GOSPODARENJE OTPADOM

Zakonska osnova

 1. NN Zakon o održivom gospodarenju otpadom ( NN 94/2013  , NN 73/2017  )
 2. Uredbu o održivom gospodarenju otpadom ( NN 50/2017 )

 

Javna usluga prikupljanja biorazgradivog i komunalnog otpada

 1. Odluka o pružanju načina usluge ( preuzeti ovdje)
 2. Cjenik usluge ( preuzeti ovdje)
 3. Baranjska čistoća
 4. Kalendar
 5. Edukativne akcije
 6. Raspored rada mobilnog reciklažnog dvorišta
 7. Reciklažno dvorište

Mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada

 1. Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
 2. Obrazac prijave lokacije nepropisno odloženog otpada

Lokacije reciklažnih dvorišta

RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Lokacija reciklažnog dvorišta

Lokacije spremnika za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona

Lokacije spremnika za odvojeno prikupljanje metala

Lokacije spremnika za odvojeno prikupljanje plastike

Lokacije spremnika za odvojeno prikupljanje stakla

Lokacije spremnika za odvojeno prikupljanje tekstila