26. studenoga 2019. godine 

Dana 26. studenog 2019. godine održana je 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 13,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

 

Gradsko vijeće donijelo je Odluku o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu, kao i Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Belog Manastira za 2020. godinu i Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu za područje Grada Belog Manastira.

 

Pored navedenog, Gradsko vijeće donijelo je Godišnji plan davanja koncesija na području Grada Belog Manastira za 2020. godinu i Zaključak o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Beli Manastir u 2020. godini.

 

Usvojen je Program rada Savjeta mladih Grada Belog Manastira za sljedeću godinu, kao i izvješća gradonačelnika Grada Belog Manastira o utrošku tekuće proračunske pričuve za kolovoz, rujan i listopad 2019. godine.

 

Navedeni akti doneseni na 25. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u “Službenom glasniku Grada Belog Manastira”, broj: 10/19, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

Skip to content