GOSPODARENJE OTPADOM

Zakonska osnova

 1. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine”, broj: 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19)
 2. Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (“Narodne novine”, broj: 50/17 i 84/19)

 

Javna usluga prikupljanja biorazgradivog i komunalnog otpada

 1. Odluka o pružanju načina usluge ( preuzeti ovdje)Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom (preuzeti ovdje)
 2. Cjenik usluge ( preuzeti ovdje)
 3. Baranjska čistoća
 4. Kalendar
 5. Edukativne akcije
 6. Raspored rada mobilnog reciklažnog dvorišta
 7. Reciklažno dvorište

Mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada

 1. Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
 2. Obrazac prijave lokacije nepropisno odloženog otpada

Lokacije reciklažnih dvorišta

RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Lokacija reciklažnog dvorišta

Lokacije spremnika za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona

Lokacije spremnika za odvojeno prikupljanje metala

Lokacije spremnika za odvojeno prikupljanje plastike

Lokacije spremnika za odvojeno prikupljanje stakla

Lokacije spremnika za odvojeno prikupljanje tekstila

Skip to content