27. veljače 2020. godine

Dana 27. veljače 2020. godine održana je 27. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 13,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

Gradsko vijeće donijelo je Statut Grada Belog Manastira, Poslovničku odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira, Odluku o izmjenama Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Belog Manastira i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Belog Manastira.

Na istoj sjednici Gradsko vijeće usvojilo je izmjene i dopune Odluke o uključivanju Grada Belog Manastira u Projekt Osječko-baranjske županije “Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva”, te poništio javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Belog Manastira.

Gradsko vijeće dalo je suglasnosti na sklapanje ugovora u postupcima nabave sukladno Planu nabave Grada Belog Manastira za 2020. godinu, kao i na odabir najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave radova na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Belog Manastira, te je donijelo Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za Statut i Poslovnik.

Pored navedenih akata, Gradsko vijeće usvojilo je Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Belog Manastira u 2019. godine, Izvješće gradonačelnika Grada Belog Manastira o utrošku tekuće proračunske pričuve za prosinac 2019. godine, obavijesti o stanju sigurnosti na području Grada Belog Manastira Policijske postaje Beli Manastir za vremensko razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 2019. godine i od 1. listopada do 31. prosinca 2019. godine, kao i svoje izvješće za prošlu godinu.

Gradsko vijeće donijelo je Odluku o neprihvaćanju zahtjeva Javne ustanove za zbrinjavanje komunalnog otpada Istočne Slavonije u stečaju za uplatu i Odluku kojom nije prihvatilo prijedlog mirnog rješenja i podmirenja obveza osnivača Javne ustanove ZOIS prema Saubermacher Dienstleistungs AG i STRABAG AG.

Navedeni akti doneseni na 27. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u “Službenom glasniku Grada Belog Manastira”, broj 1/20, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

Skip to content