27. ožujka 2019. godine

Dana 27. ožujka 2019. godine održana je 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 13,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

Gradsko vijeće primilo je na znanje Izvješće Mandatne komisije povodom prestanka mandata preminule članice Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Snježane Vuković i početka mandata zamjenika članice Gradskog vijeća Ranka Kostića, nakon čega je vijećnik Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Ranko Kostić prisegnuo i potpisao prisegu.

Gradsko vijeće donijelo je Odluku o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2018. godinu, Odluku o rashodovanju osnovnih sredstava i sitnog inventara za 2018. godinu i Odluku o otpisu potraživanja za 2018. godinu, te je usvojilo Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Belog Manastira za 2018. godinu i prihvatilo Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu za područje Grada Belog Manastira.

Nadalje, Gradsko vijeće usvojilo je Odluku o komunalnim djelatnostima na području Grada Belog Manastira i Program poticanja razvoja malog poduzetništva na području Grada Belog Manastira u 2019. godini, te je dalo suglasnost za provedbu ulaganja na području Grada Belog Manastira unutar Mjere 3.1.1. “Potpora za ulaganja u društvenu infrastrukturu i proširenje lokalnih temeljnih usluga” sukladan tipu operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. kroz projekt “Opremanje groblja Branjin Vrh” i projekt “Dječje igralište KRUG Šumarina”.

Gradsko vijeće donijelo je Odluku o uključivanju Grada Belog Manastira u Projekt Osječko-baranjske županije “Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva” i Odluku o osnivanju prava služnosti za izgradnju građevine: Kabel KB 35 kV TS 110/35/10 kV Beli Manastir – Branjin Vrh, dionica TS Beli Manastir – stup br. 4A, te je prihvatilo Izvješće trgovačkog društva “Baranjski vodovod” d.o.o. Beli Manastir o naplaćenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj u razdoblju srpanj – prosinac 2018. godine.

Nadalje, Gradsko vijeće imenovalo je ravnatelja Dječjeg vrtića “Cvrčak” Beli Manastir, te donijelo Rješenje o razrješenju i imenovanju zamjenika predsjednika Odbora za financije i Proračun, Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova i Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisije za preimenovanje ulica Grada Belog Manastira.

Pored navedenih odluka, Gradsko vijeće donijelo je Zaključak o utvrđivanju prijedloga kandidata za suce porotnike Županijskog suda u Osijeku.

Navedeni akti doneseni na 20. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 4/19, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

Skip to content