• 12.5°C
  Partly Cloudy

 • Pretraži !

  Turistička zajednica Baranje

  BaranjaBaranjaBaranjaBaranjaBaranja
  Turistička zajednica Beli Manastir je osnovana 1998. godine, a deset godina kasnije osniva se Turistička zajednica Baranje koja djeluje na području 6 općina i grada Belog Manastira. Ciljevi i zadaće TZ Baranje su promocija turizma hrvatskog dijela Baranje u svrhu povećanja turističkog prometa, razvoj postojeće te osmišljavanje novih turističkih ponuda, informiranje i edukacija kako turista, tako i svih osoba koje rade u turističkoj djelatnosti na području Baranje.

  Djelatnosti

  Turistička zajednica Baranje u užem smislu potiče razvoj turističke ponude na području koje pokriva te pruža pomoć ponajprije u marketinškom smislu subjektima koji se bave ugostiteljsko – turističkom djelatnosti. U širem smislu TZ Baranje ima razgranat spektar djelatosti:

  1. pružanje marketinške potpore turističkim subjektima na području djelovanja
  2. pružanje informacija turistima o Baranji i turističkoj ponudi
  3. promocija turističke ponude Baranje na sajmovima, u medijima…
  4. izdavanje promotivnih i informativnih brošura, vođenje internet stranice i komunikacija putem društvenih mreža s potencijalnim turistima
  5. poticanje i organiziranje te marketinška potpora organizaciji kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude
  6. prikupljanje statističkih podataka o dolascima i noćenjima turista na području Baranje pokrivenom djelovanjem TZ Baranje
  7. poticanje i sudjelovanje u projektima bitnim za razvoj turističke infrastrukture i turističke ponude
  8. te druge aktivnosti bitne za razvoj turizma u Baranji

  Kontakti

  Turistička zajednica Baranje
  Imre Nagya 2, Beli Manastir
  Tel. + 385 31 702 080
  Fax. +385 31 495 975
  E-mail info@tzbaranje.hr
  www.tzbaranje.hr
  Twitter
  Facebook profil
  Facebook stranica
  Turistički info-centar u Zmajevcu Maršala Tita 90, Zmajevac
  Kontakt osoba: Beata Kovač
  Tel/Fax. +385 734 131
  Mob. +385 99 44 55 003
  E-mail beata@tzbaranje.hr

  Beli Manastir je središte područja Baranje koje je područje od posebne državne skrbi. Prema podacima popisa stanovništva iz 2001. godine, na području Baranje živi 42.633 stanovnika i obuhvaća 8 općina i grad Beli Manastir. Jedina narodna knjižnica na cijelom tom prostoru je Gradska knjižnica Beli Manastir.

  Gradska knjižnica Beli Manastir ima status i Središnje knjižnice Mađara u Republici Hrvatskoj.

  Djelatnosti

  S obzirom da nam je, kao narodnoj knjižnici, jedna od osnovnih zadaća poticanje na čitanje, svake godine svim učenicima prvih razreda osnovnih i srednjih škola s područja grada Belog Manastira darujemo jednogodišnje članstvo u našoj Knjižnici. Na određene datume, ovisno o internom dogovoru djelatnika knjižnice (Dan pismenosti, Dan dječje knjige, Dan žena i sl.), knjižnica jednom godišnje organizira besplatno učlanjenje novih članova pripadajuće skupine korisnika, tako da nam je broj korisnika konstantno u porastu. Sukladno tome, nabavlja se i knjižna građa kako bismo u što većoj mjeri zadovoljili afinitete svojih korisnika.

  Temeljni zadatak Gradske knjižnice Beli Manastir je posredovanje informacija u skladu s obrazovnim, opće informacijskim, kulturnim i rekreacijskim potrebama korisnika.

  Obrazovanje – poduprijeti i osigurati izvore za samostalni razvoj pojedinca i/ili grupe na svim stupnjevima obrazovanja smanjujući razlike između pojedinca i zabilježenog znanja.

