• Pretraži !

  Grb i zastava

  Zastava Grada Belog Manastira
  Izgled i oblik grba i zastave Grada Belog manastira određeni su Člankom 5. Statuta Grada Belog Manastira.

  Grb Grada Belog Manastira sadrži lik Svetog Martina na plavoj pozadini kako stoji na kamenoj utvrdi u odori rimskog vojnika i u desnoj ruci drži zlatni križ, a u lijevoj odrezani komad crvenog plašta.

  Zastava Grada Belog Manastira omjera je 1:2 i ima podlogu plave boje s grbom Grada Belog Manastira u sredini.

  Gradska uprava

   Mapa grada