• Izvješće o radu za 2017. godinu

  23.02.2018.

  Izvješće o radu za 2017. godinu

   

   

  GRADSKO VIJEĆE GRADA BELOG MANASTIRA

  objavljuje Javni poziv

  za

   

  ISTICANJE KANDIDATURA ZA ČLANOVE I ZAMJENIKE ČLANOVA

  SAVJETA MLADIH GRADA BELOG MANASTIRA

   

  Savjet mladih Grada Belog Manastira je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Belog Manastira koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.

  U Savjet mladih Grada Belog Manastira bira se 7 članova sa 7 zamjenika članova, koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjet imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života i prebivalište ili boravište na području Grada Belog Manastira, i to na mandat od tri godine.

  Kandidature za članove Savjeta i njihove zamjenike ističu udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih. Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih ona mora biti skupina od najmanje 30 mladih.

  Svi podaci o predlagateljima, uvjetima za isticanje kandidatura, opisu postupka izbora, rokovima za prijavu i rokovima u kojima će biti provedena provjera zadovoljavanja formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te izbor članova i zamjenika članova Savjeta, ovlaštenom tijelu kojem se predaju kandidature, mjestu predaje i potrebnoj dokumentaciji nalaze se u tekstu javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira koji možete pročitati ⇓ niže ili preuzeti ovdje.

   

   

   

  Preuzimanje dokumentacije

   

   

   

  31.08.2017.

  Savjet mladih Grada Belog Manastira na svojoj 11. sjednici održanoj dana 31.
  kolovoza 2017. godine donio je Program rada za 2018. godinu.

  Izvješće o radu za 2016. godinu

  U sklopu manifestacije Savjeta mladih Grada Belog Manastira ʺBelomanastirsko ljeto mladihʺ, Foto-kino klub “Baranja-film” Beli Manastir pod pokroviteljstvom Grada Belog Manastira raspisuje natječaj za najbolji amaterski video film na temu “LJETO MLADIH U BELOM MANASTIRU ’16.”.
  Tekst natječaja kao i prijavnicu možete preuzeti ovdje.

  Izvješće o radu savjeta mladih za 2015

  Dana 13. srpnja 2015. godine konstituiran je Savjet mladih Grada Belog Manastira izborom Roberta Kožića za predsjednika Savjeta. Za zamjenicu predsjednika Savjeta mladih Grada Belog Manastira izabrana je Kristina Vinojčić Tota. Mandat Savjeta je tri godine.


  Preuzmi pdf

  REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE I ZAMJENIKE ČLANOVA SAVJETA MLADIH GRADA BELOG MANASTIRA

  Dana 1. srpnja 2015. godine na 19. sjednici Gradsko vijeće Grada Belog Manastira tajnim glasovanjem s Popisa važećih kandidatura izabralo je 9 članova s 9 zamjenika članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira.

  Tajnom glasovanju je pristupilo 17 vijećnika Gradskog vijeća, nakon kojeg je utvrđeno da je 17 listića bilo važećih (100%), te nijedan listić nije bio nevažeći (0%).

  Na Popisu važećih kandidatura bilo je 9 kandidata za članove s 9 kandidata za zamjenike članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira i biralo se 9 kandidata za članove s 9 kandidata za zamjenike članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira.

  U Savjet mladih Grada Belog Manastira izabrani su sljedeći:
  1.Danijela Benić, Trg Slobode 33, Beli Manastir, član,
  Zorana Lehman, Franje Račkoga 2, Beli Manastir, zamjenik člana, sa 17 glasova,
  2.Davor Frič, I. B. Mažuranić 11, Šumarina, član,
  Maja Mendler, Petra Preradovića 54, Beli Manastir, zamjenik člana, sa 17 glasova,
  3.Luka Ivković, Lavoslava Ružičke 1, Šećerana, član,
  Adam Skeledžija, Augusta Šenoe 10, Šumarina, zamjenik člana, sa 17 glasova,
  4.Marija Kovač, Sv. Martina 2a, Beli Manastir, član,
  Tena Kosanović, Bana Jelačića 6, Beli Manastir, zamjenik člana, sa 17 glasova,
  5.Robert Kožić, Julija Klovića 3a, Beli Manastir, član,
  Marina Jovanović, Žrtava domovinskog rata 14, Šećerana, zamjenik člana, sa 17 glasova,
  6.Stefan Kričković, Josipa Bösendorfera 3a, Beli Manastir, član,
  Doris Matoušek, Dr. Kamila Firingera 15, Beli Manastir, zamjenik člana, sa 17 glasova,
  7.Danilo Matijević, Domovinske zahvalnosti 39, Beli Manastir, član,
  Dora Fabijan, Kralja Petra Svačića 82, Beli Manastir, zamjenik člana, sa 17 glasova,
  8.Helena Stojaković, Slavonska 12, Beli Manastir, član,
  Martina Tomašić, Ante Kovačića 26, Branjin Vrh, zamjenik člana, sa 17 glasova,
  9.Kristina Vinojčić Tota, Svetog Martina 2, Beli Manastir, član,
  Dino Šisl, Osječka 27a, Beli Manastir, zamjenik člana, sa 17 glasova

