• Pretraži !

  Natječaji

  JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup krovnih površina zgrada javnih namjena na području Grada Belog Manastira radi postavljanja fotonaponskih sustava (solarnih elektrana)

  Temeljem Zaključka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup krovnih površina zgrada javnih namjena na području Grada Belog Manastira radi postavljanja fotonaponskih sustava (solarnih elektrana) KLASA: 947-02/14-01/01, URBROJ: 2100/01-01-03-14-1 od 17. ožujka 2014. godine, gradonačelnik Grada Belog Manastira raspisuje

  JAVNI NATJEČAJ
  za davanje u zakup krovnih površina zgrada javnih namjena na području Grada Belog Manastira radi postavljanja fotonaponskih sustava (solarnih elektrana)

  Uvjete natječaja pročitajte u priloženom PDF dokumentu.

  Javni natječaj krovne povrsine zakup

  Grad Beli Manastir

   Mapa grada