  Informacije – brzo osiguravanje pojedincu, odnosno grupi točnu i iscrpnu informaciju o traženom predmetu.

  Kultura – biti jedna od osnovnih kulturnih ustanova u zajednici koja promovira opće kulturne vrijednosti svih umjetnosti.

  Rekreacija – aktivno djelovati na razvijanje i njegovanje pozitivnog stava prema rekreaciji i provođenju slobodnog vremena

  Kontakti

  Gradska knjižnica Beli Manastir
      Kralja Tomislava 2
  31300 Beli Manastir
  Tel: 031/710-250
  Fax: 031/710-259

  posudba:posudba@gkbm.hr

  www.gkbm.hr

       
    Ravnateljica tel: 031/710-254
  email: gradska.knjiznica.bm@os.t-com.hr
       
    Voditelj središnje knjižnice Mađara u RH tel: 031/710-251
  email: skm@gkbm.hr
       
    Nabava tel: 031/710-251
  email: nabava@gkbm.hr
       
    Računovodstvo tel: 031/710-253

  Dječji vrtić Cvrčak Beli ManastirDječji vrtić Cvrčak Beli ManastirDječji vrtić Cvrčak Beli ManastirDječji vrtić Cvrčak Beli ManastirDječji vrtić Cvrčak Beli Manastir
  Dječji vrtić Cvrčak Beli Manastir svoju djelatnost obavlja na tri lokacije- u Belom Manastiru,Branjin Vrhu i Šećerani.

  U programe vrtića uključeno je 157 djece od navršene 2 godine života do godine života prije polaska u osnovnu školu i raspoređenih u 8 odgojnih skupina.
  Uposleno je 26 radnika od kojih je 16 stručnih.

  U vrtiću se ostvaruju redoviti programi njege,odgoja,obrazovanja,zdravstvene zaštite,prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi,te program na jeziku i pismu srpske nacionalne manjine i program predškole.

  Programi su prilagođeni razvojnim potebama djece te njihovim mogućnostima i interesima.

  Provedbom programa osigurava se poticajno,kreativno i sigurno okruženje, koje pozitvno djeluje na sve aspekte djetetova razvoja.

  Djelatnost predškolskog odgoja u Belom Manastiru kontinuirano se provodi od 1951. godine.

  Djelatnosti

  Kontakti

  Dječji vrtić Cvrčak
    Beli Manastir Vladimira Nazora 34a
  31300 Beli Manastir
  tel/fax:031/701-318
       
    Područni vrtić Branjin Vrh Svetog Križa bb
  Branjin Vrh
  tel:031/727-345
       
    Područni vrtić Šećerana Mirka Markovića bb
  Šećerana, 31300 Beli Manastir
  tel:031/725-345
       
    Ravnateljica Ljiljana Tokić

  Glazbena škola Beli manastirGlazbena škola Beli ManastirGlazbena škola Beli ManastirGlazbena škola Beli ManastirGlazbena škola Beli Manastir

  Umjetnička škola Beli Manastir iz Belog Manastira je samostalna umjetnička škola.

  U sklopu Umjetničke škole Beli Manastir je i područni odjel Kneževi Vinogradi.

  U matičnoj školi se podučava jedanaest programa: gitara, klavir, tambure, violina, klarinet, harmonika, truba, saksofon, rog, flauta i suvremeni ples. U područnom odjelu podučava se tri programa: tambure, klavir i violina.

  Škola organizira i predškolsko glazbeno i plesno obrazovanje.

  Školovanje traje šest godina, osim za plesni odjel koji traje četiri godine.

