30. studenoga 2018. godine

Dana 30. studenoga 2018. godine održana je 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 13,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

Gradsko vijeće donijelo je Odluku o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2019. godinu sa projekcijom za 2020. i 2021. godinu, te Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Belog Manastira za 2019. godinu i Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu za područje Grada Belog Manastira.

Također su donesene sljedeće važnije odluke: Odluka o komunalnoj naknadi, Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade, Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada i Odluka o uključivanju Grada Belog Manastira u Projekt “Pomoć u realizaciji projekata sufinanciranih iz EU programa” Osječko-baranjske županije.

Usvojena je Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Belog Manastira u 2018. godini, kao i Programa rada Savjeta mladih Grada Belog Manastira za 2019. godinu

 

Navedeni akti doneseni na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 9/18” , koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

 

Skip to content