GOSPODARENJE OTPADOM

Zakonska osnova

 1.  Zakon o gospodarenju otpadom (“Narodne novine”, broj: 84/21)
 2. Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (“Narodne novine”, broj: 50/17, 84/19, 14/20,31/21 i 84/21)

 

Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada

 1. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Belog Manastira
 2. Cjenik usluge ( preuzeti ovdje)
 3. Baranjska čistoća
 4. Kalendar
 5. Edukativne akcije
 6. Raspored rada mobilnog reciklažnog dvorišta
 7. Reciklažno dvorište

Mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada

 1. Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
 2. Obrazac prijave lokacije nepropisno odloženog otpada

Lokacije reciklažnih dvorišta

RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Lokacija reciklažnog dvorišta

Lokacije spremnika za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona

Lokacije spremnika za odvojeno prikupljanje metala

Lokacije spremnika za odvojeno prikupljanje plastike

Lokacije spremnika za odvojeno prikupljanje stakla

Lokacije spremnika za odvojeno prikupljanje tekstila

Skip to content