  Škola djeluje u novouređenom prostoru zgrade u ulici Kralja Tomislava 2, koju dijeli s Gradskom knjižnicom i Centrom za kulturu Grada Belog Manastira, u samom centru Belog Manastira. Nastava plesne škole i predškolskog glazbenog i plesnog programa održava se u nastavno-sportskoj dvorani Beli Manastir. Nastava u područnom odjelu Kneževi Vinogradi odvija se u prostorijama Osnovne škole Kneževi Vinogradi, Glavna 44, 31309 Kneževi Vinogradi.

  Djelatnosti

  U matičnoj školi se provodi osnovno glazbeno obrazovanje na sljedećim instrumentima:
  Instrumenti s tipkama (klavir, harmonika); Žičani instrumenti (gitara, tambure, violina); Puhački instrumenti (klarinet, flauta, truba, rog, saksofon)
  Svi učenici instrumenata uče solfeggio, a od trećeg razreda su obvezno uključeni u skupno muziciranje koje se sastoji od pjevačkog zbora, tamburaškog orkestra, puhačkog orkestra, komorne iz gitare, tambura i klarineta.

  U školi se provodi plesno školovanje na odjelu suvremeni ples
  Temeljni predmet struke je suvremeni ples, a ostali predmeti su ritmika i glazba, klasični balet te klavir kao izborni predmet.

  Umjetnička škola također provodi i predškolsko glazbeno i plesno obrazovanje.

  U područnom odjelu Kneževi Vinogradi provodi se osnovno glazbeno obrazovanje na sljedećim instrumentima: klavir, tambure i violina.

  Kontakti

  Osnovna glazbena škola
      Ulica Kralja Tomislava 2
  31300 Beli Manastir
  Telefon: +385 31 701-358
  Fax: +385 31 701-139
  e-mail: osnovna.glazbena.skola.beli.manastir@os.t-com.hr
  www.usbm.hr/skola
       
    Ravnatelj Miloš Grubić, prof.

  U gradu djeluje Centar za kulturu grada Belog Manastira koji je nositelj svih važnijih kulturnih zbivanjima.

  Pod ingerencijom centra za kulturu u suradnji s partnerima djeluje i Gradsko kino Beli Manastir koje je obnovljeno i modernizirano. Kino predstave se održavaju vikendom ili iznimno i drugim danima.

  U prostorima kino dvorane i Centra za kulturu održavaju se i razni koncerti i kazališne predstave.

  Djelatnosti

  Kontakt

  Centar za kulturu grada Belog Manastira
      Ulica Kralja Tomislava 2
  31300 Beli Manastir
  Telefon: +385 31 701 214
  Fax: +385 31 701 544
  e-mail: centar-za-kulturu@beli-manastir.hr

  Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira osnovana je 26. rujna 2014. godine sa svrhom poticanja razvoja gospodarstva, turizma i poljoprivrede putem prikupljanja i provedbe projekata važnih za promociju Grada Belog Manastira i Baranje.

  Usluge

  1. Razvoj i promocija poslovnih zona grada Belog Manastira
   (http://poslovne-zone.beli.manastir.carlo-it.hr/)
  2. Informiranje/savjetovanje/ educiranje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
  3. Strateško planiranje
  4. Priprema i provedba projekata
  5. Poticanje razvoja gospodarstva, turizma, poljoprivrede i civilnog društva grada Belog Manastira
  6. Pružanje usluga putem interneta te izrada i održavanje internet stranica
  7. Organiziranje stručnih skupova, seminara, sajmova i slično
  8. Potpora razvojnim programima

  Naše usluge su bez naplate i dostupne SVIMA na području grada Belog Manastira i prigradskih naselja

  Kontakt

  Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira
      T: +385 31 710 217
  M: +385 91 433 4614

  Stanouprava“Stanouprava” d.o.o. Beli Manastir osnovana je Odlukom Gradskog vijeća Grada Belog Manastira, klasa:371-01/98-01/02, Ur.br: 2100-01-01-98-1, od 30.03.1998. godine. Javnobilježničkom Izjavom o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću koju je po ovlaštenju potpisao tada predsjednik Gradskog vijeća, izvršena je registracija Društva kod Trgovačkog suda u Osijeku, Rješenjem istog suda Tt-98/768-4 od 25. lipnja 1998. godine.
  Sjedište Društva je na adresi 31300 Beli Manastir, ulica Kralja Tomislava 53.
  Organi Društva su: Uprava – direktor, nadzorni odbor i Skupština.
  Temeljni kapital društva je 36.191,93 kune.

