Dana 17. listopada 2017. godine održana je 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 12,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

Gradsko vijeće donijelo je Poslovničku odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira.

Nadalje, Gradsko vijeće usvojilo je izvješća o radu i financijskom poslovanju u 2016. godini Poduzetničkog centra Beli Manastir d.o.o., Radio Baranje d.o.o. Beli Manastir i Turističke zajednice Baranja, dok nije prihvatilo izvješća Baranjske čistoće d.o.o. Beli Manastir i Stanouprave d.o.o. Beli Manastir.

Na istoj sjednici Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Belog Manastira u 2017. godini kojom je određeno da će se za izuzetan doprinos u zdravstvu, socijalnoj skrbi i kulturi dodijeliti Zlatna plaketa Grada Belog Manastira “Sveti Martin” dr. Antonu Zovaku i Veri Sobonji, a za zasluge u području kulture i tehničke kulture Povelja Grada Belog Manastira: Hrvatskom kulturno-umjetničkom društvu Beli Manastir, Folklornoj skupini “Talicska” Beli Manastir, Srpskom kulturno-umjetničkom društvu “Jovan Lazić” Beli Manastir i Dežeu Kučeri.

Pored toga, Gradsko vijeće donijelo je Odluku o darovanju nekretnine u vlasništvu Grada Belog Manastira Republici Hrvatskoj u svrhu izgradnje višestambene zgrade, te odluke o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja cjevovoda – kanalizacijska mreža u dijelu Osječke ulice i Popovačkoj ulici u Belom Manastiru, kao i prigradskim naseljima Branjin Vrh, Šećerana i Šumarina.

Gradsko vijeće je dalo suglasnost na izmjenu članka 4. Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti – obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Belog Manastira, KLASA: 363-01/09-01/07, URBROJ: 2100/01-01-03-09-11 od 21. rujna 2009. godine i KLASA: 363-01/09-01/07, URBROJ: 2100/01-01-03-16-18 od 11. kolovoza 2016. godine, kao i na sklapanje ugovora u postupku jednostavne nabave radova na izradi obodnog nasipa na Gradskom odlagalištu komunalnog otpada Beli Manastir.

Gradsko vijeće donijelo je i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju studenata, imenovalo Upravno vijeće Centra za kulturu Grada Belog Manastira, te odredilo naziv jedne ulice u Šumarini i to: Ulica Ivana Gorana Kovačića odvojak.

Isto tako, Gradsko vijeće je usvojilo izvješća gradonačelnika Tomislava Roba o utrošku tekuće proračunske pričuve za dio mjeseca svibnja, lipanj, srpanj, kolovoz i rujan 2017. godine.

Navedeni akti doneseni na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 9/17, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

Skip to content