18. svibnja 2018. godine

 

Dana 18. svibnja 2018. godine održana je 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 13,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

 

Gradsko vijeće donijelo je Plan gospodarenja otpadom Grada Belog Manastira za razdoblje 2017.-2022. godine i Procjenu rizika od velikih nesreća za područje Grada Belog Manastira.

 

Isto tako, Gradsko vijeće je donijelo Odluku o prestanku izrade Strategije razvoja Grada Belog Manastira za razdoblje od 2016. do 2020. godine, radi promjena zakonskih propisa, te nakon toga i Odluku o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Belog Manastira za razdoblje od 2018. do 2028. godine.

 

Na istoj sjednici, Gradsko vijeće je usvojilo izmjene i dopune Odluke o komunalnom redu koja je donesena 2015. godine, te izmjene Programa potpora poljoprivredi na području Grada Belog Manastira za razdoblje 2016.-2018. godine koji je donesen 2016. godine.

 

Pored navedenog, donesen je Program poticanja razvoja malog poduzetništva na području Grada Belog Manastira u 2018. godini koji se sastoji od tri mjere i to: Potpora za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika, Potpora za marketing i promociju poduzetnika početnika i Potpora za sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete, a cilj Programa je jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, povećanje investicijskih ulaganja poduzetnika uz rast zaposlenosti, poboljšanje uvjeta proizvodnje, te podizanje razine poduzetničkih usluga, znanja i vještina.

 

Gradsko vijeće donijelo je Odluku o provođenju i financiranju projekta “Rekonstrukcija gradskog bazena u Belom Manastiru”, te Zaključak o davanju suglasnosti na Plan posebnih dijelova zgrade izrađen po stalnom sudskom vještaku za građevinarstvo, Goranu Ožboltu, ing. građ., u sporu između Republike Hrvatske i Grada Belog Manastira radi priznavanja prava vlasništva i provedbu potrebnih radnji radi okončanja spora i upisa prava vlasništva na posebnim dijelovima zgrade.

 

Gradsko vijeće Grada Belog Manastira donijelo je i Rješenje o imenovanju ravnatelja Centra za kulturu Grada Belog Manastira, te je dalo prethodnu suglasnost na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Belog Manastira.

 

Gradsko vijeće je razmotrilo i usvojilo godišnja izvješća o radu i financijskom poslovanju u 2017. godini Baranjske razvojne agencije Grada Belog Manastira, Centra za kulturu Grada Belog Manastira, Dječjeg vrtića “Cvrčak” Beli Manastir, Gradske knjižnice Beli Manastir, Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Belog Manastira, Umjetničke škole Beli Manastir i Zajednice športskih udruga Grada Belog Manastira, kao i izvješća gradonačelnika Grada Belog Manastira o utrošku tekuće proračunske pričuve za prosinac 2017. godine, te siječanj, veljaču, ožujak i travanj 2018. godine.

 

 

 

Navedeni akti doneseni na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 4/18, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

 

Skip to content