• 23.7°C
  Partly Cloudy

 • Pretraži !

  Javna nabava

  Rezultati natječaja

  10.01.2017.Registar ugovora o javnoj nabavi stanje 31.12.2016.

  Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

  ČLANAK 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI – ZABRANA SKLAPANJA UGOVORA

  Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-Odluka USRH) GRAD BELI MANASTIR kao javni naručitelj je u sukobu interesa i ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):
  UO “M ugostiteljstvo” Beli Manastir

  POPIS POSLOVNIH SUBJEKATA S KOJIMA GRAD BELI MANASTIR NE SMIJE STUPATI U POSLOVNI ODNOS SUKLADNO ZAKONU O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

  Temeljem članka 17. stavka 4. i članka 20. stavka 3. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (ʺNarodne novineʺ, broj: 26/11, 12/12 i 48/13-pročišćeni tekst), Grad Beli Manastir objavljuje popis poslovnih subjekata s kojima ne smije stupati u poslovni odnos (niti isti poslovni subjekt smije biti član zajednice ponuditelja ili podisporučitelj u tom poslovnom odnosu) kako slijedi:

  GALACTICA NET d.o.o. TURISTIČKA AGENCIJA Beli Manastir

  UO „M ugostiteljstvo“ Beli Manastir