1. prosinca 2018. godine

 

Dana 20. prosinca 2018. godine održana je 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 13,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

 

Gradsko vijeće donijelo je Odluku o trećim izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2018. godinu sa projekcijom za 2019. i 2020. godinu, kao i Odluku o komunalnom doprinosu, te svoj Programa rada za 2019. godinu.

 

Prihvaćena su izvješća trgovačkog društva Baranjski vodovod d.o.o. Beli Manastir o naplaćenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj i to za razdoblje siječanj – prosinac 2017. godine i razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine, te su usvojena izvješća gradonačelnika Grada Belog Manastira o utrošku tekuće proračunske pričuve za rujan, listopad i studeni 2018. godine.

 

 

Navedeni akti doneseni na 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 10/18, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

 

Skip to content