• Gradska uprava

  Gradsku upravu Grada Belog Manastira čine upravna tijela Grada Belog Manastira.

  Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Belog Manastira, kao i poslova državne uprave prenesenih na Grad Beli Manastir, ustrojavaju se upravna tijela.
  Upravna tijela ustrojavaju se u skladu s rasporedom i opsegom poslova i prema srodnosti i organizacijskoj povezanosti tih poslova, kao upravni odjeli i službe.

  Ustrojstvo gradske uprave Gradonačelnik Ured gradonačelnika
  O gradonačelniku
  Riječ gradonačelnika
  Zamjenici
  Upravni odjeli Općenito
  Služba gradonačelnika i Gradskog vijeća
  Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove
  Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti
  Mjesna uprava Mjesni odbori
  Statut Grada
  Grb i zastava Grada

  Obavijesti i novosti

  EU projekti

  Advent u Baranji