Poziv na edukaciju

Pozivaju se vlasnici i članovi poljoprivrednih gospodarstava s područja Grada Belog Manastira i Popovca na edukaciju o uzimanju uzoraka tla koju su dužne provoditi fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, koja će se održati u Belom Manastiru, zgradi...

Najava savjetovanja s javnošću

U tijeku su nova savjetovanja s javnošću za četiri nacrta prijedloga općih akata Grada Belog Manastira i to: Nacrt prijedloga Statuta Grada Belog Manastira, Nacrt prijedloga Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Belog...