Dana 27. listopada 2016. godine održana je 30. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 15,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

Gradsko vijeće donijelo je Odluku o drugim izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2016. godinu sa projekcijom za 2017. i 2018. godinu.

Na istoj sjednici Gradsko vijeće usvojilo je i Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Belog Manastira u 2016. godini kojom je određeno da će se Povelja Grada Belog Manastira dodijeliti: Ljubici Bačvanin, Zdenki Baković, Stipi Benaku, Matici umirovljenika Grada Belog Manastira, Srpskom udruženju žena ʺDukatʺ i Udruzi ʺPrijatelji Svetog Martinaʺ.

Također Gradsko vijeće razriješilo je i imenovalo predsjednika i članove Komisije za preimenovanje ulica Grada Belog Manastira.

Na istoj sjednici Gradsko vijeće dalo je suglasnost za sklapanje Sporazuma o osnivanju javne ustanove Javna profesionalna vatrogasna postrojba Baranja, suglasnost na sklapanje ugovora o nabavi radova na pojačanom održavanju dijela Vinske ceste u k.o. Beli Manastir, suglasnost na sklapanje ugovora o nabavi opreme za projekt ʺHologramska baka u Etnološkom centru baranjske baštineʺ, te suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Gradske knjižnice Beli Manastir o radnom vremenu Gradske knjižnice Beli Manastir u 2017. godini.

Svi akti doneseni na 30. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 7/16, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

Skip to content