29. listopada 2018. godine

Dana 29. listopada 2018. godine održana je 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 13,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

Na 14. sjednici Gradskog vijeća primljeno je na znanje Izvješće Mandatne komisije povodom obavijesti Šandora Juhasa o nastavku obnašanja dužnosti vijećnika Gradskog vijeća Grada Belog Manastira te prestanku obnašanja dužnosti zamjenice vijećnika Ani Matijaković.

Gradsko vijeće donijelo je Odluku o drugim izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2018. godinu sa projekcijom za 2019. i 2020. godinu.

Na istoj sjednici Gradsko vijeće usvojilo je Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Belog Manastira u 2018. godini kojom je određeno da će se za izuzetan doprinos u gospodarstvu dodijeliti Zlatna plaketa Grada Belog Manastira “Sveti Martin” Borisu Mikšiću, a za zasluge u području kulture i društvenih djelatnosti Povelja Grada Belog Manastira: Josipu Burgundu, Vladimiru Kedmenecu i Josipu Molnaru.

Također su usvojene: Odluka o zaduživanju Grada Belog Manastira, Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora, Odluka o uređenju imovinsko pravnih odnosa u postupku ispravljanja međe k.č.br. 3035/3 u k.o. Beli Manastir spajanjem parcela, kao i Odluka o osnivanju prava služnosti za izgradnju kabelske kanalizacije EKI BELI MANASTIR – ŠKOLSKA u Belom Manastiru.

 

Gradsko vijeće usvojilo je Izvješće o radu gradonačelnika Grada Belog Manastira za razdoblje 01.01. do 30.06.2018. godine, te dalo suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Baranjske razvojne agencije Grada Belog Manastira.

 

Navedeni akti doneseni na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 8/18, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

 

Skip to content