  Odbor za izbor i imenovanje na 13. sjednici održanoj 8. lipnja 2015. godine donio je Izvješće o provjeri formalnih uvjeta kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira, kao i Popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira.

  Izvješće o provjeri formalnih uvjeta kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira

  Preuzmi /pdf/

  Popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira


  Preuzmi /pdf/

  Gradsko vijeće Grada Belog Manastira Odlukom o ponovljenom javnom pozivu za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira pokrenulo je postupak izbora 9 članova s 9 zamjenika članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira.

  U Savjet mladih Grada Belog Manastira biraju se mladi koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjet imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina starosti i prebivalište ili boravište na području Grada Belog Manastira, i to na mandat od tri godine.
  Podaci o predlagateljima, uvjetima za isticanje kandidatura, opisu postupka izbora, rokovima za prijavu i rokovima u kojima će biti provedena provjera zadovoljavanja formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te izbor članova i zamjenika članova Savjeta, ovlaštenom tijelu kojem se predaju kandidature, mjestu predaje i potrebnoj dokumentaciji nalaze se u tekstu javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira koji možete pročitati niže ili preuzeti ovdje.

  Ponovljeni javni poziv za isticanje kandidatura otvoren je do 25. svibnja 2015. godine.

  Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje, te Vas molimo da dostavite svu traženu dokumentaciju iz točke IV. i V. javnog poziva.

  PREUZIMANJA
  Odluka o ponovljenom javnom pozivu

  Očitovanje o prihvaćanju kandidature_savjet mladih

  Prijavnica za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova savjeta mladih

  Popis mladih kada je predlagatelj neformalna skupina

  Odbor za izbor i imenovanje na 11. sjednici održanoj 9. ožujka 2015. godine donio je Izvješće o provjeri formalnih uvjeta kandididata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira, kao i Popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira.

  Izvješće o provjeri formalnih uvjeta kandididata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira

  Preuzmi pdf dokument

  Popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira

  Preuzmi pdf dokument

  Savjet mladih Grada Belog Manastira sudjelovao je na ovogodišnjoj 6. Konferenciji Savjeta mladih održanoj u Zagrebu od 12. do 14. prosinca. Konferencija svake godine okuplja članove Savjeta mladih iz cijele zemlje, a na kojima se govori o temama važnim za mlade ljude. Cilj ovogodišnje Konferencije bio je okupiti predstavnike Savjeta mladih u svrhu educiranja, razmjene iskustava i izrade plana ostvarivanja Centara za mlade kao mjesta njihova okupljanja, druženja, izmjenjivanja informacija, te mjesta gdje bi se mladima pružila prava infrastrukturna podrška za razvoj njihovog punog potencijala.

  Na konferenciji je sudjelovao olo 60 predstavnika Savjeta mladih iz gradova diljem Hrvatske. Konferencija je realizirana u suradnji s Ujedinjenim Kraljevstvom te su konferenciji osim domaćih predstavnika prisustvovali zamjenica šefa Misije u Veleposlanstvu Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, predstavnici Ministarstva za vanjske poslove, ali i mladi aktivisti iz organizacije „Youth Inspiration Group“., te gosti iz uprave Grada Zagreba i voditelji Centara za mlade u gradovima Republike Hrvatske.

