12. studenoga 2019. godine – Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom

Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira izradio je Nacrt Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga...

Odluka o socijalnoj skrbi

Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti izradio je prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi kojom se utvrđuju prava socijalne skrbi koja osigurava Grad Beli Manastir (u daljnjem tekstu: Grad), te uvjeti i način njihova ostvarivanja,...

Program demografskih mjera

Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti izradio je prijedlog Programa demografskih mjera kojim se propisuju demografske mjere koje će provoditi Grad Beli Manastir s ciljem zaustavljanja depopulacijskih trendova, poticanja demografske...

Pravilnik o stipendiranju studenata

Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti izradio je prijedlog Pravilnika o stipendiranju studenata kojim se propisuju vrste stipendija, mjerila i uvjeti, postupak dodjele stipendija, obveze primatelja stipendija, način određivanja...