Dana 30. studenoga 2017. godine održana je 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 12,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

Gradsko vijeće donijelo je Odluku o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2018. godinu sa projekcijom za 2019. i 2020. godinu.

Na istoj sjednici Gradsko vijeće usvojilo je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Belog Manastira za 2018. godinu i Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu za područje Grada Belog Manastira.

Gradsko vijeće usvojilo je Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi i donijelo svoj Program rada za sljedeću godinu, te utvrdilo Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Belog Manastira također za sljedeću godinu.

Pored toga, Gradsko vijeće donijelo je Odluku o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti – javne rasvjete na području Grada Belog Manastira temeljem pisanog ugovora, te odluke o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja cjevovoda – kanalizacijska mreža u prigradskom naselju Šećerana na k.č.br. 2184/1 k.o. Beli Manastir i k.č.br. 881/1 k.o. Branjin Vrh temeljem očitovanja o nenadležnosti Ministarstva državne imovine Republike Hrvatske.

Gradsko vijeće je dalo suglasnost na sklapanje ugovora u postupku jednostavne nabave igrala za opremanje dječjeg igrališta u Belom Manastiru, te usvojilo Obavijest o stanju sigurnosti na području Grada Belog Manastira za vremensko razdoblje od 01. srpnja do 30. rujna 2017. godine, koju je podnio Ivica Tkalec, načelnik Policijske postaje Beli Manastir.

Navedeni akti doneseni na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 11/17, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

Skip to content