  Djelatnosti

  Kao prinudni upravitelj temeljem clanka 385. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, „Stanouprava” d.o.o. Beli Manastir obavlja poslove prinudne uprave održavanja zgrada na podrucju Grada Belog Manastira, Opcine Darda, Opcine Bilje, Opcine Kneževi Vinogradi, Opcine Draž, Opcine Popovac, Opcine Ceminac, Opcine Petlovac i Opcine Jagodnjak.

  U sustavu upravljanja stambenim i poslovnim fondom, kod „Stanouprave” d.o.o. Beli Manastir kao upravitelja zgrada nalazi se ukupno 1829 stanova i 73 poslovna prostora.

  Registrirana djelatnost Društva je:

  1. poslovanje nekretninama
  2. čiščenje svih vrsta objekata
  3. promet nekretninama, osim nekretnina u vlasništvu Grada
  4. gradenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom
  5. knjigovodstveni i računovodstveni poslovi
  6. upravljanje kotlovnicama
  7. opskrba toplinskom energijom
  8. organizacija usluge smještaja i prehrane u sklopu organiziranog odmora djece u
   ugostiteljskom objektu zatvorenog tipa – odmaralištu za djecu

  Kontakti

  “Stanouprava” d.o.o. Beli Manastir
      Ulica Kralja Tomislava 53
  31300 Beli Manastir
  e-mail: stanouprava@stanouprava.hr
  web adresa: www.stanouprava.hr
       
    Direktor društva

  telefoni: 031/ 701-376

  031/ 705-162,

  098/253-354

  fax. 031/701-349

       
    Pravna služba telefon: 031/705-163
       
    Računovodstvo telefon: 031/705-161
       
    Služba tehničkih poslova telefon: 031/705-163

  Baranjski vodovodBaranjski vodovodBaranjski vodovodBaranjski vodovodBaranjski vodovod
  Baranjski Vodovod d.o.o. sa sjedištem u Belom Manastiru, Alojzija Stepinca 7, osnovan je dana 12. Ožujka 2002. godine od strane: Grada Belog Manastira, općina Kneževi Vinogradi, Draž, Popovac, Petlovac i Čeminac.

  Temeljna djelatnost našeg Društva je vodoopskrba i odvodnja. Baranjski vodovod upravlja sustavom opskrbe sa:

  1. 400km vodovodnih cjevovoda
  2. 40km sustava odvodnje
  3. 3 vodovodna crpilišta
  4. 2 UPOV-a
  5. Voznim parkom cisterna za mobilni priključak

  Baranjski vodovod upravlja sustavom odvodnje i opskrbe na području 6 jedinica lokalne samouprave sa 28.000 stanovnika. Zaposleno je 68 djelatnika koji su organizirani kroz tri osnovna područja rada:

  1. Vodoopskrba
  2. Odvodnja
  3. Razvoj i unaprijeđenje

  Tvrtka smo sa tendencijom stalne modernizacije, razvoja i unaprjeđenja naših usluga i odnosa prema korisnicima.

