16. travnja 2020. godine

Dana 15. travnja 2020. godine videokonferencijom održana je 29. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 11,00 sati.

Gradsko vijeće donijelo je Odluku o sklapanju Sporazuma o zajedničkom obavljanju poslova civilne zaštite i mogućnosti napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka bez e-propusnice.

Navedeni akt donesen na 29. sjednici Gradksog vijeća Grada Belog Manastira objavljen je u “Službenom glasniku Grada Belog Manastira”, broj: 4/20, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

Skip to content