• Pretraži !

  Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za autotaksi prijevoz na području Grada Belog Manastira (2)

  Preuzimanja
  Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za autotaksi prijevoz na području Grada Belog Manastira /pdf/

  Javni poziv autotaksi prijevoz obrazac za prijavu /pdf/

  Grad Beli Manastir - Uprava

   Mapa grada