31. siječnja 2019. godine

Dana 31. siječnja 2019. godine održana je 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 13,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

Gradsko vijeće donijelo je Odluku o visini paušalnog poreza na dohodak od iznajmljivanja smještajnih kapaciteta na području Grada Belog Manastira, Program potpora poljoprivredi na području Grada Belog Manastira za razdoblje 2019.-2020. godine, kao i Odluku o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora u postupcima nabave sukladno Planu nabave Grada Belog Manastira za 2019. godinu.

Gradsko vijeće osnovalo je Odbor za branitelje Domovinskog rata.

Nadalje, Gradsko vijeće dalo je prethodnu suglasnost na opće uvjete isporuke komunalnih usluga obavljanja dimnjačarskih poslova, javnih tržnica na malo i ukopa pokojnika.

Također, Gradsko vijeće je dalo suglasnost Baranjskoj razvojnoj agenciji Grada Belog Manastira za potpisivanje ugovora za odobreni projekt “Educiraj se” (UP.02.1.1.06.0034), kao i prethodnu suglasnost na Prijedlog Statuta Umjetničke škole Beli Manastir.

Gradsko vijeće je usvojilo izvješće o svom radu u protekloj godini kao i Izvješće gradonačelnika Grada Belog Manastira o utrošku tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 01.12.2018. godine do 31.12.2018. godine.

Navedeni akti doneseni na 18. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 1/19, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

Skip to content