30. ožujka 2020. godine

Dana 30. ožujka 2020. godine videokonferencijom održana je 28. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 12,00 sati.

Gradsko vijeće donijelo je Odluku o hitnim mjerama potpore stanovništvu i pravnim subjektima na području Grada Belog Manastira.

Navedeni akt donesen na 28. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljen je u “Službenom glasniku Grada Belog Manastira”, broj: 3/20, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira

Skip to content