  Kontakti

  BARANJSKI VODOVOD d.o.o.
  Ulica Alojzija Stepinca 7 – 31300 Beli Manastir
  Telefon:+385 31 790 500
  E-mail:info@baranjski-vodovod.hr
  WEB: www.baranjski-vodovod.hr
  Radno vrijeme: PON – PET
  07.00 – 15.00

  Javna profesionalna vatrogasna postrojbaJavna profesionalna vatrogasna postrojbaJavna profesionalna vatrogasna postrojba Grada Belog Manastira javna je ustanova koju je osnovao Grad Beli Manastir 01.04.2000. godine koja u okviru vatrogasne djelatnosti skrbi o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem i djelovanjem učinkovite vatrogasne službe.
  Osim područja Grada Belog Manastira, postrojba pokriva i područja općina: Darda, Draž, Čeminac, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac, Popovac.
  Za Općinu Bilje postrojba obavlja dojavu vatrogasnih intervencija na 93 od 00-24 sata.

  Povijest Postroje

  U Gradu Belom Manastiru vatrogasnu djelatnost obavlja Dobrovoljno vatrogasno društvo Beli Manastir od 1928. godine.

  Vatrogasni dom u ulici Vladana Desnice 2, izgrađen je 1965. godine.

  Izvršen je preustroj i osnovana profesionalna vatrogasna postrojba 01. travnja 1968. godine pod nazivom “Stalna vatrogasna straža” sa 14 uposlenih vatrogasaca koja djeluje do 1971. godine, kada je postrojba promijenila naziv u “Vatrogasni centar Beli Manastir”. Uz promjenu naziva u postrojbi je povećan obim poslova (djelatnosti) jer u sklopu vatrogasne djelatnosti djeluje Hitna pomoć sa 5 vozila i vozačima. Liječnička ekipa je u Domu zdravlja Beli Manastir.U postrojbi djeluje i servis za osobna vozila (automehaničarski, autolimarski i autolakirerski radovi). Povećan je i broj zaposlenih na 27 izvršitelja.

  Vatrogasni centar Beli Manastir ponovno mijenja naziv 1979. godine u “Profesionalna vatrogasna jedinica općine Beli Manastir”. Po sili zakona, Hitna pomoć vraća se u Dom zdravlja, a prestaje raditi i servis za osobna vozila.

  Profesionalna vatrogasna jedinica općine Beli Manastir djeluje do agresije na Baranju i R. Hrvatsku 1991. godine. Dio radnika prognan je iz Baranje, a dio je ostao raditi u Postrojbi.

  Zapovjednici u vatrogasnoj Postrojbi od osnutka do domovinskog rata bili su: Svetozar Vakanjac, Ivan Kolarić v.d., Stevan Medić, Rudolf Tkalec i Franjo Bartolić.

  Mirnom reintegracijom Hrvatskog Podunavlja i Baranja je vraćena u ustavnopravni poredak Republike Hrvatske. Kako su profesionalne vatrogasne postrojbe na slobodnom teritoriju R. Hrvatske još 1994. godine postale sustavni dio MUP – a, tako je i bivšu Profesionalnu vatrogasnu jedinicu općine Beli Manastir preuzelo MUP i to 15. listopada 1997. godine.

  Vatrogasna postaja Beli Manastir u sustavu Vatrogasne postrojbe Osijek djeluje do 31. 12.1999. godine.

  Temeljem Zakona o Vatrogastvu N.N. 106/99 koji se primjenjuje od 01. siječnja 2000. godine, vatrogasne postrojbe – postaje i ispostave MUP – a nastavljaju s radom kao javne vatrogasne postrojbe za područje Općine ili Grada koje se osnivaju kao javne ustanove. Poglavarstvo Grada Belog Manastira na sjednici održanoj dana 26. siječnja 2000. godine donijelo je ODLUKU o osnivanju Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Belog Manastira, klasa: 214-01/99-01/04, ur. br.:2100-01-04-99-1.

  Trenutno je u postrojbi uposleno 20 radnika.

