• 19°C
  Partly Cloudy

 • Pretraži !

  Gradsko vijeće

  Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana Grada Belog Manastira i tijelo lokalne samouprave, koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi opće i druge akte, te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Grada Belog Manastira.

  Gradsko vijeće ima ukupno 18 članova, dok se predsjednik i 2 potpredsjednika biraju većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

  ČLANOVI GRADSKOG VIJEĆA


  Predsjednica Gradskog vijeća

  JadrankaSabljak
  Jadranka Sabljak
  HDSSB

  Podpredsjednici gradskog vijeća

  Stevan Ristić Željka Zagvozda
  Stevan Ristić Željka Zagvozda
  SDSS SDP

  Članovi gradskog vijeća

  NevenkaKolesaric MilosVojtek xy
  Nevenka Kolesarić
  Miloš Vojtek
  Šandor Juhas
  SDP SDP SDP
  xy Goran Hes Damir Mendler, prof.
  Miroslav Dragaš Goran Hes
  Damir Mendler
  HNS HDSSB HDSSB
  xy BojanaVukosavljevic JosipBurgund
  Srečko Ivković  Bojana Vukosavljević Josip Burgund
  HNS SDSS HDZ
  DavorinBubalovic xy xy
  Davorin Bubalović
  Ivan Vukelić
  Saša Šipek
  HDZ HDZ HDZ
  MilanDadic IvanSutalo
  Milan Dadić Ivan Šutalo
  Ferenc Kovač
  HSU HSU N.V.