28. listopada 2019. godine

Dana 28. listopada 2019. godine održana je 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 13,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

Gradsko vijeće donijelo je Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Belog Manastira u 2019. godini kojom je određeno da će se za izuzetan doprinos u gospodarstvu dodijeliti Zlatna plaketa Grada Belog Manastira “Sveti Martin” trgovačkom društvu Lumar d.o.o. iz Belog Manastira, a za zasluge u području športa i društvenih djelatnosti i aktivnosti Povelja Grada Belog Manastira: Janošu Đerfiju, Ivanu Lovrenčiću, Valentini Mandić i Adamu Soviću.

Nadalje, Gradsko vijeće usvojilo je Odluku o načinu upravljanja Etnološkim centrom baranjske baštine u Belom Manastiru i Odluku o davanju suglasnosti na zaključenje aneksa ugovora o prijenosu prava i obveza po svim oblicima raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske koji su ranije sklopljeni s društvima iz koncerna Agrokor d.d., kao i Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Beli Manastir u 2019. godini.

Također je Gradsko vijeće imenovano Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Belog Manastira, te je dalo suglasnosti na odabir najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave radova na izgradnji Srpskog kulturnog centra u Belom Manastiru.

Pored navedenih akata, Gradsko vijeće donijelo je i Zaključak o prihvaćanju Izvješća trgovačkog društva Baranjski vodovod d.o.o. Beli Manastir o naplaćenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj u razdoblju siječanj – lipanj 2019. godine.

Navedeni akti doneseni na 23. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 9/19, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

Skip to content