28. ožujka 2018. godine

Dana 28. ožujka 2018. godine održana je 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 13,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

 

Gradsko vijeće donijelo je Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Belog Manastira i Odluku o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Belog Manastira, te prihvatilo Godišnji obračun Proračuna Grada Belog Manastira za 2017. godinu, odnosno donijelo Odluku o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2017. godinu, Odluku o otpisu potraživanja za 2017. godinu i Odluku o rashodovanju osnovnih sredstava i sitnog inventara za 2017. godinu.

Isto tako, Gradsko vijeće je donijelo Odluku o javnom pozivu za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira, te odluke o osnivanju tri poslovne zone Beli Manastir i to Poslovna zona Beli Manastir – Jug, Poslovna zona Beli Manastir – Sjever i Poslovna zona Beli Manastir – Zapad.

 

Na istoj sjednici Gradsko vijeće je razmotrilo i usvojilo sljedeća izvješća: Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Belog Manastira u 2017. godini,  Izvješće o radu gradonačelnika Grada Belog Manastira za razdoblje od 26. svibnja do 31. prosinca 2017. godine, Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu za područje Grada Belog Manastira, Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Belog Manastira za 2017. godinu, Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine za područje Grada Belog Manastira u 2017. godini, kao i svoje Izvješće o radu za 2017. godinu.

 

Pored navedenog, Gradsko vijeće dalo je suglasnost Baranjskoj razvojnoj agenciji Grada Belog Manastira za potpisivanje ugovora za odobreni projekt “P3OP-Poslovna podrška poduzetnicima, obrtnicima i poljoprivrednicima”, te za sklapanje izvansudske nagodbe i za podmirenje obveze plaćanja zakupnine za razdoblje do 31.12.2012. godine u predmetu koji se vodi pod poslovnim brojem P-289/15 pred Općinskim sudom u Osijeku, Stalna služba u Belom Manastiru, kao i suglasnosti na odluke Školskog odbora Umjetničke škole Beli Manastir za školsku godinu 2018./2019. i to o iznosu participacije, iznosu participacije za program dječjeg zbora “Cvrčak”, iznosu participacije za program predškolskog, glazbenog i plesnog obrazovanja i cijeni upisa drugog programa.

 

 

Navedeni akti doneseni na 10. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 2/18, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

 

 

 

 

 

Skip to content