Dana 17. prosinca 2015. godine održana je 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 15,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

Gradsko vijeće Grada Belog Manastira izabralo je Stevana Ristića za novog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Belog Manastira.

Gradsko vijeće donijelo je Odluku o drugim izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2015. godinu sa projekcijom za 2016. i 2017. godinu.

Gradsko vijeće donijelo je i Odluku o usklađenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara za Grad Beli Manastir s novonastalim uvjetima, Odluku o obavljanju dimnjačarskih poslova, Odluku o autotaksi prijevozu, te Odluku o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Belog Manastira.

Na istoj sjednici donesene su i Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti – tržnice na malo na području Grada Belog Manastira trgovačkom društvu ʺBaranjska čistoćaʺ d.o.o. Beli Manastir, Program rada Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za 2016. godinu, Analiza stanja i sustava zaštite i spašavanja na području Grada Belog Manastira u 2015. godini i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Belog Manastira u 2016. godini.

Gradsko vijeće Grada Belog Manastira razriješilo je i imenovalo predsjednika Upravnog vijeća Centra za kulturu Grada Belog Manastira, te predsjednika Odbora za društvene djelatnosti.

Gradsko vijeće Grada Belog Manastira dalo je suglasnost na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Dječjeg vrtića ʺCvrčakʺ Beli Manastir, kao i na Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Umjetničke škole Beli Manastir, te na sklapanje ugovora o nabavi radova na ugradnji termodinamičkog i fotonaponskog solarnog sustava u objekt Kino dvorana Centra za kulturu Grada Belog Manastira, na sklapanje ugovora o nabavi radova na poboljšanju energetske učinkovitosti javne rasvjete ulice Trg Slobode u Belom Manastiru i za nastavak suradnje na provođenju programa Eko škola u Republici Hrvatskoj do 2035. godine.

Na istoj sjednici usvojeno je i Izvješće o obavljanju određenih poslova kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara na području Grada Belog Manastira.

Svi akti doneseni na 24. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 9/15, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

Skip to content