Dana 2. studenoga 2015. godine započela je 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira u 15,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

Istoga dana donesena je Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Belog Manastira u 2015. godini kojom je odlučeno da će se Povelja Grada Belog manastira ove godine dodijeliti: Željku Mumleku, Mađarskoj kulturnoj udruzi ʺPélmonostorʺ, Nikoli Opačiću i Danieli Taslidžić Herman.

Gradsko vijeće donijelo je i Odluku o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi i Odluku o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu.

Gradsko vijeće odobrilo je Program rada Savjeta mladih Grada Belog Manastira u 2016. godini.

Nakon 8. točke dnevnog reda sjednica je prekinuta zbog nedostatka kvoruma, te odgođena za 5. studenoga 2015. godine.

5. studenoga 2015. godine nastavljena je 21. sjednica u 16,00 sati i na istoj gradonačelnik kao predlagatelj istih prijedloga povukao je Prijedlog Odluke o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2016. godinu sa projekcijom za 2017. i 2018. godinu, Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu za područje Grada Belog Manastira i Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Belog Manastira za 2016. godinu.

Svi akti doneseni na 21. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 7/15, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

Skip to content