  Savjet mladih Grada Belog Manastira predstavljali su predsjednik Robert Kožić i članica Danijela Benić. Osim predavanja, organizirane su i edukativne radionice na kojima su predstavnici Savjeta imali prilike izraditi vlastite projekte centara. Motivirani, educirani te još više osviješteni članovi belomanastirskog Savjeta mladih poticati će aktivnosti i predlagati iste u sklopu Centra za mlade u našem gradu.
  savjet mladih zg

  Gradsko vijeće Grada Belog Manastira Odlukom o javnom pozivu za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira pokrenulo je postupak izbora 9 članova s 9 zamjenika članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira.
  U Savjet mladih Grada Belog Manastira biraju se mladi koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjet imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina starosti i prebivalište ili boravište na području Grada Belog Manastira, i to na mandat od tri godine.
  Podaci o predlagateljima, uvjetima za isticanje kandidatura, opisu postupka izbora, rokovima za prijavu i rokovima u kojima će biti provedena provjera zadovoljavanja formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te izbor članova i zamjenika članova Savjeta, ovlaštenom tijelu kojem se predaju kandidature, mjestu predaje i potrebnoj dokumentaciji nalaze se u tekstu javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira koji možete pročitati niže ili preuzeti ovdje.

  Javni poziv za isticanje kandidatura otvoren je do 1. ožujka 2015. godine.

  Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje, te Vas molimo da dostavite svu traženu dokumentaciju iz točke IV. i V. javnog poziva.

  Preuzimanje

  Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira

  Odluka o javnom pozivu

  Prijavnica za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih

  Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana/zamjenika člana Savjeta mladih

  Popis mladih ukoliko je predlagatelj neformalna skupina mladih

  logo savjetmladih

  Savjet mladih Grada Belog Manastira izabrao je idejno rješenje za logo Savjeta mladih Grada Belog Manastira. Na natječaj je pristiglo 7 radova, a pobjednički rad, koji je dobio najviše bodova, je rad Vesne Gašparić iz Belog Manastira (slika gore).

  Zahvaljujemo se svim sudionicima natječaja, a pobjednici čestitamo!

  Savjet mladih Grada Belog Manastira, temeljem članka 13. stavak 1. alineja 16. Poslovnika o radu Savjeta mladih Grada Belog Manastira (“Službeni glasnik Grada Belog Manastira”, broj: 2/09), na 11. sjednici održanoj dana 07. ožujka 2014. godine, raspisuje:

  NATJEČAJ za idejno rješenje za logo Savjeta mladih Grada Belog Manastira

  Uvjete natječaja pogledajte u priloženom PDF dokumentu.

  Natječaj za idejno rješenje za logo savjeta mladih grada belog manastira

  savjet mladih grada belog manastiraDana, 7. ožujka održana je 11. sjednica Savjeta mladih Grada Belog Manastira, na kojoj su prisustvovali i novoizabrani pridruženi članovi Savjeta mladih. Osim novih članova, sjednici je prisustvovao i gradonačelnikov zamjenik Zoran Kranjčec. Na samom početku sjednice dogradonačelnik Kranjčec pozdravio je sve prisutne, a novim članovima poželio dobrodošlicu i što kvalitetniji rad u što ni najmanje ne sumnja, jer pridruženi članovi su već i prije pokazali vidljive aktivnosti u svojoj zajednici.

  Predsjednik Savjeta mladih Robert Kožić upoznao je pridružene članove o samom poslovanju, zakonima o Savjetu mladih, pravilnikom rada, te planom i programom rada predviđenog za 2014. godinu. Riječi je bilo i o manifestaciji „Belomanastirsko ljeto mladih“ za koje se ove godine priprema još veći broj kulturnih, zabavnih, športskih ali i edukacijskih sadražaja.
  U planu im je zajedno sa Turističkom zajednicom Baranje prijava na natječaj Ministarstva turizma za dodjelu sredstava za manifestacije, što će doprinijeti još više zabavnih aktivnosti koje manjkaju ovom gradu.

  Na sjednici se također raspravljalo i o izradi loga Savjeta mladih Grada Belog Manastira. Također, dogovoreno je kako će se raspisati natječaj za izradu loga u trajanju od mjesec dana, a najbolji rad će biti nagrađen. Savjet mladih zajedno s Mirovnom udrugom „Oaza“ i osnovnom školom Dr. Franje Tuđmana u Belom Manastiru obilježitI će Dan Planeta Zemlje uz veliku zelenu čistku. Povodom toga u planu im je i izrada kućica za ptice koje bi se postavljale po cijelom gradu. Na taj način bi potaknuli mlade na shvaćanje važnosti očuvanja okoliša i prirodnih bogatstava.

  Tijekom ožujka u planu im je i održavanje tribine o povijesti Grada Belog Manastira. Članovi belomanastirskog Savjeta mladih ovim putem pozivaju sve građane, a posebno mlade da se uključe u život zajednice i započnu graditi sebe i svoj grad.