  Kontakti

  Javna profesionalna vatrogasna postrojba Grada Belog Manastira
      Vladana Desnice 2 – 31300 Beli Manastir
  telefon: 031/701-103
  fax: 031/700-593
  e-mail: vatrogascibm@gmail.com
  web adresa: www.vatrogasci-bm.hr
       
    Zapovjednik: Franjo Bartolić, ing. telefon: 098/403-600
       
    Zamjenik zapovjednika: Daniel Časar telefon: 099/730 48 41
       
    Administrativni referent: Gordana Sabol telefon: 031/700-593

  Baranjska čistoćaBaranjska čistoćaBaranjska čistoćaBaranjska čistoćaBaranjska čistoća
  “Baranjska čistoća” d.o.o. utemeljena je 2005. godine kao trgovačko društvo u većinskom vlasništvu Grada Belog Manastira. Društvo je nastalo kao uspješan projekat objedinjavanja svih baranjskih jedinica lokalne samouprave u težnji rješavanja problema zaštite okoliša. Tako Društvo redovito odvozi otpad na području cijele Baranje prema utvrđenom rasporedu i odlaže ga na jedinom registriranom i saniranom odlagalištu u krugu 30 km, odnosno, na Gradskom odlagalištu u Belom Manastiru. “Baranjska čistoća” d.o.o. trenutačno zapošljava 39 djelatnika, koji svojim znanjem, vještinama i obučenošću, redovito odrađuju postavljene zadaće za koje je tvrtka registrirana. Tvrtka posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom, kao i sve druge za rad neophodne licence. Uz navedenu komunalnu djelatnost, “Baranjska čistoća” d.o.o. obavlja i poslove vezane za upravu groblja (održavanje i čišćenje groblja, pokop pokojnika, prijevoz i prodaju pogrebne opreme).

  Djelatnosti za koje „Baranjska čistoća” d.o.o. ima registraciju

  Održavanje čistoće (čišćenje javnih površina te skupljanje i odvoz komunalnog otpada na uređena odlagališta).

  Odlaganje komunalnog otpada ( obrađivanje i trajno odlaganje komunalnog otpada na odlagališta komunalnog otpada te saniranje i zatvaranje odlagališta) Održavanje nerazvrstanih cesta (održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa te gospodarenje cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste).

  1. Skupljanje i odvoz drugog smeća.
  2. Sanitarne, pomoćne i slične djelatnosti.
  3. Promidžba (reklama i propaganda).
  4. Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka.
  5. Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka.
  6. Pripremni radovi na gradilištu.
  7. Rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi.
  8. Izgradnja građevinskih objekata i dijelova objekata.
  9. Iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo.
  10. Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme.
  11. Čišćenje svih vrsta objekata.
  12. Pogrebne i srodne djelatnosti.
  13. Kupnja i prodaja robe.
  14. Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu.
  15. Izgradnja grobnica i grobnih mjesta.
  16. Postavljanje nadgrobnih spomenika.
  17. Preuzimanje, opremanje i prijevoz umrle osobe do mjesta ukopa ili kremiranja.
  18. Održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika.
  19. Vođenje grobljanskih knjiga.
  20. Održavanje javnih površina.

  Kontakti

  „Baranjska čistoća” d.o.o.
  Ulica Republike 11 – 31300 Beli Manastir
  Web stranica:www.baranjskacistoca.hr
  E mail: info@baranjskacistoca.hr
  Odvoz otpada služba za korisnike Tel. Centrala: 031/700-810
  Tel. Racunovodstvo: 031/700-828
  Tel. Blagajna: 031/700-822
  Tel. Korisnici-pravne osobe: 031/700-825
  Tel. Korisnici-fizicke osobe: 031/701-560
  Tel. Odvoz otpada: 031/701-561
  Fax. 031/700-809
  UPRAVA Groblja Tel. 031/705-311
  Dežurni telefon: 099/672-1205
  Radno vrijeme: PON – PET
  07:00 – 15:00

  baranjska-cistoca-linkbaranjski-vodovod-linkstanouprava-linkvatrogasna-postrojba-linkbara_logo_hrcentar za kulturuosnovna glazbena skoladjecji vrtic cvrcakgradska knjiznica