira.

  Gradonačelnik je vijećnicima Gradskog vijeća Grada Belog Manastira podnio informaciju o stanju sudskih sporova (ZIPOS – ZOIS, RH – PROGRES – GRAD BELI MANASTIR).

  Službeni Glasnik broj 10, 2013

  Predsjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Jadranka Sabljak sazvala je 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za srijedu 11. prosinca 2013. godine u 09,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Gradske uprave Grada Belog Manastira, a poziv za sjednicu možete preuzeti ovdje.

  poziv za 7 sjednicu

  Na sjednici Gradskog vijeća, Grada Belog Manastira održanoj 30. listopada pod predsjedavanjem Predsjednice Jadranke Sabljak razmatrano je 7. točaka dnevnog reda. Nakon prve točke dnevnoga reda pristupilo se usvajanju izvješća Mandatne komisije povodom stavljanja mandata članova Gradskog vijeća Miroslava Dragaša i Krunoslava Perišina u mirovanje iz osobnih razloga. Određeno je da će gospodina Dragaša mijenjati zamjenica Snježana Vuković, a gospodina Perišina, Josip Burgund koji su ujedno i pred svim članovima vijeća položili prisegu.

  Većinom glasova usvojena je Odluka o trećim izmjenama i dopunama Proračuna grada Belog Manastra za 2013.godinu, a projekcijom za 2014. i 2015. godinu. Ovim smanjenjem rebalansa proračuna, planiranih prihoda, iznos je od 39,291.672,31 kuna. Slijedom toga za rashode koji će nastati u 2013. godini osigurava se iznos od 39,229.467,63 kune. O Prijedlogu odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Belog Manastira odlučeno je da je ovogodišnja dobitnica Povelje grada za dugogodišnji rad Lidija Šumiga, predložena od strane Osnovne škole Dr. Franjo Tuđman i Društva Naša Djeca iz Belog Manastira.

  Predsjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Jadranka Sabljak sazvala je 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za srijedu 30. listopada 2013. godine u 17,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Gradske uprave Grada Belog Manastira, a poziv za sjednicu možete preuzeti ovdje.

  Poziv 5. sjednica Gradskog vijeca

  Dana 03. listopada 2013. godine održana je 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 9,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru. Na istoj sjednici razmatrana su i usvojena izvješća o radu i financijskom poslovanju za prošlu godinu Umjetničke škole Beli Manastir i Turističke zajednice Baranje Beli Manastir, a odbijena su izvješća o radu i financijskom poslovanju za prošlu godinu sljedećih trgovačkih društava: “Baranjska čistoća” d.o.o. Beli Manastir, “Baranjski vodovod” d.o.o. Beli Manastir, “Poduzetnički centar Beli Manastir” d.o.o., “Radio Baranja” d.o.o. Beli Manastir i “Stanouprava” d.o.o. Beli Manastir.

  Gradsko vijeće donijelo je Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za razdoblje od 01.01. do 30.06.2013. godine i Zaključak o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Belog Manastira za razdoblje I-VI. 2013. godine, te usvojilo izvješća gradonačelnika Grada Belog Manastira o utrošku tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 01.05. do 31.08.2013. godine.

  Nadalje, Gradsko vijeće Grada Belog Manastira donijelo je i sljedeće akte:

  Odluku o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti – javne rasvjete na području Grada Belog Manastira temeljem pisanog ugovora.

  Odluku o priključenju na komunalne vodne građevine.

  Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Centra za kulturu Grada Belog Manastira.

  Zaključak o određivanju predstavnika u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske.

  Zaključak o davanju suglasnosti za zasnivanje založnog prava na k.č.br. 3040/8, u naravi oranica Našička ulica, površine 1.499 m2 k.o. Beli Manastir – Poslovna zona Beli Manastir.

  Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Umjetničke škole Beli Manastir o iznosu participacije za školsku 2013./2014. godinu.

  Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Umjetničke škole Beli Manastir o cijeni upisa drugog programa za školsku 2013./2014. godinu.

  Zaključak o ustupanju autocisterne (vatrogasnog vozila VP 10 000/500) interni tip C bez naknade Javnoj profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Belog Manastira.

  Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Belog Manastira za 2014. godinu.

  Zaključak o odbijanju prijedloga vijećnika Rόberta Jankovicsa u svezi izmjena članka 83. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira.

  Izvješća i donesene akte možete pronaći u Službenom glasniku broj 7/2013

  Predsjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Jadranka Sabljak sazvala je 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za četvrtak 03. listopada 2013. godine u 09,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Gradske uprave Grada Belog Manastira.
  Poziv za sjednicu možete preuzeti ovdje.

  Poziv-Za-4-Sjednicu-Gradskog-Vijeca

  Dana 15. srpnja 2013. godine održana je 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira u 11,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

  Na istoj sjednici razmatrana su i usvojena izvješća ustanova Grada Belog Manastira Centra za kulturu Grada Belog Manastira, Dječjeg vrtića “Cvrčak” Beli Manastir, Gradske knjižnice Beli Manastir, Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Belog Manastira i Zajednice športskih udruga Grada Belog Manastira.

  Također Gradsko vijeće je razmatralo i usvojilo izvješća o obavljanju određenih poslova kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara na području Grada Belog Manastira.

  Gradsko vijeće donijelo je i Odluku o drugim izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2013. godinu sa projekcijom za 2014. i 2015. godinu, kao i Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu za područje Grada Belog Manastira i Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Belog Manastira za 2013. godinu.

  Gradsko vijeće je usvojilo i Izvješće o utrošku tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 01.01. do 30.04.2013. godine, te donijelo Rješenje o imenovanju delegata Gradskog vijeća Grada Belog Manastira u Skupštinu Zajedničkog vijeća općina – Vukovar.

  broj 6_13

  Predsjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Jadranka Sabljak sazvala je 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za ponedjeljak 15. srpnja 2013. godine u 11,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Gradske uprave Grada Belog Manastira, a poziv za sjednicu možete preuzeti ovdje.

  Dana 05. srpnja 2013. godine održana je 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira u 18,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

  Na istoj sjednici Mandatna komisija podnijela je Izvješće povodom stavljanja mandata člana Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Miroslava Dragaša u mirovanje iz osobnih razloga te je na sjednici Gradskog vijeća prisegnuo zamjenik člana Gradskog vijeća Nikola Pajčin.

  Izabrani su i potpredsjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira: Željka Zagvozda i Srećko Ivković. Na sjednici su prisegnuli i gradonačelnik Ivan Doboš, te njegovi zamjenici: Marko Bogatić, Zoran Kranjčec i Predrag Stojanović.

  Gradsko vijeće donijelo je i Rješenja o razrješenju i imenovanju sljedećih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Belog Manastira:

  Rješenje o razrješenju i imenovanju Odbora za Statut i Poslovnik.
  Rješenje o razrješenju i imenovanju Odbora za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu čovjekova okoliša i stambeno-komunalne poslove.
  Rješenje o razrješenju i imenovanju Odbora za društvene djelatnosti.
  Rješenje o razrješenju i imenovanju Odbora za financije i Proračun.
  Rješenje o razrješenju i imenovanju Odbora za pitanja i zaštitu nacionalnih manjina.
  Rješenje o razrješenju i imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova.
  Rješenje o razrješenju i imenovanju Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Belog Manastira.

  Gradsko vijeće imenovalo je i nove članove Zapovjedništva civilne zaštite Grada Belog Manastira kao i Stožera zaštite i spašavanja Grada Belog Manastira.

  Službeni glasnik broj 5/2013.

  Predsjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Jadranka Sabljak sazvala je 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za petak 05. srpnja 2013. godine u 18,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Gradske uprave Grada Belog Manastira, a poziv za sjednicu možete preuzeti ovdje.