  Program rada 2017
  Program rada 2016
  Program rada 2013.
  Program rada 2012.
  Program rada 2011.

  savjet-mladihSavjet mladih Grada Belog Manastira održao je 5. sjednicu na kojoj je jedina tema bila predlaganje i dogovori oko programa zabavnih, kulturnih i sportskih sadržaja koji će se odvijati ovoga ljeta. Prema najavi predsjednika Savjeta Roberta Kožića, Belomanastirsko ljeto mladih 2013. počelo bi 19. srpnja organiziranjem DC partyja (donesi svoju cugu, a misli se na sokove) gdje bi se održao koncert na otvorenom uz živu glazbu. Kako oko svega treba još nekoliko dogovora a vremena je malo, ostaje nada da će se to ipak uspjeti organizirati. Ono što se za sada sigurno kalendarski zna su održavanje jedne kazališne predstave (a za drugu još treba potvrditi), šest foto izložbi i različiti Zumba sadržaji, te kino predstave na otvorenom koje svakog ljeta organiziraju Centar za kulturu Grada Belog Manastira i Foto-kino klub «Baranja film» (Mikro ljetno kino od 29.07. do 02.08., i projekcije filmova u suradnji sa Hrvatskim filmskim savezom od 14.08. do 18.08., a bit će i pojedinačnih filmova 26.07., 09.08. i 16.08.). Od ostalih zabavnih događanja ovoga ljeta u Belom Manastiru najavljeno je: igre mladih pod nazivom “Kako su se igrali naši djedovi”, utrke u sporoj vožnji bicikla, turnir u stolnom nogometu, priredba o važnosti igre, Zumba tonic (tečaj zumbe za djecu), internacionalni Zumba party, turnir u PES-u na otvorenom (kompjuterski nogomet), večer poezije, noć parodije, gledanje suza sv. Lovre, fitness poligon po gradu, igre na vodi koje će se održavati na bazenima i druge zanimljive aktivnosti. Do sada su sudjelovanje sa svojim aktivnostima i pristajanje da to bude kroz zajednički jedinstveni program na Belomanastirskom ljetu mladih 2013. potvrdili: Centar za kulturu Grada Belog Manastira, Foto-kino klub «Baranja film», Udruga Skok, Klub Tradicijski korzo, Udruga Fit 4 Life, Udruga P.G.D.I. i Centar za mlade Beli Manastir, a pozivaju se i sve ostale gradske udruge da se priključe sa svojim aktivnostima. Na ovoj sjednici osim članova Savjeta mladih svojim idejama, prijedlozima i iskustvom u organiziranju sličnih manifestacija pomogli su i dogradonačelnici Zoran Kranjčec i Marko Bogatić, ravnatelj Centra za kulturu Grada Belog Manastira Edo Jurić, te predsjednica Zajednice športskih udruga Grada Belog Manastira i voditeljica Udruge Skok – športska rekreacija i ples Evica Čutoraš. Kraj Belomanastirskog ljeta mladih 2013. planiran je za 23. kolovoza uz večernji DC party i živu glazbu.

  Dana 15. travnja 2013. godine u vijećnici Gradske uprave u Belom Manastiru u 12,00 sati održana je konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Grada Belog Manastira.

  Gradsko vijeće Grada Belog Manastira na 34. sjednici održanoj 28. ožujka 2013. godine donijelo je Rješenje o izboru članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira u koji su izabrani:

  Adriana Bogdan, iz reda školske populacije,

  Duško Findžanović, iz reda školske populacije,

  Sara Ilić, iz reda školske populacije,

  Danijela Benić, iz reda studentske populacije,

  Robert Kožić, iz reda studentske populacije,

  Evica Petković, iz reda studentske populacije,

  Jakob Kajtar, iz reda mladih koji se profesionalno ili volonterski bave stručnim radom od interesa mladih,

  Jasmina Markan, iz reda mladih koji se profesionalno ili volonterski bave stručnim radom od interesa mladih,

  Ena Sabolek, iz reda mladih koji se profesionalno ili volonterski bave stručnim radom od interesa mladih.

  Na konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih Grada Belog Manastira za predsjednika Savjeta mladih izabran je Robert Kožić a za zamjenicu predsjednika Savjeta mladih izabrana je Jasmina Markan.

  Mandat Savjeta mladih Grada Belog Manastira je dvije godine.